ZonMw tijdlijn Onderwijs https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Onderwijs nl-nl Thu, 29 Sep 2022 04:20:24 +0200 Thu, 29 Sep 2022 04:20:24 +0200 TYPO3 news-8961 Tue, 13 Sep 2022 08:00:00 +0200 Kick-off ontwikkeltraject Onbekend Talent https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kick-off-ontwikkeltraject-onbekend-talent/ Op dinsdag 6 september vond de kick off plaats van Onbekend Talent, een leertraject vanuit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Hierin worden 15 mbo-zorgprofessionals begeleid met het verder ontwikkelen van het signalerende- en probleemoplossende vermogen in de eigen werkomgeving. Onbekend Talent

Het van Kleef Instituut(VKI) en het Albeda zorgcollege hebben de opdracht gekregen van ZonMw, vanuit het Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO), om een leertraject te ontwikkelen. ZonMw vindt het namelijk belangrijk dat mbo-zorgmedewerkers meer zeggenschap krijgen in het werkveld. Zo kunnen zij vanuit zelfreflectie nog beter inspelen op problemen die zich voordoen in de praktijk, zodat dit mee meegenomen kan worden in het eigen team en het samenwerken met collega’s.

Bijzonder traject

Het ontwikkeltraject is uitgezet als pilot bij zorgorganisaties die kernpartner zijn van het Van Kleef Instituut. Tijdens de aftrap vertelde Senior Programmamanager Kennisinfrastructuur, Marije Blok, waarom dit traject bijzonder is: “terwijl veel activiteiten in ons programma zich met name richten op het ontwikkelen van nieuwe kennis, is het unieke van dit traject dat de kennis ook direct wordt toegepast in de praktijk. Zo kunnen we niet alleen direct impact maken in het veld, maar houden we ook de zorgprofessionals betrokken in dit proces”.

Wat kunnen we verwachten?

De zorgprofessionals, onbekende talenten, worden door het VKI en Albeda zorgcollege begeleid in het ontwikkeltraject en gaan aan de slag met hoe zij een probleem uit de eigen dagelijkse werkpraktijk kunnen signaleren, oppakken en verbeteren. Het traject bestaat uit 6 modules met inspirerende lessen en intervisiebijeenkomsten. Het doel is om gedurende het traject van 9 maanden deze informatie mee te nemen in het eigen team, zodat er een ‘kennisketen’ ontstaat waarbij er meer impact gerealiseerd kan worden.

Annette Koedood, werkzaam als projectleider Zorg Innovatie Academie bij het Albeda Zorgcollege vertelt waarom zij dit traject belangrijk vindt: “Het gaat niet zozeer om het doen van perfect onderzoek. Het gaat er vooral om wat je zelf ontdekt en waarmee je verder kunt. Onderzoek is daar een middel voor”.

Volgen: blogs en vlogs onbekende talenten

Een onderdeel van het ontwikkeltraject is dat de deelnemers ook zelf het onderzoek gaan vastleggen. Zij doen dit met behulp van bijvoorbeeld een blog of vlog, zodat zij hun voortgang kunnen delen met de andere onbekende talenten. Ook het inspireren van de eigen werkomgeving is hierin een belangrijk onderdeel, omdat ze op die manier meer impact kunnen realiseren met het onderzoek. In totaal is er ruimte voor 24 deelnemers binnen het beschikbare subsidiebudget.

Mocht je meer willen lezen over het ontwikkeltraject en/ of de deelnemers volgen? Bezoek dan de website van Onbekend Talent.

Meer weten?

