ZonMw tijdlijn Onderwijs https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Onderwijs nl-nl Sun, 02 Apr 2023 06:37:14 +0200 Sun, 02 Apr 2023 06:37:14 +0200 TYPO3 news-9464 Wed, 01 Mar 2023 14:36:15 +0100 Onderzoeksagenda leren & opleiden van Huisartsenopleiding Nederland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoeksagenda-leren-opleiden-van-huisartsenopleiding-nederland/ ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis en SBOH-bestuurder Kees Esser nemen de gezamenlijke onderzoeksagenda leren & opleiden van Huisartsenopleiding Nederland in ontvangst.  

Huisartsen worden sinds 50 jaar opgeleid als specialist Huisartsgeneeskunde bij één van de acht huisartsopleidingen. De opleidingsinstituten willen de opleiding gefundeerd verder ontwikkelen en verbeteren. Voor de huisarts van morgen, die een leven lang leert en met eigenheid als specialist in het zorgnetwerk. Daarom hebben ze in hun strategische agenda de ambitie vastgelegd om meer verbinding en gezamenlijkheid te brengen in het wetenschappelijk onderzoek naar leren & opleiden.

ZonMw zet al langere tijd in op stimuleren van onderzoek dat zorgprofessionals in staat stelt om hun kennis en innovaties toe te passen, zodat deze beroepsgroepen leren en daarbij hun handelen verbeteren. Ze staat voor impact vergroten door uitwisseling tussen de velden praktijk, onderwijs, onderzoek en beleid. De gezamenlijke onderzoeksagenda geeft een goede impuls aan de verdere professionalisering en het opleiden van huisartsen met kennis uit onderzoek.

ZonMw beoogt met de voor de huisartsenopleiding opengestelde subsidieoproep bij te dragen aan de versterking van deze beroepsgroep om met kennis en vaardigheden zich blijvend te ontwikkelen en waarbij ze gefaciliteerd worden om goede kwaliteit van zorg te geven, inspelend op motivatie en bijdragend aan werkplezier.

Meer informatie

ZonMw voert het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) uit in opdracht van de SBOH. Het deelprogramma Onderzoek van Onderwijs is daar een onderdeel van.

•    Programma HGOG
•    Projecten Onderzoek van Onderwijs
•    Interviewreeks Onderzoek van Onderwijs
•    ZonMw en Onderwijs

 

]]>
news-9457 Tue, 28 Feb 2023 13:54:15 +0100 Aan de slag met het verbeteren van digitale vaardigheden van zorgmedewerkers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aan-de-slag-met-het-verbeteren-van-digitale-vaardigheden-van-zorgmedewerkers/ Slimme zorgoplossingen worden steeds belangrijker voor de Nederlandse gezondheidszorg. Want de zorg moet slimmer en innovatiever worden ingericht. Daarbij is het essentieel dat zorgmedewerkers over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Wil je binnen jouw zorgorganisatie aan de slag met het verbeteren van digitale vaardigheden van medewerkers? De nieuwe handreiking van Zorg voor innoveren helpt je op weg! Handvatten

Wat is er voor nodig om de digitale vaardigheden van medewerkers te verbeteren? Hoe zorg je voor borging van digitale vaardigheden in de organisatie? Welke tips & tricks zijn er beschikbaar? De handreiking geeft antwoord op deze vragen. Download de handreiking via de website van Zorg voor innoveren en ga aan de slag!

]]>
news-9297 Tue, 10 Jan 2023 05:55:00 +0100 Interprofessionele samenwerking tussen aio's en andere zorgprofessionals in het ziekenhuis https://publicaties.zonmw.nl/onderzoek-van-onderwijs/samenwerking-tussen-artsen/ Patiënten met complexe aandoeningen zien vaak meerdere artsen. Daarom is samenwerking tussen artsen van groot belang voor goede medische zorg. Daar is dus meer aandacht voor nodig in de opleidingen. Maar hoe moet zo’n interprofessioneel lesprogramma er dan uitzien? Dat onderzocht Natasja Looman voor de stageperiode van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding in het ziekenhuis. news-9120 Fri, 30 Dec 2022 15:49:00 +0100 Verrijk uw onderwijsprogramma met de maatschappelijke diensttijd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verrijk-uw-onderwijsprogramma-met-de-maatschappelijke-diensttijd/ De maatschappelijke diensttijd (MDT) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Zo maken we de samenleving sterker. MDT kan helpen uw onderwijsprogramma te verrijken. Bijvoorbeeld door een meer praktische invulling te geven aan burgerschapsonderwijs of loopbaanbegeleiding. Wilt u ervaren wat MDT voor uw onderwijsinstelling of maatschappelijke organisatie kan betekenen? ZonMw biedt u de mogelijkheid om een kort MDT-project te organiseren. Wat is MDT? 

