Onderzoeksresultaten komen in verschillende vormen beschikbaar voor het onderwijs. In het onderstaande overzicht staan enkele voorbeelden van kennisproducten en subsidieprogramma's voor het onderwijs.

Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met dementie

Het duurzaam (samen)werken over de domeinen wonen, zorg en welzijn heen vereist een nieuwe manier van werken en om andere vaardigheden van (toekomstige) professionals en vrijwilligers. Dat vraagt om onderwijsvernieuwing. Lees hier meer over in de publicatie 'Dementie in onderzoek' (vanaf pagina 94).

Download de publicatie

Duobezoeken wijkverpleging smaken naar meer

‘Je krijgt een enorme boost van nieuwe kennis’

Duo’s van docenten en wijkverpleegkundigen legden samen bezoeken af in het kader van leernetwerken. Dat was verrijkend en inspirerend. ‘De cliënt achter de theorie gaat weer leven.’

Lees het artikel in Mediator

Onderwijs Palliatieve Zorg

Cartoon kennissynthese, man vlindernet

Met de ‘kennissynthese onderwijs’ is een flinke stap gezet om de verbetering van het onderwijs over palliatieve zorg in gang te zetten. De kennissynthese draagt bij aan meer samenhang tussen mbo, hbo en WO.

download de kennissynthese

E-learning voor artsen over gendersensitieve zorg

Man achter computer

Artsen zijn zich nog lang niet altijd bewust van verschillen tussen mannen en vrouwen die een rol spelen bij ziekte en gezondheid. Een projectteam ontwikkelde een e-learning voor medische vervolgopleidingen.

Lees het artikel in Mediator
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website