]]>
news-8919 Tue, 06 Sep 2022 06:00:00 +0200 Kwaliteit van zorg en welzijn is teamwerk https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/kwaliteit-van-zorg-en-welzijn-is-teamwerk/ Na een loopbaan van 40 jaar in de gezondheidszorg, blikt senior programmamanager Ineke Voordouw met 6 geleerde lessen terug én vooruit. ‘Als je het in de zorg over een team hebt, bestaat dit voor mij uit de cliënt/patiënt/bewoner, naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers. Maar hoe zorg je binnen zo’n team voor samenwerking, hoe doe je dat op een goede manier, met oog voor maatwerk? Daar wil ik mee verder.' news-8612 Fri, 13 May 2022 15:09:28 +0200 Leren elkaars taal te spreken https://publicaties.zonmw.nl/index.php?id=11121&no_cache=1 8 projecten gericht op (post-)initieel onderwijs op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering zijn onlangs met subsidie van ZonMw van start gegaan. In een startbijeenkomst op 19 april 2022 in de Jaarbeurs Utrecht wisselden de deelnemers kennis en ervaring uit over samenwerking en vernieuwing in het onderwijs. “We moeten elkaars taal leren spreken.” news-8591 Mon, 09 May 2022 09:33:54 +0200 Preventieonderwijs in de geneeskunde opleiding https://www.voedingnu.nl/artikelen/zonmw-projecten-brengen-studenten-samen Preventie wordt binnen de zorg steeds belangrijker, maar hoe integreer je dat in een opleiding? Interprofessionele samenwerking is daarbij cruciaal, aldus projectleider Anna Kersten. Met ons project willen we bijdragen aan meer én beter preventieonderwijs in de artsenopleidingen. Lees meer in vakblad Voeding NU: news-8579 Mon, 02 May 2022 14:50:52 +0200 Binnenkort subsidie voor Onbekend Talent: ontwikkeltraject verzorgenden IG en mbo-verpleegkundigen in de eigen praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/binnenkort-subsidie-voor-onbekend-talent-ontwikkeltraject-verzorgenden-ig-en-mbo-verpleegkundigen-i/ Ben jij verzorgende IG of mbo-verpleegkundige? En wil jij jezelf op persoonlijk vlak ontwikkelen door nieuwe vaardigheden en kennis op te doen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanaf half mei is het mogelijk om de subsidieoproep te lezen over het aanvragen van de ‘Onbekend Talent’ voucher. Lees snel verder of jij in aanmerking komt voor deelname aan dit ontwikkeltraject. Onbekend Talent

Je krijgt de kans om nieuwe vaardigheden en kennis te ontwikkelen op jouw eigen werkvloer. Je leert hoe je een zelfgekozen probleem uit je eigen dagelijkse werkpraktijk kunt signaleren, oppakken en verbeteren. Om dit te kunnen doen word je begeleid in de vorm van coaching en volg je onderwijsmodules. Hiervoor zetten het Van Kleef Instituut en Albeda Zorgcollege een ontwikkeltraject op. In dit ontwikkeltraject staat leren centraal en ga je aan de slag met allerlei vaardigheden: van leiderschap en samenwerking tot leren schrijven en presenteren.

Het ontwikkeltraject wordt uitgezet als pilot die op dit moment alleen wordt uitgevoerd bij zorgorganisaties die kernpartner zijn van het Van Kleef Instituut.

Wanneer kan je meedoen?

Je kunt meedoen aan het ontwikkeltraject als je een verzorgde IG of mbo-verpleegkundige bij één van de volgende organisaties bent: Lelie Zorggroep, Laurens, Careyn (regio’s ZHE en DWO-NWN), Topaz, De Zellingen en Activite. Daarnaast heb je minimaal 4 jaar werkervaring als gediplomeerd verzorgende IG of mbo-verpleegkundige.

Online spreekuren

Dinsdagmiddag 31 mei kun jij, samen met je leidinggevende, vragen stellen in een van de twee online spreekuren met Albeda Zorgcollege, ZonMw en VKI. Tijdens deze online spreekuren beantwoorden we je vragen over het ontwikkeltraject, zoals 'Hoeveel tijd kost het per week?' en 'Hoe word je begeleid?'.

Aanmelden voor de spreekuren kan hier.

Rol van ZonMw

Dit ontwikkeltraject wordt betaald door ZonMw, omdat wij het belangrijk vinden dat zorgverleners meer zeggenschap krijgen. Elke deelnemer krijgt hiervoor een waardebon (voucher); hiermee kan je organisatie jouw contract tijdelijk uitbreiden met 8 uur per week. Zo gaan deze uren niet ten koste van je cliënten en heb je tijd om alle activiteiten te doen die nodig zijn voor jouw leertraject. Om in aanmerking te komen voor een voucher, wordt jouw plan van aanpak beoordeeld door ZonMw.

Meer weten?