Jongeren tussen de 12 en 30 jaar zetten zich tijdens MDT vrijwillig in voor een maatschappelijk thema. Ze organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor eenzame ouderen, zetten een sportproject op voor kwetsbare jongeren of bedenken creatieve oplossingen voor een probleem in hun wijk. Zo ontdekken en ontwikkelen ze hun talenten, ontmoeten ze andere mensen en betekenen ze iets voor de samenleving.

Kansen voor het onderwijs

Steeds meer onderwijsinstellingen ervaren wat MDT kan betekenen voor hun scholieren of studenten. Naast het verrijken van burgerschapsonderwijs of loopbaanbegeleiding, kan MDT ook ingezet worden voor extra ondersteuning aan jongeren die dreigen uit te vallen en voor vergroting van de maatschappelijke relevantie van het onderwijs.

Een MDT-coördinator binnen het onderwijs vertelt: ‘Door iets te doen voor een ander leren scholieren en studenten waar ze goed in zijn en waar ze zich nog in kunnen ontwikkelen. Door MDT een vrijwillig onderdeel te maken van het onderwijsprogramma geef je handen en voeten aan bijvoorbeeld burgerschapsvorming of loopbaanoriëntatie. En dat op een praktische manier die leuk en leerzaam is voor de leerling én de samenleving, nu en in de toekomst.’

Subsidie voor kortlopende projecten in het onderwijs

Onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen bij ZonMw subsidie van maximaal € 50.000,- aanvragen voor een kort MDT-project. Daarmee kunnen ze kennismaken met MDT en krijgen jongeren de kans om ervaring op te doen met MDT. Jongeren besteden minimaal 30 uur en maximaal 50 uur aan hun MDT-traject over een periode van maximaal 12 weken. Het hele project heeft een duur van maximaal 16 weken.

U kunt van 1 november 2022 tot en met 20 april 2023 14.00 uur doorlopend een subsidieaanvraag indienen. Let op: Indien het totale budget (€ 7,5 miljoen) is uitgeput voordat de sluitingsdatum is bereikt, sluit de subsidieronde vroegtijdig.

Note: de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is uitgesteld tot 20 april 2023.

Inspiratie nodig?

Laat u inspireren door verschillende praktijkvoorbeelden die laten zien hoe MDT in het onderwijs eruit kan zien en bekijk de MDT Onderwijs Toolkit.

Ook kunt u zich aanmelden voor een van de informatiebijeenkomsten over  MDT-kort in het onderwijs op 2 februari of 16 maart, van 16.00 - 17.00 uur. Schrijf u daarvoor in via dit formulier.

Structureel aan de slag met MDT?

In 2023 volgen subsidiemogelijkheden voor een regulier MDT-project. Daarmee kunnen onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties volledige MDT-trajecten van minimaal 80 uur aanbieden aan jongeren. Om op de hoogte te blijven van nieuwe subsidiemogelijkheden kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief MDT of houd de website doemeemetmdt.nl in de gaten.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan gerust contact op met het programmateam. Zij denken graag met u mee. Het programmateam kunt u bereiken via amd@zonmw.nl of +31 70 349 53 18.

Meer weten?

Meer informatie over alle voorwaarden vindt u in de subsidieoproep. Ook gemeenten krijgen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een kort MDT-project. Deze subsidieronde gaat gelijktijdig open. Meer informatie daarover vindt u hier.

