Een effectief digitaal kanaal om onderwijskennis te laten stromen zijn de kennispleinen. Hier worden op landelijk niveau, kennis, producten en ervaringen met elkaar gedeeld. ZonMw levert onderzoeksresultaten actief aan bij de kennispleinen van Vilans en doet mee in werkplaatsen waar kennis wordt gebundeld en nieuwe instrumenten worden ontwikkeld.

Kennisplein BeterOud

Op het kennisplein BeterOud vindt u de resultaten van onderwijsprojecten in de ouderenzorg, die zich richten op een betere aansluiting tussen kennis, zorgonderwijs en zorgpraktijk. Deze projecten leveren onderwijsmodules en lesmateriaal op voor mbo- en hbo- onderwijs. Samen met de regionale netwerken is het effect van innovaties wetenschappelijk onderzocht. Welke instrumenten en initiatieven zijn bewezen effectief?

Kennisplein Zorg voor Beter

Op het kennisplein Zorg voor Beter (verpleging, verzorging en zorg thuis) zijn 15 kennisbundels beschikbaar met actuele informatie over zorgthema's (met lesmateriaal!) die praktijkopleiders en ROC docenten zorg & welzijn in hun lessen kunnen gebruiken.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website