]]>
news-8554 Mon, 02 May 2022 06:00:00 +0200 Leer- en InnovatieNetwerken in de verpleeghuiszorg https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/zorgverleners-zijn-grootste-kapitaal-in-verpleeghuiszorg/ Hoe zorg je dat zorgmedewerkers zich gewaardeerd voelen en trots zijn op het complexe werk dat ze doen? En dat ze meer plezier hebben in hun werk, omdat ze nieuwe, boeiende dingen leren? Het opzetten van Leer- en InnovatieNetwerken draagt niet alleen bij aan een betere kwaliteit van zorg, maar ook aan het goed opleiden, boeien én aan boord te houden van (toekomstige) collega’s. Studenten spelen hier een belangrijke rol bij. news-8525 Mon, 25 Apr 2022 15:41:00 +0200 Subsidieoproep essentiële zorg: toepassen en onderbouwen Evidence Based Practice interventies in de V&V https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-verpleging-en-verzorging-toepassen-en-onderbouwen-van-evidence-based-practice-essenti/ In alle sectoren zijn verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten een onmisbare schakel voor het leveren van goede kwaliteit van zorg. Zij kunnen nu subsidie aanvragen om samen met collega’s actuele Evidence Based Practice interventies in de dagelijkse zorgpraktijk toe te passen én verder te onderbouwen. De deadline voor het indienen van projectideeën is 21 juni 2022, 14.00 uur. news-8422 Mon, 04 Apr 2022 06:00:00 +0200 Autonomie van cliënten in de verpleeghuiszorg verbeteren https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/betere-kwaliteit-van-verpleeghuiszorg-door-autonomie-in-samenspraak/ In ieder zorgcontact kun je kleine dingen veranderen, die voor cliënten heel groot zijn. Zoals een cliënt laten kiezen uit 2 setjes kleding. Daarmee laat je zien: ik wil jou de regie geven. In 3 zorgcentra probeerden zorgprofessionals, samen met studenten voor wie de zorg nog geen routinewerk is, verschillende leermethodieken uit. Daarmee verbeterden ze de kwaliteit van zorg én interprofessioneel samenwerken en leren. Lees hun praktische tips. news-8466 Mon, 28 Mar 2022 07:20:03 +0200 Podcast 'Hoe kleine aanpassingen grote impact kunnen hebben voor mensen in een verpleeghuis' https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/autonomie-in-samenspraak-een-actief-interprofessioneel-leertraject-gericht-op-het-ondersteunen-va/ Hoe kunnen kleine aanpassingen of veranderingen in het handelen van professionals (in opleiding) een grote impact hebben voor mensen die in een verpleeghuis verblijven? Luister de podcast waarin Bart Geeraedts in gesprek gaat met verpleegkundige Mariska Spierings (Thebe), geestelijk verzorger Gabriël Roes (De Wever) en lector professionele werkplaatsen Miranda Snoeren (Fontys Hogescholen) over hun onderzoek 'Autonomie in Samenspraak'. news-8367 Thu, 17 Mar 2022 12:30:00 +0100 Subsidieoproep passende zorg in de langdurige zorg en ondersteuning geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-passende-zorg-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning-geopend/ Werkt u in de langdurige zorg en ondersteuning en wilt u de uitdaging aangaan om passende zorg te bevorderen binnen uw praktijkorganisatie? Dat kan door samen met een onderzoeksorganisatie of mbo-instelling actieonderzoek uit te voeren naar een relevant vraagstuk uit de praktijk. Dien uiterlijk 7 juni uw projectidee in! Passende zorg

Het doel van de nieuwe subsidieoproep is om middels actieonderzoek passende zorg te bevorderen in de praktijk van de langdurige zorg en ondersteuning. Passende zorg is zorg die nodig is, die waarde toevoegt en bijdraagt aan kwaliteit van leven, en die aansluit bij behoeften en omstandigheden van de individuele patiënt. Met deze subsidie wordt gestreefd naar een vroegtijdige inzet van gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) en proactieve zorgplanning (advance care planning) in het zorgproces. Het uiteindelijke doel is een verbetering van de kwaliteit van de zorg, de ondersteuning en het welbevinden van cliënten.

Actieonderzoek

Met de subsidie wordt actieonderzoek uitgevoerd. Een vraagstuk uit de praktijk wordt vertaald naar een onderzoeksvraag. Met actieonderzoek worden antwoorden op de onderzoeksvraag direct getoetst in de praktijk. Actieonderzoek is participatief, reflectief en cyclisch. Ook draagt het bij aan het leerproces van professionals en levert het overdraagbare kennis op. Het uiteindelijke doel is een versterking van de kennisinfrastructuur en de wisselwerking tussen theorie en praktijk van de langdurige zorg- en ondersteuningssector.