]]>
news-9215 Mon, 05 Dec 2022 06:00:00 +0100 Professionele zeggenschap en invloed van verpleegkundigen op kwaliteit van patiëntenzorg https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/professionele-zeggenschap-en-invloed-van-verpleegkundigen-op-kwaliteit-van-patientenzorg/ In Nederland staat de ontwikkeling van professionele zeggenschap voor verpleegkundigen in ziekenhuizen nog in de kinderschoenen. In de Amerikaanse Magnet ziekenhuizen is deze ontwikkeling echter zo’n 40 jaar geleden al gestart. Wat kunnen we daar van leren? Dat zochten Annemarie de Vos en Joost Morssinkhof uit tijdens hun studiereis naar het Orlando Medical Regional Center in Florida. Lees hun blog hierover. news-9141 Mon, 14 Nov 2022 10:00:00 +0100 Hoe zorg je ervoor dat méér vmbo-scholen het lesmateriaal van Krachtvoer gebruiken in de onderwijspraktijk? https://publicaties.zonmw.nl/lesmateriaal-implementeren-door-aan-te-sluiten-bij-het-curriculum/ Projectleider en LLO Kennismakelaar Conny Kintzen deelt haar implementatie-aanpak! De afgelopen 2 jaar werkte ze aan de implementatie van Krachtvoer, een lesmethode over gezonde voeding. Dat doet ze door onder andere het programma te optimaliseren voor gebruik in de praktijk én door het bekend te maken. Dit is één van de 13 projecten binnen onze ronde ‘Implementatie-impulsen’ (Preventieprogramma). news-9075 Mon, 07 Nov 2022 05:55:00 +0100 Op weg naar concrete en waardevolle reflectie binnen de huisartsenopleiding https://publicaties.zonmw.nl/onderzoek-van-onderwijs/op-weg-naar-concrete-en-waardevolle-reflectie-binnen-de-huisartsenopleiding/ Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot huisarts. Docenten doen hun best dit goed te organiseren en studenten steken veel tijd in gesprekken en portfolio’s. Toch ervaren huisartsen in opleiding reflectie als ‘vaag’ of een keurslijf. Of er is weinig consensus over wat reflectie nou echt is. Datzelfde geldt voor de literatuur. Daarom wil promovendus Sven Schaepkens reflectie met zijn onderzoek ‘concreet en waardevol’ maken. news-9070 Wed, 19 Oct 2022 11:18:02 +0200 Schrijf je nu in voor het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 3.0 https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/verpleging-en-verzorging/project-leadership-mentoring-in-nursing-research-30-lmnr-30/ Ben jij een gepromoveerde verpleegkundige en wil je werken aan de ontwikkeling van strategisch leiderschap, positionering en zeggenschap? En aan competenties voor het ontwikkelen van eigen onderzoeksprogramma's en het opbouwen van internationale netwerken? Meld je dan voor 15 november 2022, 12.00 uur aan voor het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 3.0. Download het aanmeldformulier en bekijk de voorwaarden. news-9047 Tue, 11 Oct 2022 16:41:54 +0200 E-learning Sociale verloskunde https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/kennisbenutting-en-implementatie/sociale-verloskunde-in-de-praktijk-een-interactieve-domeinoverstijgende-e-learning-voor-studenten-g/t/interview-projectleider-5/ In de opleidingen tot kraamverzorgenden, verzorgenden en artsen was weinig aandacht voor de invloed van de sociaaleconomische status. De e-learning Sociale verloskunde brengt daar nu verandering in. Jacky Lagendijk: 'Met deze e-learning willen wij zorgprofessionals al vroeg in hun loopbaan onderwijzen over bestaande verschillen. Wij hopen dat toekomstig zorgprofessionals de sociale kant van de geboortezorg omarmen aan de start van hun loopbaan'. news-9042 Tue, 11 Oct 2022 09:34:42 +0200 Interprofessioneel simulatieonderwijs: een stimulerende leeromgeving https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/verpleegkundig-onderwijs-en-onderzoek-in-zweden/ Wat kunnen we leren van het verpleegkundig onderwijs en onderzoek in Zweden? Docenten Verpleegkunde en onderzoekers Cindy de Bot en Marjon van Rijn gingen op werkbezoek bij de Linköping Universiteit. Zij hebben in hun ziekenhuizen een afdeling ingericht voor interprofessioneel simulatieonderwijs: een stimulerende leeromgeving voor toekomstige zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, social workers, ergotherapeuten. news-9024 Tue, 04 Oct 2022 14:30:00 +0200 Dagelijks Leren en Verbeteren in verpleeghuizen: uiteraard! https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/dagelijks-leren-en-verbeteren-in-verpleeghuizen-uiteraard/ Wat is de beste zorg voor bewoners? Wat vinden collega’s belangrijk? In de projecten EVIDENCE 1.0 en 2.0 werken zorg- en behandelteams en actieonderzoekers samen aan leren en verbeteren van dagelijkse verpleeghuiszorg. Lees in de blog van docent en onderzoeker Frank Verbeek hoe ze dat aangepakken. news-8961 Tue, 13 Sep 2022 08:00:00 +0200 Kick-off ontwikkeltraject Onbekend Talent https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kick-off-ontwikkeltraject-onbekend-talent/ Op dinsdag 6 september vond de kick off plaats van Onbekend Talent, een leertraject vanuit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Hierin worden 15 mbo-zorgprofessionals begeleid met het verder ontwikkelen van het signalerende- en probleemoplossende vermogen in de eigen werkomgeving. Onbekend Talent

Het van Kleef Instituut(VKI) en het Albeda zorgcollege hebben de opdracht gekregen van ZonMw, vanuit het Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO), om een leertraject te ontwikkelen. ZonMw vindt het namelijk belangrijk dat mbo-zorgmedewerkers meer zeggenschap krijgen in het werkveld. Zo kunnen zij vanuit zelfreflectie nog beter inspelen op problemen die zich voordoen in de praktijk, zodat dit mee meegenomen kan worden in het eigen team en het samenwerken met collega’s.

