Over dit programma

In opdracht van SBOH voert ZonMw het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde uit. Om de veranderende en groeiende vraag naar zorg in de toekomst te kunnen beantwoorden, moet de kwaliteit van zorg nog beter.

Doel

Met het programma stimuleren we onderzoeksprojecten waarin specifiek artsen in opleiding tot (klinisch) onderzoekers (aiotos) promoveren. Zo leveren we een bijdrage aan de academisering van de opleidingen van de SBOH.

Opbrengst

Het programma levert gepromoveerde huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijke gehandicapten en artsen maatschappij en gezondheid op met een blijvende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. Als bruggenbouwers tussen opleiding, onderzoek en praktijk gaan zij een belangrijke bijdrage leveren aan de academisering van de verschillende specialistenopleidingen en de bijbehorende praktijken waarin zij werken.

Programmastructuur

Het programma bestaat uit 5 onderdelen:


Deze 5 programmaonderdelen dragen bij aan: 

  • goed inhoudelijk en in de praktijk toepasbaar wetenschappelijk onderzoek
  • nieuwe kennis rondom ziekten in de klinische praktijk van bovenstaande specialismen
  • verbetering van de kwaliteit van de vervolgopleidingen
  • verdere kennisontwikkeling

Downloads

Evaluatie

Het Nivel voert van april t/m juni 2022 een evaluatie uit om inzicht te krijgen in de opbrengst van investeringen in artsen in opleiding tot huisarts en wetenschappelijk onderzoeker (aioto’s) en hun bijdrage aan de academisering van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Hun algemene vraagstelling is: ‘Wat is de impact van aioto-trajecten in het algemeen, en HGOG-aioto-trajecten in het bijzonder, op de academisering van de huisartsgeneeskunde?’.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website