Projectomschrijving

Samenwerking artsen eerste en tweedelijn

Samenwerking tussen artsen uit de eerste en tweede lijn is essentieel om goede medische zorg te kunnen leveren. Het is daarom belangrijk dat artsen in opleiding (aios) tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en medisch specialist al tijdens hun opleiding leren samenwerken met elkaar. De ziekenhuisstages kunnen hiervoor waarschijnlijk worden benut omdat eerste- en tweedelijns aios daar op één afdeling werken.

Doel onderzoeksproject

  • onderzoeken welke factoren bevorderend en welke belemmerend zijn voor het leren samenwerken tussen eerste en tweedelijns aios 
  • ontwikkelen van een toolbox met onderwijsinterventies om samenwerking tussen eerste en tweedelijns aios te stimuleren

Programmastructuur

  • literatuuronderzoek
  • observaties en interviews tijdens ziekenhuisstages
  • onderwijsinterventies ontwikkelen en de effectiviteit daarvan meten

In dit project wordt samengewerkt met aios, supervisoren en docenten van 1e en 2e lijn, onderwijskundigen en patiënten.

Werkvormen boek

Videoserie over Power Dynamics

Podcast

Proefschrift en promotie

Artikelen

Interview

Psycholoog en projectleider interprofessioneel samenwerken Natasja Looman ontwikkelde een module Transmuraal Intraprofessioneel Leren Samenwerken (TILS) en een werkboek met werkvormen voor interprofessioneel opleiden in de zorg.

> Lees het interview

Onderzoek van onderwijs

Om de kwaliteit van de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoek van onderwijs. Dit project is één van die onderzoeken. De ontwikkelde kennis is relevant voor en toepasbaar in de opleidingen.

> Bekijk de andere onderzoeken van onderwijs

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website