Bijzonder traject

Het ontwikkeltraject is uitgezet als pilot bij zorgorganisaties die kernpartner zijn van het Van Kleef Instituut. Tijdens de aftrap vertelde Senior Programmamanager Kennisinfrastructuur, Marije Blok, waarom dit traject bijzonder is: “terwijl veel activiteiten in ons programma zich met name richten op het ontwikkelen van nieuwe kennis, is het unieke van dit traject dat de kennis ook direct wordt toegepast in de praktijk. Zo kunnen we niet alleen direct impact maken in het veld, maar houden we ook de zorgprofessionals betrokken in dit proces”.

Wat kunnen we verwachten?

De zorgprofessionals, onbekende talenten, worden door het VKI en Albeda zorgcollege begeleid in het ontwikkeltraject en gaan aan de slag met hoe zij een probleem uit de eigen dagelijkse werkpraktijk kunnen signaleren, oppakken en verbeteren. Het traject bestaat uit 6 modules met inspirerende lessen en intervisiebijeenkomsten. Het doel is om gedurende het traject van 9 maanden deze informatie mee te nemen in het eigen team, zodat er een ‘kennisketen’ ontstaat waarbij er meer impact gerealiseerd kan worden.

Annette Koedood, werkzaam als projectleider Zorg Innovatie Academie bij het Albeda Zorgcollege vertelt waarom zij dit traject belangrijk vindt: “Het gaat niet zozeer om het doen van perfect onderzoek. Het gaat er vooral om wat je zelf ontdekt en waarmee je verder kunt. Onderzoek is daar een middel voor”.

Volgen: blogs en vlogs onbekende talenten

Een onderdeel van het ontwikkeltraject is dat de deelnemers ook zelf het onderzoek gaan vastleggen. Zij doen dit met behulp van bijvoorbeeld een blog of vlog, zodat zij hun voortgang kunnen delen met de andere onbekende talenten. Ook het inspireren van de eigen werkomgeving is hierin een belangrijk onderdeel, omdat ze op die manier meer impact kunnen realiseren met het onderzoek. In totaal is er ruimte voor 24 deelnemers binnen het beschikbare subsidiebudget.

Mocht je meer willen lezen over het ontwikkeltraject en/ of de deelnemers volgen? Bezoek dan de website van Onbekend Talent.

Meer weten?

]]>
news-8919 Tue, 06 Sep 2022 06:00:00 +0200 Kwaliteit van zorg en welzijn is teamwerk https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/kwaliteit-van-zorg-en-welzijn-is-teamwerk/ Na een loopbaan van 40 jaar in de gezondheidszorg, blikt senior programmamanager Ineke Voordouw met 6 geleerde lessen terug én vooruit. ‘Als je het in de zorg over een team hebt, bestaat dit voor mij uit de cliënt/patiënt/bewoner, naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers. Maar hoe zorg je binnen zo’n team voor samenwerking, hoe doe je dat op een goede manier, met oog voor maatwerk? Daar wil ik mee verder.' news-8612 Fri, 13 May 2022 15:09:28 +0200 Leren elkaars taal te spreken https://publicaties.zonmw.nl/index.php?id=11121&no_cache=1 8 projecten gericht op (post-)initieel onderwijs op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering zijn onlangs met subsidie van ZonMw van start gegaan. In een startbijeenkomst op 19 april 2022 in de Jaarbeurs Utrecht wisselden de deelnemers kennis en ervaring uit over samenwerking en vernieuwing in het onderwijs. “We moeten elkaars taal leren spreken.” news-8591 Mon, 09 May 2022 09:33:54 +0200 Preventieonderwijs in de geneeskunde opleiding https://www.voedingnu.nl/artikelen/zonmw-projecten-brengen-studenten-samen Preventie wordt binnen de zorg steeds belangrijker, maar hoe integreer je dat in een opleiding? Interprofessionele samenwerking is daarbij cruciaal, aldus projectleider Anna Kersten. Met ons project willen we bijdragen aan meer én beter preventieonderwijs in de artsenopleidingen. Lees meer in vakblad Voeding NU: news-8579 Mon, 02 May 2022 14:50:52 +0200 Binnenkort subsidie voor Onbekend Talent: ontwikkeltraject verzorgenden IG en mbo-verpleegkundigen in de eigen praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/binnenkort-subsidie-voor-onbekend-talent-ontwikkeltraject-verzorgenden-ig-en-mbo-verpleegkundigen-i/ Ben jij verzorgende IG of mbo-verpleegkundige? En wil jij jezelf op persoonlijk vlak ontwikkelen door nieuwe vaardigheden en kennis op te doen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanaf half mei is het mogelijk om de subsidieoproep te lezen over het aanvragen van de ‘Onbekend Talent’ voucher. Lees snel verder of jij in aanmerking komt voor deelname aan dit ontwikkeltraject. Onbekend Talent

Je krijgt de kans om nieuwe vaardigheden en kennis te ontwikkelen op jouw eigen werkvloer. Je leert hoe je een zelfgekozen probleem uit je eigen dagelijkse werkpraktijk kunt signaleren, oppakken en verbeteren. Om dit te kunnen doen word je begeleid in de vorm van coaching en volg je onderwijsmodules. Hiervoor zetten het Van Kleef Instituut en Albeda Zorgcollege een ontwikkeltraject op. In dit ontwikkeltraject staat leren centraal en ga je aan de slag met allerlei vaardigheden: van leiderschap en samenwerking tot leren schrijven en presenteren.

