Over dit programma

Update: naar verwachting publiceren we na de zomer een subsidieoproep voor onderzoek van onderwijs.

In opdracht van SBOH voert ZonMw het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde uit. SBOH is de werkgever van huisartsen in opleiding en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding en financiert de hele huisartsopleiding en opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Versterking onderzoek en onderwijs

Om de veranderende en groeiende vraag naar zorg in de toekomst te kunnen beantwoorden, moet de kwaliteit van zorg nog beter. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zijn voor patiënten vaak het eerste aanspreekpunt. Het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde richt zich daarom op versterking van onderzoek en onderwijs voor deze specialismen.

Doel

Het doel van het programma is een bijdrage leveren aan de integratie van de secties onderzoek en opleiding binnen de afdelingen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde.

Opbrengst

Het programma levert gepromoveerde huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde op met een blijvende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. Zij gaan functioneren als bruggenbouwers tussen opleiding, onderzoek en praktijk en kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren aan de academisering van de opleiding huisartsgeneeskunde en de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Programmastructuur

Het programma bestaat uit 3 onderdelen: 

  • klinisch wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de huisartsgeneeskunde
  • klinisch wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de ouderengeneeskunde
  • onderzoek van onderwijs  

De 3 programmaonderdelen dragen bij aan: 

  • goed inhoudelijk en in de praktijk toepasbaar wetenschappelijk onderzoek
  • nieuwe kennis rondom ziekten in de huisartspraktijk en in de ouderengeneeskunde
  • verbetering van de kwaliteit van de vervolgopleidingen
  • verdere kennisontwikkeling rondom alledaagse klachten

Onderdeel van Kwaliteit van Zorg

Het programma maakt onderdeel uit van het ZonMw-thema Kwaliteit van Zorg.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website