Projectomschrijving

Gehoorschade bij tieners, kinderen zonder plek op school, oogproblemen door computergebruik: Problemen waarvoor veelal aandacht is gevraagd door medisch specialisten. Maar welke rol spelen jeugdartsen bij het aankaarten van gezondheidsproblemen bij de Nederlandse jeugd?

Doel

Dit project richt zich op de mate waarin jeugdartsen hier (kunnen) bijdragen. Welke waarden vinden jeugdartsen belangrijk in hun werk? Wat willen en kunnen zij doen wat betreft maatschappelijk handelen, en hoe zijn zij hierop voorbereid in hun opleiding? En hoe verhouden zij zich tot andere medisch specialisten?

Werkwijze

Deze vragen worden beantwoord via diepte-interviews en vragenlijsten bij jeugdartsen en kinderartsen, en analyses van de onderwijscurricula. De promovendus wordt begeleid door een team met veel ervaring in onderzoek, in de praktijk van de jeugdgezondheidszorg en in het onderwijs. Het project zal worden uitgevoerd door een arts die in opleiding is tot Arts Maatschappij en Gezondheid, met de SBOH als werkgever.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website