Het ontwikkeltraject wordt uitgezet als pilot die op dit moment alleen wordt uitgevoerd bij zorgorganisaties die kernpartner zijn van het Van Kleef Instituut.

Wanneer kan je meedoen?

Je kunt meedoen aan het ontwikkeltraject als je een verzorgde IG of mbo-verpleegkundige bij één van de volgende organisaties bent: Lelie Zorggroep, Laurens, Careyn (regio’s ZHE en DWO-NWN), Topaz, De Zellingen en Activite. Daarnaast heb je minimaal 4 jaar werkervaring als gediplomeerd verzorgende IG of mbo-verpleegkundige.

Online spreekuren

Dinsdagmiddag 31 mei kun jij, samen met je leidinggevende, vragen stellen in een van de twee online spreekuren met Albeda Zorgcollege, ZonMw en VKI. Tijdens deze online spreekuren beantwoorden we je vragen over het ontwikkeltraject, zoals 'Hoeveel tijd kost het per week?' en 'Hoe word je begeleid?'.

Aanmelden voor de spreekuren kan hier.

Rol van ZonMw

Dit ontwikkeltraject wordt betaald door ZonMw, omdat wij het belangrijk vinden dat zorgverleners meer zeggenschap krijgen. Elke deelnemer krijgt hiervoor een waardebon (voucher); hiermee kan je organisatie jouw contract tijdelijk uitbreiden met 8 uur per week. Zo gaan deze uren niet ten koste van je cliënten en heb je tijd om alle activiteiten te doen die nodig zijn voor jouw leertraject. Om in aanmerking te komen voor een voucher, wordt jouw plan van aanpak beoordeeld door ZonMw.

Meer weten?

]]>
news-8554 Mon, 02 May 2022 06:00:00 +0200 Leer- en InnovatieNetwerken in de verpleeghuiszorg https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/zorgverleners-zijn-grootste-kapitaal-in-verpleeghuiszorg/ Hoe zorg je dat zorgmedewerkers zich gewaardeerd voelen en trots zijn op het complexe werk dat ze doen? En dat ze meer plezier hebben in hun werk, omdat ze nieuwe, boeiende dingen leren? Het opzetten van Leer- en InnovatieNetwerken draagt niet alleen bij aan een betere kwaliteit van zorg, maar ook aan het goed opleiden, boeien én aan boord te houden van (toekomstige) collega’s. Studenten spelen hier een belangrijke rol bij. news-8525 Mon, 25 Apr 2022 15:41:00 +0200 Subsidieoproep essentiële zorg: toepassen en onderbouwen Evidence Based Practice interventies in de V&V In alle sectoren zijn verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten een onmisbare schakel voor het leveren van goede kwaliteit van zorg. Zij kunnen nu subsidie aanvragen om samen met collega’s actuele Evidence Based Practice interventies in de dagelijkse zorgpraktijk toe te passen én verder te onderbouwen. De deadline voor het indienen van projectideeën is 21 juni 2022, 14.00 uur. news-8422 Mon, 04 Apr 2022 06:00:00 +0200 Autonomie van cliënten in de verpleeghuiszorg verbeteren https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/betere-kwaliteit-van-verpleeghuiszorg-door-autonomie-in-samenspraak/ In ieder zorgcontact kun je kleine dingen veranderen, die voor cliënten heel groot zijn. Zoals een cliënt laten kiezen uit 2 setjes kleding. Daarmee laat je zien: ik wil jou de regie geven. In 3 zorgcentra probeerden zorgprofessionals, samen met studenten voor wie de zorg nog geen routinewerk is, verschillende leermethodieken uit. Daarmee verbeterden ze de kwaliteit van zorg én interprofessioneel samenwerken en leren. Lees hun praktische tips. news-8466 Mon, 28 Mar 2022 07:20:03 +0200 Podcast 'Hoe kleine aanpassingen grote impact kunnen hebben voor mensen in een verpleeghuis' https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/autonomie-in-samenspraak-een-actief-interprofessioneel-leertraject-gericht-op-het-ondersteunen-va/ Hoe kunnen kleine aanpassingen of veranderingen in het handelen van professionals (in opleiding) een grote impact hebben voor mensen die in een verpleeghuis verblijven? Luister de podcast waarin Bart Geeraedts in gesprek gaat met verpleegkundige Mariska Spierings (Thebe), geestelijk verzorger Gabriël Roes (De Wever) en lector professionele werkplaatsen Miranda Snoeren (Fontys Hogescholen) over hun onderzoek 'Autonomie in Samenspraak'. news-8367 Thu, 17 Mar 2022 12:30:00 +0100 Subsidieoproep passende zorg in de langdurige zorg en ondersteuning geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-passende-zorg-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning-geopend/ Werkt u in de langdurige zorg en ondersteuning en wilt u de uitdaging aangaan om passende zorg te bevorderen binnen uw praktijkorganisatie? Dat kan door samen met een onderzoeksorganisatie of mbo-instelling actieonderzoek uit te voeren naar een relevant vraagstuk uit de praktijk. Dien uiterlijk 7 juni uw projectidee in! Passende zorg