Workshops Cirkelen Rond Je Onderzoek

ZonMw organiseert in samenwerking met de Hogeschool Utrecht een serie workshops ‘Cirkelen rond je onderzoek (CRJO)’. Tijdens de eerste workshop maakt u kennis met de CRJO methodiek en leert u op welke wijze u deze kunt gebruiken bij het schrijven van uw projectidee. De workshops zijn gepland op 19 april en 22 april 2022. U kunt zicht aanmelden voor één van de genoemde data via de rode knop onderaan de Cirkelen Rond Je Onderzoek aanmeldpagina. Deelname aan de workshop is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. Deelname aan de tweede en derde workshop, gedurende de uitgewerkte aanvraagfase, is niet mogelijk als u de eerste workshop niet heeft gevolgd.

Deadline projectidee

De oproep is verdeeld in twee fasen: een projectidee fase en een uitgewerkte subsidieaanvraag fase. De deadline voor het indienen van een projectidee is 7 juni 2022 om 14.00 uur. Na een positief advies van de programmacommissie kan een uitgewerkte aanvraag worden ingediend.

Meer informatie

]]>
news-8401 Tue, 15 Mar 2022 14:12:00 +0100 Via onderwijs kennis over preventie naar de praktijk brengen https://publicaties.zonmw.nl/via-onderwijs-kennis-over-preventie-naar-de-praktijk-brengen/ Het onderwijs is een belangrijk middel om kennis van preventie meer te laten landen in de praktijk. Daarom zijn onlangs 8 ZonMw-projecten gestart die zich richten op vernieuwing en samenwerking in het onderwijs. Commissielid Hans Roskam was betrokken bij het beoordelen van de aanvragen van 2 subsidierondes. news-8290 Fri, 04 Feb 2022 09:53:52 +0100 Nieuwe projecten van start voor inbedding van preventie in onderwijs https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-projecten-van-start-voor-inbedding-van-preventie-in-onderwijs/ Professionals werkzaam in de zorg hebben de juiste kennis en vaardigheden nodig om zich in toenemende mate te kunnen richten op leefstijl en preventie. Hiervoor is versterking van zowel het kennisniveau van professionals als een versterking van het effectief met elkaar samenwerken nodig. Deze 8 projecten geven hier samen een impuls aan.
Deze onderstaande projecten zijn gehonoreerd binnen de ronde Onderwijsvernieuwing en samenwerking onderwijsinstellingen van de programmalijn Kennisbenutting en Implementatie van het Preventieprogramma 2019-2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’.

Projecten over regionale samenwerking rondom bij- en nascholing

Het doel van deze projecten is om in samenwerking met relevante regionale partners een onderwijsaanbod gericht op post-initieel onderwijs en bij- en nascholing te ontwikkelen en implementeren. Om dit regionale onderwijsaanbod te verankeren, wordt expliciet aandacht besteed aan het versterken van de preventie infrastructuur in de betreffende regio.

 • Leer-Kracht Preventie in de Wijk. Doel van dit project is overgewicht onder kinderen aan te pakken. Specifiek in wijken waar dit meer voorkomt. Hiervoor wordt een domein overstijgende nascholing ontwikkeld, in samenwerking met mensen uit de praktijk. Ook de kinderen zelf en hun ouders worden hierbij betrokken. Lees meer over dit project.
 • Let’s get serious: Verbinding en versteviging van post-initieel onderwijsaanbod in Zuid-Nederland rondom Preventie en Gezondheidsbevordering. Door het ontwikkelen van een Serious Game werkt dit project aan onderlinge samenwerking van professionals binnen de publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg en het sociaal domein. Hierbij staan positieve gezondheid, en een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving centraal. Lees meer over dit project.

Projecten over samenwerking ter versterking van preventie in initieel onderwijs

Het doel van deze projecten is om kennis en vaardigheden op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering te versterken binnen initieel onderwijs (MBO/HBO/WO opleidingen) gericht op toekomstige professionals die zich (in toenemende mate) bezig houden met het bevorderen van een gezonde leefstijl. Deze kennis en vaardigheden omvat ook weten hoe adequaat door te verwijzen én samen te werken met andere relevante professionals. Dit kunnen professionals zijn, die – vanuit verschillende opleidingsachtergronden: WO-HBO-MBO – met elkaar ‘in de keten’ samen werken. Maar het kan ook samenwerking betreffen over domeinen heen (eerstelijnszorg, publieke gezondheid, sociaal domein).

