Projectomschrijving

Het doel van orthopedische geriatrische revalidatie is om kwetsbare ouderen na een orthopedische ingreep zodanig te laten herstellen dat zij weer terug naar huis kunnen. Het trainen van de lichamelijke fitheid is hier een belangrijk onderdeel van. Het is echter niet duidelijk óf en hoe bestaande aanbevelingen voor training van lichamelijke fitheid vertaald kunnen worden naar deze doelgroep.

Doel

Dit Fit4Frail-project heeft als doel om

  1. aanbevelingen te ontwikkelen voor het trainen van lichamelijke fitheid binnen de orthopedische geriatrische revalidatie
  2. de haalbaarheid en het effect te onderzoeken van de implementatie van deze aanbevelingen

Werkwijze

Voor de ontwikkeling van de aanbevelingen wordt gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, raadpleging van experts en van kwantitatief en kwalitatief onderzoek binnen verpleeghuizen van het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-VUmc). De aanbevelingen worden omgezet in een trainingsprogramma dat in een pilot wordt getest binnen het UNO-VUmc.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website