Het doel van de nieuwe subsidieoproep is om middels actieonderzoek passende zorg te bevorderen in de praktijk van de langdurige zorg en ondersteuning. Passende zorg is zorg die nodig is, die waarde toevoegt en bijdraagt aan kwaliteit van leven, en die aansluit bij behoeften en omstandigheden van de individuele patiënt. Met deze subsidie wordt gestreefd naar een vroegtijdige inzet van gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) en proactieve zorgplanning (advance care planning) in het zorgproces. Het uiteindelijke doel is een verbetering van de kwaliteit van de zorg, de ondersteuning en het welbevinden van cliënten.

Actieonderzoek

Met de subsidie wordt actieonderzoek uitgevoerd. Een vraagstuk uit de praktijk wordt vertaald naar een onderzoeksvraag. Met actieonderzoek worden antwoorden op de onderzoeksvraag direct getoetst in de praktijk. Actieonderzoek is participatief, reflectief en cyclisch. Ook draagt het bij aan het leerproces van professionals en levert het overdraagbare kennis op. Het uiteindelijke doel is een versterking van de kennisinfrastructuur en de wisselwerking tussen theorie en praktijk van de langdurige zorg- en ondersteuningssector.

Workshops Cirkelen Rond Je Onderzoek

ZonMw organiseert in samenwerking met de Hogeschool Utrecht een serie workshops ‘Cirkelen rond je onderzoek (CRJO)’. Tijdens de eerste workshop maakt u kennis met de CRJO methodiek en leert u op welke wijze u deze kunt gebruiken bij het schrijven van uw projectidee. De workshops zijn gepland op 19 april en 22 april 2022. U kunt zicht aanmelden voor één van de genoemde data via de rode knop onderaan de Cirkelen Rond Je Onderzoek aanmeldpagina. Deelname aan de workshop is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. Deelname aan de tweede en derde workshop, gedurende de uitgewerkte aanvraagfase, is niet mogelijk als u de eerste workshop niet heeft gevolgd.

Deadline projectidee

De oproep is verdeeld in twee fasen: een projectidee fase en een uitgewerkte subsidieaanvraag fase. De deadline voor het indienen van een projectidee is 7 juni 2022 om 14.00 uur. Na een positief advies van de programmacommissie kan een uitgewerkte aanvraag worden ingediend.

Meer informatie

]]>
news-8401 Tue, 15 Mar 2022 14:12:00 +0100 Via onderwijs kennis over preventie naar de praktijk brengen https://publicaties.zonmw.nl/via-onderwijs-kennis-over-preventie-naar-de-praktijk-brengen/ Het onderwijs is een belangrijk middel om kennis van preventie meer te laten landen in de praktijk. Daarom zijn onlangs 8 ZonMw-projecten gestart die zich richten op vernieuwing en samenwerking in het onderwijs. Commissielid Hans Roskam was betrokken bij het beoordelen van de aanvragen van 2 subsidierondes. news-8290 Fri, 04 Feb 2022 09:53:52 +0100 Nieuwe projecten van start voor inbedding van preventie in onderwijs https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-projecten-van-start-voor-inbedding-van-preventie-in-onderwijs/ Professionals werkzaam in de zorg hebben de juiste kennis en vaardigheden nodig om zich in toenemende mate te kunnen richten op leefstijl en preventie. Hiervoor is versterking van zowel het kennisniveau van professionals als een versterking van het effectief met elkaar samenwerken nodig. Deze 8 projecten geven hier samen een impuls aan.
Deze onderstaande projecten zijn gehonoreerd binnen de ronde Onderwijsvernieuwing en samenwerking onderwijsinstellingen van de programmalijn Kennisbenutting en Implementatie van het Preventieprogramma 2019-2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’.

