Projecten Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Onderzoek naar complexe zorgvragen uit de klinische praktijk

De projecten binnen het onderdeel Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis op rondom complexe zorgvragen in de klinische praktijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat hierbij om wetenschappelijke vragen uit klinische praktijk van AVG rondom diagnostiek, beloop en/of behandeling van gezondheidsaandoeningen en -risico’s. De inhoudelijke thema’s sluiten aan bij het onderzoeksprogramma van de (sub)vakgroepen/leerstoelgroep Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC.

Overzicht van projecten die wij financieren

Achtergrondinformatie over de subsidierondes

Ongeveer eenmaal per jaar werden er vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde subsidieoproepen opengesteld. Vanaf 2018 konden de afdelingen Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van de Nederlandse universitaire medische centra (umc’s) met een opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten een subsidie aanvragen. Aanvragers konden uitsluitend indienen als zij namens de organisatie en afdeling hiervoor per e-mail waren uitgenodigd. Wie mochten indienen, werd bepaald door de SBOH. Zo werd het beschikbare budget evenredig verdeeld over alle afdelingen. In het najaar van 2021 zijn de laatste subsidieoproepen opengesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website