Een effectief digitaal kanaal om onderwijskennis te laten stromen zijn de kennispleinen. Hier worden op landelijk niveau, kennis, producten en ervaringen met elkaar gedeeld. ZonMw levert onderzoeksresultaten actief aan bij de kennispleinen van Vilans en doet mee in werkplaatsen waar kennis wordt gebundeld en nieuwe instrumenten worden ontwikkeld.

Kennisplein Zorg voor Beter

Op het kennisplein Zorg voor Beter (verpleging, verzorging en zorg thuis) zijn 15 kennisbundels beschikbaar met actuele informatie over zorgthema's (met lesmateriaal!) die praktijkopleiders en ROC docenten zorg & welzijn in hun lessen kunnen gebruiken.

Ouderenzorg en onderwijs

Daarnaast vindt u hier ook informatie over onderwijsprojecten in de ouderenzorg, die zich richten op een betere aansluiting tussen kennis, zorgonderwijs en zorgpraktijk. Het doel van ouderenparticipatie in het onderwijs is om studenten te enthousiasmeren voor ouderenzorg en het onderwijs beter te laten aansluiten bij de behoeften van ouderen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website