Projecten over regionale samenwerking rondom bij- en nascholing

Het doel van deze projecten is om in samenwerking met relevante regionale partners een onderwijsaanbod gericht op post-initieel onderwijs en bij- en nascholing te ontwikkelen en implementeren. Om dit regionale onderwijsaanbod te verankeren, wordt expliciet aandacht besteed aan het versterken van de preventie infrastructuur in de betreffende regio.

  • Leer-Kracht Preventie in de Wijk. Doel van dit project is overgewicht onder kinderen aan te pakken. Specifiek in wijken waar dit meer voorkomt. Hiervoor wordt een domein overstijgende nascholing ontwikkeld, in samenwerking met mensen uit de praktijk. Ook de kinderen zelf en hun ouders worden hierbij betrokken. Lees meer over dit project.
  • Let’s get serious: Verbinding en versteviging van post-initieel onderwijsaanbod in Zuid-Nederland rondom Preventie en Gezondheidsbevordering. Door het ontwikkelen van een Serious Game werkt dit project aan onderlinge samenwerking van professionals binnen de publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg en het sociaal domein. Hierbij staan positieve gezondheid, en een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving centraal. Lees meer over dit project.

Projecten over samenwerking ter versterking van preventie in initieel onderwijs

Het doel van deze projecten is om kennis en vaardigheden op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering te versterken binnen initieel onderwijs (MBO/HBO/WO opleidingen) gericht op toekomstige professionals die zich (in toenemende mate) bezig houden met het bevorderen van een gezonde leefstijl. Deze kennis en vaardigheden omvat ook weten hoe adequaat door te verwijzen én samen te werken met andere relevante professionals. Dit kunnen professionals zijn, die – vanuit verschillende opleidingsachtergronden: WO-HBO-MBO – met elkaar ‘in de keten’ samen werken. Maar het kan ook samenwerking betreffen over domeinen heen (eerstelijnszorg, publieke gezondheid, sociaal domein).

  • Positieve Gezondheid in de praktijk. Meerdere MBO scholen slaan de handen ineen om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid een plek te geven in het onderwijs. Studenten worden hiermee beter voorbereid op hun persoonlijke en professionele rol in de samenleving. Lees meer over dit project.
  • Interprofessionele minor Designing Health in Society. Studenten van initiële opleidingen van verschillende onderwijsachtergronden (MBO, HBO, WO) werken met elkaar, én met stakeholders en burgers aan, en leren van, complexe preventievraagstukken uit de praktijk. Design Thinking speelt hierbij een belangrijke rol. Lees meer over dit project.
  • Ontwikkeling van preventieonderwijs met interprofessionalisering: BRAVO in het onderwijs. Aandacht voor preventie en de BRAVO thema’s is nog niet vanzelfsprekend voor veel professionals. Binnen dit project worden 3 onderwijsmodules ontwikkeld voor HBO en WO studenten, die zich richten op preventie interventies voor mensen met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Centraal hierin staan herkenning, interveniëren en samenwerking. Lees meer over dit project.
  • VITALIS - Voeding voor Initiatief: Transdisciplinair onderwijs voor een Adequate preventieve Leefstijl In Senioriteit. Ondervoeding bij senioren komt veel voor en belemmert vitaal ouder worden. Binnen dit project leren studenten van de opleidingen Diëtetiek, Fysiotherapie, Social Work, Sportkunde en Verpleegkunde elkaar in hun vormingsfase al te vinden, elkaars expertise te gebruiken en de eigen professionele grenzen te onderkennen. Integraal en persoonsgericht werken vormt hierbij het uitgangspunt. Lees meer over dit project.
  • Sociale verloskunde in de praktijk; een interactieve domeinoverstijgende e-learning voor studenten geneeskunde verloskunde en kraamzorg, gericht op het beter toerusten van deze toekomstige professionals in de zorg voor kwetsbare zwangeren en gezinnen. Gezondheidsverschillen bij de geboorte liggen deels ten grondslag aan verschillen in sociaaleconomische status en leefstijlfactoren. Daarom is het belangrijk dat professionals toegerust worden om te kunnen werken aan het terugdringen van kansenongelijkheid. Dit project richt zich op studenten van de opleidingen geneeskunde, verloskunde en kraamzorg. Lees meer over dit project.
  • Ontwikkeling van evidence based preventieonderwijs in de geneeskunde opleiding. In dit project vertalen de afdelingen Sociale Geneeskunde van de UMC’s samen de competenties rondom preventie in concreet en effectief geneeskunde onderwijs. Interprofessioneel en domein overstijgend samenwerken is hierbij een noodzakelijk element. Daarom wordt vanaf het begin rekening gehouden met de context van de verschillende medische faculteiten, zodat elke faculteit het onderwijs vervolgens in het eigen curriculum en het regionale netwerk van samenwerkingspartners (GGD’s, partners in het sociaal domein, partners in andere opleidingen) kan inbedden. Lees meer over dit project.