 • Positieve Gezondheid in de praktijk. Meerdere MBO scholen slaan de handen ineen om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid een plek te geven in het onderwijs. Studenten worden hiermee beter voorbereid op hun persoonlijke en professionele rol in de samenleving. Lees meer over dit project.
 • Interprofessionele minor Designing Health in Society. Studenten van initiële opleidingen van verschillende onderwijsachtergronden (MBO, HBO, WO) werken met elkaar, én met stakeholders en burgers aan, en leren van, complexe preventievraagstukken uit de praktijk. Design Thinking speelt hierbij een belangrijke rol. Lees meer over dit project.
 • Ontwikkeling van preventieonderwijs met interprofessionalisering: BRAVO in het onderwijs. Aandacht voor preventie en de BRAVO thema’s is nog niet vanzelfsprekend voor veel professionals. Binnen dit project worden 3 onderwijsmodules ontwikkeld voor HBO en WO studenten, die zich richten op preventie interventies voor mensen met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Centraal hierin staan herkenning, interveniëren en samenwerking. Lees meer over dit project.
 • VITALIS - Voeding voor Initiatief: Transdisciplinair onderwijs voor een Adequate preventieve Leefstijl In Senioriteit. Ondervoeding bij senioren komt veel voor en belemmert vitaal ouder worden. Binnen dit project leren studenten van de opleidingen Diëtetiek, Fysiotherapie, Social Work, Sportkunde en Verpleegkunde elkaar in hun vormingsfase al te vinden, elkaars expertise te gebruiken en de eigen professionele grenzen te onderkennen. Integraal en persoonsgericht werken vormt hierbij het uitgangspunt. Lees meer over dit project.
 • Sociale verloskunde in de praktijk; een interactieve domeinoverstijgende e-learning voor studenten geneeskunde verloskunde en kraamzorg, gericht op het beter toerusten van deze toekomstige professionals in de zorg voor kwetsbare zwangeren en gezinnen. Gezondheidsverschillen bij de geboorte liggen deels ten grondslag aan verschillen in sociaaleconomische status en leefstijlfactoren. Daarom is het belangrijk dat professionals toegerust worden om te kunnen werken aan het terugdringen van kansenongelijkheid. Dit project richt zich op studenten van de opleidingen geneeskunde, verloskunde en kraamzorg. Lees meer over dit project.
 • Ontwikkeling van evidence based preventieonderwijs in de geneeskunde opleiding. In dit project vertalen de afdelingen Sociale Geneeskunde van de UMC’s samen de competenties rondom preventie in concreet en effectief geneeskunde onderwijs. Interprofessioneel en domein overstijgend samenwerken is hierbij een noodzakelijk element. Daarom wordt vanaf het begin rekening gehouden met de context van de verschillende medische faculteiten, zodat elke faculteit het onderwijs vervolgens in het eigen curriculum en het regionale netwerk van samenwerkingspartners (GGD’s, partners in het sociaal domein, partners in andere opleidingen) kan inbedden. Lees meer over dit project.

