Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) komen psychische- en gedragsproblemen veel voor. De gedragsproblemen kunnen leiden tot opvoedproblemen bij ouders, sociale en maatschappelijke problemen, vroegtijdige uithuisplaatsing en opname in een residentiële voorziening. Bij een groot gedeelte van de kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een LVB is extra zorg door hulpverleners nodig. Ondanks het belang van (residentiële) zorg voor jongeren met een LVB is weinig bekend over de behandeluitkomsten. Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar gedragsverandering bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen over een langere periode, met meerdere meetmomenten, waarin zij een behandeling krijgen om hun algeheel functioneren te verbeteren en de kans op maatschappelijke participatie te vergroten. Nog minder is bekend over welke factoren het welslagen van (residentiële) zorg als het ware voorspellen. En over bijvoorbeeld bij welke cliënten de behandeling vroegtijdig wordt beëindigd (bijvoorbeeld vanwege overplaatsing of vrijwillig vertrek) of bij wie de behandeling volgens afspraak wordt beëindigd. In deze factoren willen we door middel van dit onderzoek meer inzicht krijgen.

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van Routine Outcome Monitoring (ROM) gegevens van zorgorganisatie Pluryn. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de vooruitgang die mensen met een LVB, die zorg ontvangen, boeken. Dit doen we door op individueel niveau te bekijken of er sprake is van achteruitgang, geen verandering of vooruitgang van externaliserende en internaliserende gedragsproblemen. Vervolgens delen we cliënten in, in drie veranderingsgroepen (achteruitgang, geen verandering of vooruitgang). Op groepsniveau onderzoeken we of er demografische en klinische factoren te identificeren zijn die gedragsverandering voorspellen. Daarnaast zullen we onderzoeken of er een verschil is tussen jeugdigen die in zorg blijven en jeugdigen die de zorg relatief snel verlaten.

 

De onderzoeksvragen zijn als volgt:

1. Is er vooruitgang in functioneren te zien bij mensen met een LVB die zorg ontvangen; hoeveel cliënten laten achteruitgang, geen verandering of vooruitgang zien van externaliserende en internaliserende gedragsproblemen?

2. Welke demografische en klinische factoren kunnen gedragsveranderingen voorspellen?

3. Verschillen cliënten die in zorg blijven en cliënten die de zorg relatief snel verlaten op specifieke demografische en klinische factoren?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website