Projectomschrijving

Medische vervolgopleidingen zoals de huisartsopleiding zijn voor een groot deel afhankelijk van het vermogen van aios om van hun ervaringen te leren. Veel aios ervaren reflectie echter als een vage en moeilijke activiteit. Reflectie wordt daarom vaak erg versimpeld en tot een vingeroefening gemaakt.

Doel

Het doel van dit project is om reflectie concreet en waardevol te maken voor huisartsen in opleiding (aios).

Werkwijze

In dit onderzoek gaan we niet uit van een theorie over reflectie, maar beschrijven eerst hoe reflectie van aios er concreet uitziet. Daartoe analyseren we video- en audio opnames van groepsreflectie, leergesprekken met de opleider en persoonlijke reflectie. We brengen in kaart over welke onderwerpen aios reflecteren, met het oog op welke competenties en welke strategieën ze daarbij inzetten.

Reflectie-onderwijs

De bevindingen gebruiken we om reflectie-onderwijs in de huisartsopleiding aan te laten sluiten bij wat in de praktijk zinvolle manieren van reflectie blijken te zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website