Projectomschrijving

Meer kennis over veiligheid en effectiviteit gedragsbeïnvloedende medicatie

Bij genetische syndromen kunnen specifieke gedrags- en psychische kenmerken optreden (gedragsfenotypes). Deze gedragsfenotypes vragen om een multidisciplinaire aanpak, waarbij de voorkeur meestal uitgaat naar een niet-medicamenteuze behandeling. Echter, het gebruik van gedragsbeïnvloedende medicatie bij specifieke syndromen komt veel voor en er is behoefte aan meer kennis over de veiligheid en effectiviteit hiervan.

Bundelen wetenschappelijk bewijs, praktijkkennis en expert opinion

Dit onderzoek beoogt bij te dragen aan deze kennis, door het bijeenbrengen van wetenschappelijk bewijs (door systematische reviews), praktijkkennis (door retrospectief dossieronderzoek) en expert opinion (met gebruik van de Delphi methode). We zullen ons hierbij richten op 3 specifieke syndromen: Smith Magenis syndroom, Prader-Willi syndroom en Fragiele X syndroom.

Aanbevelingen voor AVG's en psychiaters

Deze kennis zal gebruikt worden om aanbevelingen te formuleren voor AVGs en psychiaters die mensen met syndroomgerelateerde gedragsfenotypes behandelen. Deze kennis wordt geïmplementeerd in richtlijnen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website