Commissieleden

Samenstelling Programmacommissie Palliantie

Voorzitter

de heer prof. dr. G (Gerrit) van der Wal 

Vice-voorzitter

mevrouw drs. E.E. (Esmé) Wiegman – van Meppelen Scheppink

Leden

mevrouw prof. dr.  L. (Lieve) van den Block
de heer prof. dr. J. (Joachim) Cohen
mevrouw dr. M.J.H.E. (Marie-José) Gijsberts
mevrouw dr. M. (Marianne) Klinkenberg
de heer dr. G. (Guus) Munten 
mevrouw drs. P.E.J. (Petra) van Pol
mevrouw dr. J.P. (Janneke) Schermers
mevrouw drs. P.J. (Petra) Schout
de heer dr. W. (Willemjan) Slort
mevrouw dr. A. (Annemiek) Stoopendaal
de heer dr. R. (Richard) Starmans
de heer dr. S.J. (Siebe) Swart
mevrouw C. (Corry) van Tol
mevrouw dr. S. (Sacha) van Twillert

Waarnemer

de heer F. (Fred) Lafeber, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op persoonlijke titel

Commissieleden worden op persoonlijke titel benoemd, dus nemen niet deel namens een organisatie. Bij de samenstelling van de commissie is rekening gehouden met de deskundigheden van de leden. Er is gezocht naar kennis van en uit universiteiten en andere kennisinstellingen en naar een brede blik op onderzoek, onderwijs en praktijk. Daarnaast heeft de kennis over de 1e lijn, hospices, verpleeg- en ziekenhuizen en patiëntengroepen meegespeeld.

De patiënt

In de ZonMw commissie is betrokkenheid vanuit de patiënten georganiseerd middels de deskundigheid van leden. Er is in de procedure ook een beoordeling in het programma opgenomen met patiëntenpanels. Deze panels zullen aanvragen beoordelen op relevantie voor hun situatie.

Beoordelen van subsidieaanvragen

Behalve het relevantieoordeel door patiëntenpanels geldt voor dit programma ook de standaard beoordelingsprocedure. De programmacommissie oordeelt over de relevantie voor het behalen van de doelen van het programma. De kwaliteit van een project wordt beoordeeld door minimaal twee onafhankelijke externe referenten. Meer informatie over ZonMw procedures zijn te vinden op de website en door het bekijken van de animatie.

Omgang met persoonlijke belangen

Benoemde commissieleden zijn actief in het onderzoek of de uitvoering en kunnen derhalve een belang hebben bij subsidieaanvragen. ZonMw hanteert een strikt beleid voor de omgang met persoonlijke belangen en ziet toe op het voorkomen van de schijn van vooringenomenheid. 
Meer informatie over de Code omgang met persoonlijke belangen.

Columns commissieleden

De heer prof. dr. G (Gerrit) van der Wal: 'Er zit heel veel passie in het veld van de palliatieve zorg'

Mevrouw drs. E.E. (Esmé) Wiegman – van Meppelen Scheppink: 'De rol en het belang van de mantelzorger in de palliatieve zorg'

Mevrouw prof. dr.  L. (Lieve) van den Block: 'Europees vergelijkend onderzoek verbetert palliatieve zorg'

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website