Meer informatie

]]>
news-8260 Thu, 27 Jan 2022 06:00:00 +0100 Meer aandacht voor palliatieve zorg in de geneeskundeopleiding https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/meer-aandacht-voor-palliatieve-zorg-in-de-artsenopleiding/ Hoe ondersteun je patiënten die niet meer beter kunnen worden, en hun naasten? In dit interview vertellen internist en consulent palliatieve zorg Marieke van den Brand en onderwijskundige Daniëlle Verstegen hoe ze werkten aan meer aandacht voor palliatieve zorg in het basiscurriculum, door samen te werken met de 8 universitair medische centra en een toolbox met onderwijsmaterialen te ontwikkelen. news-8186 Tue, 11 Jan 2022 08:59:02 +0100 Integrale ouderenzorg dankzij leernetwerken https://publicaties.zonmw.nl/kennisontwikkeling-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning/integrale-ouderenzorg-dankzij-leernetwerken/ Hoe kunnen we innovaties in de beroepspraktijk ondersteunen die bijdragen aan het versterken van de (integrale) ouderenzorg in de wijk? En hoe zorgen we tegelijkertijd deze innovaties vertaald worden naar het mbo- en hbo-onderwijs? Project ‘Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken’ ging aan de slag in een tweejarig project waarin verschillende onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties in Brabant samenwerken en wederzijds leren. news-8137 Mon, 03 Jan 2022 06:00:00 +0100 Het effect van aanpassingen in het onderwijs op beeldvorming wijkverpleging https://publicaties.zonmw.nl/onderwijs/meer-en-beter-opgeleide-studenten-kiezen-voor-de-wijk/ De transities in de zorg vragen om méér wijkverpleegkundigen. Daarom is het belangrijk dat studenten hbo-verpleegkunde een goed beeld krijgen van de wijkverpleging. ‘Veel studenten denken bijvoorbeeld dat ze in de wijk vooral met oudere patiënten werken. Maar in het ziekenhuis zijn verreweg de meeste patiënten toch ook oud? En in de GGZ zou de emotionele belasting van het werk zo groot zijn. Maar wat denk je dan van de kinderoncologie?’. news-8049 Mon, 06 Dec 2021 05:50:00 +0100 Sluit aan bij leerbehoeften van mbo-zorgmedewerkers https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/verpleeghuiszorg-kan-beter-inspelen-op-leerbehoeften-van-mbo-zorgmedewerkers/ In Nederland is 80% van de zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg mbo-geschoold. De verpleeghuiszorg kan beter inspelen op de leerbehoeften van deze zorgmedewerkers, zoals helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Lees het interview met Tranzo-onderzoeker Irene Muller-Schoof met tips voor een beter leerklimaat op de werkvloer. news-8051 Mon, 06 Dec 2021 05:30:00 +0100 Integratie van samen beslissen in de huisartsenopleiding https://publicaties.zonmw.nl/onderzoek-van-onderwijs/nieuwe-leerlijn-samen-beslissen/ Hoe kan aandacht voor ‘Samen beslissen’-competenties geïntegreerd worden in de huisartsenopleiding? Anouk Baghus legde huisartsen in opleiding (aios) en hun patiënten vragenlijsten voor over het proces van samen beslissen en nam videoconsulten op. Lees over de kennis en inzichten die zijn verwerkt in een landelijke leerlijn voor aios én huisartsenopleiders. news-8045 Tue, 30 Nov 2021 06:00:00 +0100 Verzorgend leiderschap ontwikkelen begint tijdens de opleiding https://publicaties.zonmw.nl/onderwijs/verzorgend-leiderschap-ontwikkelen-begint-tijdens-de-opleiding/ Wat hebben verzorgenden nodig om meer leiderschap te tonen? Aan welke handvatten hebben zij écht iets? En hoe kan hier in de opleiding al aandacht aan besteed worden? Lees het interview met een docent van de opleiding Verzorgende IG en 2 studenten en bekijk de infographic met 9 praktische handvatten. news-7969 Fri, 05 Nov 2021 09:21:00 +0100 Onderwijsmaterialen voor hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problemen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-onderwijsmateriaal-voor-hulpverlening-aan-gezinnen-met-meervoudige-en-complexe-problemen/ In het project ‘Samen de handen in één voor multiprobleem’ zijn onderwijsmaterialen ontwikkeld, zoals een Serious Game en werkkaarten. Jeugdprofessionals kunnen hiermee belangrijke vaardigheden oefenen waarmee ze gezinnen met meervoudige en complexe problemen beter kunnen ondersteunen.