Meer informatie

]]>
news-8260 Thu, 27 Jan 2022 06:00:00 +0100 Meer aandacht voor palliatieve zorg in de geneeskundeopleiding https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/meer-aandacht-voor-palliatieve-zorg-in-de-artsenopleiding/ Hoe ondersteun je patiënten die niet meer beter kunnen worden, en hun naasten? In dit interview vertellen internist en consulent palliatieve zorg Marieke van den Brand en onderwijskundige Daniëlle Verstegen hoe ze werkten aan meer aandacht voor palliatieve zorg in het basiscurriculum, door samen te werken met de 8 universitair medische centra en een toolbox met onderwijsmaterialen te ontwikkelen. news-8186 Tue, 11 Jan 2022 08:59:02 +0100 Integrale ouderenzorg dankzij leernetwerken https://publicaties.zonmw.nl/kennisontwikkeling-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning/integrale-ouderenzorg-dankzij-leernetwerken/ Hoe kunnen we innovaties in de beroepspraktijk ondersteunen die bijdragen aan het versterken van de (integrale) ouderenzorg in de wijk? En hoe zorgen we tegelijkertijd deze innovaties vertaald worden naar het mbo- en hbo-onderwijs? Project ‘Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken’ ging aan de slag in een tweejarig project waarin verschillende onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties in Brabant samenwerken en wederzijds leren. news-8137 Mon, 03 Jan 2022 06:00:00 +0100 Het effect van aanpassingen in het onderwijs op beeldvorming wijkverpleging https://publicaties.zonmw.nl/onderwijs/meer-en-beter-opgeleide-studenten-kiezen-voor-de-wijk/ De transities in de zorg vragen om méér wijkverpleegkundigen. Daarom is het belangrijk dat studenten hbo-verpleegkunde een goed beeld krijgen van de wijkverpleging. ‘Veel studenten denken bijvoorbeeld dat ze in de wijk vooral met oudere patiënten werken. Maar in het ziekenhuis zijn verreweg de meeste patiënten toch ook oud? En in de GGZ zou de emotionele belasting van het werk zo groot zijn. Maar wat denk je dan van de kinderoncologie?’. news-8049 Mon, 06 Dec 2021 05:50:00 +0100 Sluit aan bij leerbehoeften van mbo-zorgmedewerkers https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/verpleeghuiszorg-kan-beter-inspelen-op-leerbehoeften-van-mbo-zorgmedewerkers/ In Nederland is 80% van de zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg mbo-geschoold. De verpleeghuiszorg kan beter inspelen op de leerbehoeften van deze zorgmedewerkers, zoals helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Lees het interview met Tranzo-onderzoeker Irene Muller-Schoof met tips voor een beter leerklimaat op de werkvloer. news-8051 Mon, 06 Dec 2021 05:30:00 +0100 Integratie van samen beslissen in de huisartsenopleiding https://publicaties.zonmw.nl/onderzoek-van-onderwijs/nieuwe-leerlijn-samen-beslissen/ Hoe kan aandacht voor ‘Samen beslissen’-competenties geïntegreerd worden in de huisartsenopleiding? Anouk Baghus legde huisartsen in opleiding (aios) en hun patiënten vragenlijsten voor over het proces van samen beslissen en nam videoconsulten op. Lees over de kennis en inzichten die zijn verwerkt in een landelijke leerlijn voor aios én huisartsenopleiders. news-8045 Tue, 30 Nov 2021 06:00:00 +0100 Verzorgend leiderschap ontwikkelen begint tijdens de opleiding https://publicaties.zonmw.nl/onderwijs/verzorgend-leiderschap-ontwikkelen-begint-tijdens-de-opleiding/ Wat hebben verzorgenden nodig om meer leiderschap te tonen? Aan welke handvatten hebben zij écht iets? En hoe kan hier in de opleiding al aandacht aan besteed worden? Lees het interview met een docent van de opleiding Verzorgende IG en 2 studenten en bekijk de infographic met 9 praktische handvatten. news-7969 Fri, 05 Nov 2021 09:21:00 +0100 Onderwijsmaterialen voor hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problemen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-onderwijsmateriaal-voor-hulpverlening-aan-gezinnen-met-meervoudige-en-complexe-problemen/ In het project ‘Samen de handen in één voor multiprobleem’ zijn onderwijsmaterialen ontwikkeld, zoals een Serious Game en werkkaarten. Jeugdprofessionals kunnen hiermee belangrijke vaardigheden oefenen waarmee ze gezinnen met meervoudige en complexe problemen beter kunnen ondersteunen. news-7956 Thu, 04 Nov 2021 17:30:00 +0100 Vervolgsubsidie voor goed onderwijs in palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vervolgsubsidie-voor-goed-onderwijs-in-palliatieve-zorg/ Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen. Daarom geven we vanuit ons programma Palliantie II vervolgsubsidie aan 3 onderwijsprojecten.
De 3 projecten zijn een vervolg van het afgeronde onderwijsproject Optimaliseren van onderwijs palliatieve zorg, ook wel O2PZ genoemd. Dat project richtte zich op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijsaanbod op het gebied van palliatieve zorg voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, op alle niveaus: MBO 2, 3 en 4, HBO en WO (+). In dit project zijn al belangrijke stappen gezet, zoals de ontwikkeling van het onderwijsraamwerk palliatieve zorg, en het onderwijsplatform op Palliaweb.

Wat gaan de 3 projecten doen?

De 3 gehonoreerde projecten bouwen voort op wat al in het eerdere O2PZ-project is ontwikkeld. Ze zetten de volgende stappen in de verankering van palliatieve zorg in het onderwijs, door:

 • Het borgen van een landelijke, regionaal dekkende infrastructuur voor onderwijs palliatieve zorg
  Het borgen van het onderwijs palliatieve zorg door verdere implementatie van het onderwijsraamwerk palliatieve zorg in opleidingen, de doorontwikkeling van het Onderwijsplatform en de verankering in de reguliere onderwijsinfrastructuur.

 • De ontwikkeling, implementatie en borging MANP, MPA en VVO
  Doorontwikkelen en implementeren van het onderwijsraamwerk palliatieve zorg voor verpleegkundig specialisten (Master Advanced Nursing Practice, MANP), physician assistants (Master Physician Assistants, MPA) en de verpleegkundige vervolgopleidingen (VVO).

