Met Pauline Meurs als voorzitter aan het roer, is dinsdag 5 november 2019 de Klankbordgroep Onderwijs officieel door Henk Smid geïnstalleerd.

Ondanks de groeiende onderwijsexpertise in ZonMw-programmacommissies en het inmiddels uitgebreide netwerk, bleef de wens om een ‘raad van wijze onderwijskenners’ op te richten. Want onderwijsvraagstukken en -dilemma’s genoeg bij ZonMw! Dit als gevolg van de toenemende mate van aandacht voor het onderwijs en haar veranderende rol.

Onderwijs als relevante stakeholder

Onderwijs wordt niet meer alleen beschouwd als implementatiekanaal dat aan het einde van het programmeerproces in beeld komt. Steeds meer wordt zij gezien als een relevante stakeholder die vanaf het allereerste begin meedenkt en participeert in ZonMw-opdrachten. Daarom deze klankbordgroep die bestaat uit onderwijskenners:

  • met affiniteit en ervaring met onderzoek, praktijk én beleid
  • met affiniteit met de doorlopende leerlijn mbo, hbo, wo en deskundigheid
  • én die bekend zijn met het werk van ZonMw

Het zijn de leden van deze klankbordgroep –waar overigens ook studenten in zitting nemen- die ingezet kan worden om dilemma’s mee te bespreken, advies te vragen op allerlei onderwijsvraagstukken én als ambassadeur voor de ZonMw-programma’s. Zo fungeert de klankbordgroep als linking pin voor ZonMw richting het brede onderwijsveld.

Dat het ook zo werkt bleek wel uit de startbijeenkomst van dinsdag 5 november. Er werden visies gedeeld en discussies gevoerd. Met als uiteindelijk resultaat, concrete adviezen richting ZonMw. Een waardevolle, bevlogen en ervaren club mensen, die zich naast de 2 jaarlijkse bijeenkomsten ook op afroep tussentijds beschikbaar stellen voor raadpleging.

Deelnemers Klankbordgroep Onderwijs

Voorzitter
Prof. dr. P.L. Meurs

Overige deelnemers
Drs. K.F.B. Baele
Drs. H.E.H. Dahlmans MSc, MME
Drs. J.L.H. Degenaar
Drs. J. Deggens
Prof. dr. P.A. Kirschner
Drs. A. Nimis
Prof. dr. R.F. Poell
Dr. M.F. van der Schaaf PhD
Drs. J. Scheerens

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website