ZonMw subsidieoproepen Vernieuwing in de onderzoekspraktijk https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Vernieuwing in de onderzoekspraktijk nl-nl Wed, 29 Jan 2020 19:17:18 +0100 Wed, 29 Jan 2020 19:17:18 +0100 TYPO3 news-4814 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Programmeringsstudie Programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden V&V https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/programmeringsstudie-programma-ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv/ Het NIVEL, Hogeschool Utrecht en IQ Healthcare kunnen binnen deze subsdieoproep gezamenlijk een subsidie aanvragen om een een programmeringsstudie uit te voeren om te komen tot een planmatige, systematische en breed gedragen programmering voor het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging. news-5171 Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 +0100 Implementatie Kindcheck voor de forensische klinieken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/implementatie-kindcheck-voor-de-forensische-klinieken/ news-4982 Thu, 05 Dec 2019 00:00:00 +0100 Vaste kern Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vaste-kern-vliegende-brigade-ervaringsdeskundigheid/ De Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid bestaat uit een aantal experts die gemeenten en andere organisaties ondersteunen op het gebied van het borgen van ervaringskennis en het perspectief van ervaringsdeskundigen en naasten. Dit kan plaatsvinden op verschillende niveaus, bijvoorbeeld in de uitvoering, bestuurlijk, financieel, etc. news-5169 Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100 Welkome wijk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/welkome-wijk/ Deze subsidieoproep op uitnodiging richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van een overdraagbare methodiek op het gebied van het vergoten van de acceptatie in de wijk die voorwaardelijk is voor de ambitie begeleiding zoveel mogelijk in gewone woningen in de wijk te laten plaatsvinden. news-5076 Thu, 19 Dec 2019 00:00:00 +0100 Projectideeën enkelvoudige onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-enkelvoudige-onderzoeksvragen-huisartsgeneeskunde/ U kunt subsidie aanvragen voor inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk relevant wetenschappelijk onderzoek. Het doel is om in betrekkelijk korte tijd een antwoord te geven op kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Het gaat in deze fase om een projectidee (vooraanmelding). news-5205 Tue, 14 Jan 2020 00:00:00 +0100 Inbedding en borging ketenveldnorm levensloopfunctie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/inbedding-en-borging-ketenveldnorm-levensloopfunctie/ Het afgelopen jaar is in 4 regio’s gestart met de implementatie van de Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Deze subsidie was via de Ministeries van JenV en VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangeboden. news-3333 Fri, 29 Nov 2019 00:00:00 +0100 Open Call 'Bio Art & Design Award 2020' https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/open-call-bio-art-design-award-2020/ De Bio Art & Design Award (BAD Award) is een competitie voor kunstenaars en ontwerpers die met biotechnologische projecten de grenzen van kunst en wetenschap verleggen. news-5002 Wed, 11 Dec 2019 00:00:00 +0100 Call for submission of full proposals ‘Tackling antibiotic resistance by reusing data and increasing FAIRness’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/call-for-submission-of-full-proposals-tackling-antibiotic-resistance-by-reusing-data-and-increasing/ This is a call for submission of full proposals addressing the reduction of the antibiotic resistance burden. Reuse of existing data, improvement of the quality and sustainability of this data, implementation and impact and implementation failure are part of this call. This call is on invitation only. news-5003 Wed, 11 Dec 2019 00:00:00 +0100 Innovatie van Richtlijnen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/innovatie-van-richtlijnen-1/ Deze subsidieoproep gaat over het moderniseren van reeds bestaande richtlijnen. Modernisering in de zin van meer digitale vervlechting met aanpalende producten, visueler ingericht, flexibel(er) inspringend op nieuwe evidence (flexibele update, living guidelines) en meer gericht op de individuele patiënt, waarbij ‘aanpalende producten’ integraal en coherent volgen. news-5012 Wed, 11 Dec 2019 00:00:00 +0100 Vernieuwingsimpuls - ZonMw Veni 2020 uitgewerkte aanvraag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vernieuwingsimpuls-zonmw-veni-2020-uitgewerkte-aanvraag/ Deze subsidievorm biedt recent gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar haar/zijn ideeën te ontwikkelen. De focus ligt daarbij op vernieuwend en nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. Aanvragen worden beoordeeld op de kwaliteit van de onderzoeker, het onderzoeksplan en de plannen voor kennisbenutting. news-5051 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 JZOJP Startimpuls 2019/2020 ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-startimpuls-20192020-ronde-2/ Maakt u deel uit van een startend samenwerkingsverband bestaande uit zorgaanbieder(s), financiers en burgers? Wilt u het integrale welzijns-, ondersteunings- en zorgaanbod in uw regio, gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg, (beter) organiseren? Dan kunt u een startimpuls aanvragen! news-5054 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 JZOJP Voucherregeling 2019/2020 ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-voucherregeling-20192020-ronde-2/ U bent een startend samenwerkingsverband bestaande uit zorgaanbieder(s), financiers en burgers? Wilt u het integrale welzijns-, ondersteunings- en zorgaanbod in uw regio, gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg, (beter) organiseren? Maar heeft u nog geen gedeeld regiobeeld? Vraag dan een voucher aan! news-5059 Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0100 Regio-impuls ronde 2 Juiste Zorg op de Juiste Plek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/regio-impuls-ronde-2-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/ Maakt u deel uit van een bestaand samenwerkingsverband van zorgaanbieder(s), financiers en burgers? Organiseert u het regionale zorgaanbod gebaseerd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de burgers in de betreffende regio gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg? Dan kunt u een Regio-impuls aanvragen! news-4802 Thu, 09 Jan 2020 00:00:00 +0100 Evaluatie Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/evaluatie-reclamecode-voor-alcoholhoudende-dranken/ Eén van de acties uit het Nationaal Preventieakkoord betreft de evaluatie van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. In deze code zijn op basis van zelfregulering afspraken gemaakt over verantwoorde alcoholmarketing. Deze subsidieoproep op uitnodiging betreft de evaluatie van deze code. news-4947 Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0100 Landelijk onderzoek structureel echoscopisch onderzoek bij 13 weken zwangerschap https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/landelijk-onderzoek-structureel-echoscopisch-onderzoek-bij-13-weken-zwangerschap/ Het doel van deze subsidieoproep is om middels landelijk wetenschappelijk onderzoek inzicht te verkrijgen in relevante aspecten van het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO) ter opsporing van structurele afwijkingen rond 13 weken zwangerschap. news-5036 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 Vroege Opsporing - onderzoeksvragen RIVM-CvB https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vroege-opsporing-onderzoeksvragen-rivm-cvb-1/ Het deelprogramma Vroege Opsporing richt zich op gezonde mensen (met betrekking tot de aandoening of de risico-indicator waarop gescreend wordt). Het doel van deze oproep is onderzoek uitzetten op urgente, prioritaire onderzoeksvragen die zijn geformuleerd door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (RIVM-CvB).