 • Doorontwikkeling en implementatie van het onderwijsraamwerk palliatieve zorg voor zorgverleners met specialistische kennis van palliatieve zorg
  Beschrijven van eindtermen en competenties van specialisten in de palliatieve zorg in het onderwijsraamwerk palliatieve zorg, en de samenhang met eerder beschreven generalistische eindtermen en competenties.

Lees meer over deze projecten op de projectpagina Projecten vervolg onderwijs palliatieve zorg.

Programma Palliantie

De onderwijsprojecten financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in:

 • kennisontwikkeling
 • verdere professionalisering van de palliatieve zorg
 • kennisbenutting van datgene wat tot nu toe is ontwikkeld

Meer informatie

]]>
news-7970 Fri, 29 Oct 2021 09:31:00 +0200 Lespakket maakt kindermishandeling bespreekbaar https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoek/klokhuis-lespakket-helpt-kindermishandeling-bespreekbaar-maken Kinderen die met mishandeling te maken krijgen, zwijgen hier vaak over. Daarom ontwikkelde het tv-programma Klokhuis een speciaal lespakket voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Onderzoek laat zien dat kinderen die met het lespakket werken kindermishandeling vaker herkennen en meer over het onderwerp praten. news-7785 Thu, 30 Sep 2021 14:11:00 +0200 Tweet Zorgvisie ‘Pak als verzorgende het leiderschap dat bij je past’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-zorgvisie-pak-als-verzorgende-het-leiderschap-dat-bij-je-past/ news-7691 Wed, 22 Sep 2021 08:00:00 +0200 Kennissynthese over evenwichtige zorgverlener gepubliceerd https://publicaties.zonmw.nl/kennissynthese-de-evenwichtige-zorgverlener/ Werk in de palliatieve zorg geeft naast voldoening ook mentale belasting. Onderzoeker en ethicus Suzanne Metselaar zocht met haar team in een kennissynthese uit hoe het zit met het evenwicht van zorgverleners. Hoe is dat te herstellen, behouden en versterken? news-7693 Wed, 22 Sep 2021 08:00:00 +0200 Kennissynthese over effectieve communicatie tussen zorgverlener, patiënt en naasten gepubliceerd https://publicaties.zonmw.nl/kennissynthese-effectieve-communicatie/ Effectieve communicatie tussen zorgverlener en patiënt en naasten is essentieel voor het bieden van goede zorg. Zeker in de laatste levensfase. Maar wat houdt dat eigenlijk in? En wat is daarover bekend? Onderzoekers Agnes van der Heide en Marijke Kars zochten dit met hun team uit in een kennissynthese. news-7627 Mon, 06 Sep 2021 06:00:00 +0200 Leerplatform richtlijnontwikkeling https://publicaties.zonmw.nl/leerplatform-richtlijnontwikkeling/ Hoe kunnen beroepsgroepen meer samenwerken bij het ontwikkelen van onderbouwde richtlijnen voor goede zorg? Met het leerplatform creëren we een digitale omgeving voor interprofessionele samenwerking. ‘Veel complexe zaken worden ontrafeld bij het koffiezetapparaat. Wij willen ook een omgeving creëren waarin mensen elkaar snel weten te vinden en met enthousiasme aan de slag gaan.’ news-7547 Wed, 04 Aug 2021 06:00:00 +0200 Evidence Based Medicine in de huisartsenpraktijk https://publicaties.zonmw.nl/onderzoek-van-onderwijs/evidence-based-medicine-in-de-praktijk-leren-toepassen/ Hoe kunnen huisartsen (in opleiding) kennis uit richtlijnen en literatuur goed combineren met hun klinische expertise en de wensen van de patiënt? Arts-onderzoeker Lisanne Welink analyseerde observaties en leergesprekken van aios en huisartsopleiders. Daaruit blijkt dat beide partijen elkaars redeneringen en argumenten niet goed herkennen. Bekijk haar observaties en tips. news-7450 Thu, 15 Jul 2021 06:00:00 +0200 Leerafdelingen als innovatieplatform voor vitaal leren en werken https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-beschrijven-van-praktijkvoorbeelden/#c83494 Het tekort aan verpleegkundigen is momenteel zichtbaarder dan ooit. Om de kwaliteit van zorg nu en in de toekomst te waarborgen is het cruciaal dat er voldoende, goed opgeleide verpleegkundigen zijn die met plezier naar hun werk gaan. Leerafdelingen kunnen hier aan bijdragen. Daarom wordt nu de theoretische, didactische en praktische basis van leerafdelingen als modulehandleiding voor zorg- en onderwijsinnovatie beschreven. news-7438 Tue, 06 Jul 2021 06:00:00 +0200 Nurses in the Lead: leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-beschrijven-van-praktijkvoorbeelden/#c83218 ‘De zorg wordt steeds complexer en de rol van de wijkverpleegkundige verandert. En daar is leiderschap voor nodig,’ vertelt Gerrie Bours, universitair docent bij de Universiteit Maastricht en hoofddocent bij Zuyd Hogeschool. Samen met onder andere Michelle Meertens, wijkverpleegkundige bij Envida, traint zij ervaren wijkverpleegkundigen om het leer- en verbeterprogramma Nurses in the Lead binnen de eigen organisatie uit te voeren. news-7407 Mon, 05 Jul 2021 06:00:00 +0200 E-learning en website over wetgeving en financiering in de langdurige zorg https://publicaties.zonmw.nl/wetgeving-en-financiering-in-de-langdurige-zorg/ Voor zorgprofessionals in de langdurige zorg is het niet altijd makkelijk om de juiste weg te vinden in de financiering van deze zorg voor hun thuiswonende cliënt. Welke wet is wanneer van toepassing? En hoe verantwoord je dat? Om wijkverpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen, heeft het Van Kleef Instituut de website en e-learning hierover vernieuwd. news-7394 Thu, 17 Jun 2021 08:00:00 +0200 Meer inzicht in leernetwerken rond langdurige zorg en onbegrepen gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meer-inzicht-in-leernetwerken-rond-langdurige-zorg-en-onbegrepen-gedrag/ Complexe vraagstukken rondom onbegrepen gedrag en integrale ouderenzorg vragen om samenwerking. Een leernetwerk kan helpen hier vorm aan te geven. ZonMw financierde het opzetten van leernetwerken binnen haar programma’s Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) en het Actieprogramma Verward Gedrag (AVG) en gaf Platform31 en Onderzoeksinstituut IVO opdracht deze leernetwerken te evalueren. Leernetwerken

Leernetwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en praktijk. De uitwisseling van kennis tussen beide partijen wordt binnen zo’n netwerk versterkt.  Binnen het netwerk worden ook kennis en vaardigheden ontwikkeld, om samen een situatie te begrijpen en te komen tot een werkwijze waarin ieders expertise optimaal wordt benut.  

Toegevoegde waarde

Uit de evaluatie blijkt dat leernetwerken   van toegevoegde waarde zijn op het gebied van nieuwe contacten opdoen, nieuwe inzichten verwerven, een vergroot omgevingsbewustzijn, het cliëntperspectief meer als uitgangspunt nemen, een ‘bredere blik’ en het opdoen van ervaringen met domeinoverstijgend leren.

Leernetwerk opzetten

Hoe zet je een leernetwerk op? Analyseer eerst de omgeving waarin het leernetwerk beoogt te opereren. Wat is de leer- of kennisbehoefte van organisaties en haar medewerkers? Leernetwerken kunnen verschillende accenten krijgen, zoals focus op onderwijs, focus op samenwerking tussen professionals en focus op het delen van kennis. Wat past hangt af van context en behoefte. Denk ook in een vroeg stadium na over financiering.

Continue aandacht nodig

Bouwen aan interprofessioneel leren gaat niet vanzelf. Het vergt tijd en continue aandacht. Uit de evaluatie blijkt namelijk dat professionals in zorg, veiligheid en onderwijs in toenemende mate ervaren dat zij professionals uit andere domeinen nodig hebben voor goede uitoefening van hun vak. Tegelijkertijd is in veel organisaties interprofessioneel leren en samenwerking tussen organisaties of domeinen nog nieuw.

Uit de evaluatie blijkt dat het betrekken van ervaringsdeskundigen in de leernetwerken zorgt voor een rijker perspectief en nodigt professionals uit om ook vanuit het ‘menselijk’ perspectief te kijken.

Uitkomsten evaluatie

De evaluatie leverde veel inzichten op waar toekomstige leernetwerken van kunnen profiteren. Zo kwam er zicht op werkzame elementen en generieke principes bij het opzetten, verbreden en bestendigen van een leernetwerk. Deze zijn te vinden in het rapport ‘De waarde van leernetwerken’ en in een factsheet waarin we 6 inzichten voor een goed lopend leernetwerk delen.   

Meer weten?

]]>