Route Regeneratieve Geneeskunde

Regeneratieve geneeskunde is erop gericht nieuwe behandelingen te ontwikkelen die slim gebruik maken van het zelfherstellend vermogen van ons lichaam. Deze behandelingen zijn erop gericht om op een duurzame manier en zonder bijwerkingen cellen, weefsels en orgaanfuncties te repareren, vervangen of herstellen na schade door ziekte of letsel.

Breedte en verbindingskracht

De drie overkoepelende vragen die aan de Nationale Wetenschapsagenda gesteld zijn geven een illustratie van de breedte en verbindingskracht van de route Regeneratieve Geneeskunde. Hoe kunnen we met behulp van (stam)cellen en biomaterialen de vorming en het herstel van weefsels en organen bevorderen? Kunnen we modellen van het menselijk lichaam ontwerpen en slimme technologie gebruiken voor gezondheids- voedings- en toxiciteitsonderzoek en daarmee tegelijkertijd het proefdiergebruik drastisch verminderen? Kunnen we (bio-)elektronica ontwerpen die direct met ons lichaam communiceert, en materialen en technologie die lichaamsfuncties herstellen of ondersteunen? In de routeworkshop worden deze vragen en het belang ervan voor Nederland verder uitgewerkt. Deze brede basis in het Nederlandse veld vormt een uitstekende voedingsbodem om in samenwerking met private en maatschappelijke partijen nieuwe toepassingen te ontwikkelen en vergevorderde methodes te valoriseren. De route Regeneratieve Geneeskunde zal voor doorbraken gaan zorgen in het verbeteren van levensverwachtingen voor mensen met chronische ziekten of beperkingen.

Aanpak

De route Regeneratieve Geneeskunde is gestart met een eerste workshop op 30 maart 2016.  Hieraan namen experts en stakeholders deel van (technische) universiteiten, universitair medische centra, hogescholen, ministeries van OCW, VWS en EZ, topsector Life Science and Health, patiëntenplatforms, gezondheidsfondsen, belangenorganisaties, bedrijven, nationale wetenschapsinstituten, rijkskennisinstellingen en instituten voor toegepast onderzoek (TO2). Hierover is ook een kort verslag over gemaakt.

De potentiële impact van deze route is in samenspraak met twee gezondheidseconomen geanalyseerd. Hieruit is de investeringsagenda geformuleerd die in het Portfolio onderzoek en innovatie in verkorte vorm terug te vinden is. Deze is op 15 september 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer.

In samenwerking met het Rathenau Instituut werd op 11 oktober 2017 een tweede workshop gehouden, met een specifieke focus op de randvoorwaarden, die in de eerste workshop gedefinieerd waren. Hierbij waren een vijftiental relevante stakeholders aanwezig: professionals uit het veld, overheid en beleidsmakers, regelgevers, patiëntvertegenwoordiging, gezondheidsfondsen en bedrijfsleven die verschillende perspectieven binnen de Regeneratieve Geneeskunde vertegenwoordigen. Zij hebben zich gebogen over de vraag: “Hoe kan Nederland Regeneratieve Geneeskunde dichter bij de patiënt brengen?” hieruit zijn concrete aanbevelingen gekomen.

De kennisagenda Regeneratieve Geneeskunde

Op donderdag 22 maart 2018 is de kennisagenda Regeneratieve Geneeskunde samen met twee andere kennisagenda's - Preventie en Personalised Medicine - aangeboden aan de minister van OCW en de staatssecretaris van VWS. Deze kennisagenda’s zijn een uitwerking van een deel van de publieksvragen aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) op het gebied van gezondheid. Ze zijn tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen NFU en ZonMw.

Organisatie

Voor deze route zijn de trekkers: prof. dr. Ton Rabelink (NFU). Janine Blom (ZonMw) is de contactpersoon.

NWO call uitvoering Nationale Wetenschapsagenda

NWO heeft nu de eerste financieringsronde geopend binnen het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Met het programma worden breed samengestelde interdisciplinaire consortia gestimuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen een of meerdere van de 25 NWA-routes, waaronder dus ook voor de route Regeneratieve geneeskunde. Het onderzoek is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Voor deze financieringsronde is 52,2 miljoen euro gereserveerd. De deadline voor de vooraanmeldingen is op 11 september 2018.

Meer informatie:

Contact

Portret Janine Blom

Janine Blom

Senior Programmamanager

+31 70 349 51 37
jblom@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website