Internationaal letten onderzoeksfinanciers bij het toekennen van subsidies steeds meer op transparantie, efficiency en relevantie. Vier prioriteiten gelden als ijkpunten voor excellent onderzoek: kwaliteit, maatschappelijke impact, integriteit, efficiency. Alle onderzoeksfinanciers hebben deze onderwerpen hoog op de agenda staan. Dat geldt ook voor ZonMw.

Meer informatie

Netwerk bruikbaar onderzoek

Onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers wisselen goede voorbeelden uit en brengen hun eigen expertise op onderwerpen als:

 • cocreatie
 • alternatieven voor RCT’s
 • onderzoek naar kosteneffectiviteit
 • kostenimpact van innovaties
 • gebruik van bestaande data
 • systeemfalen
Lees meer

Netwerkbijeenkomst Citizen Science

Afbeelding Citizen Science

Op 28 juni 2019 vond de netwerkbijeenkomst met het thema Citizen Science plaats. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de rol van Citizen Science, hoe we de (kwaliteits)beoordeling vorm kunnen geven en welke stappen verschillende stakeholders kunnen zetten om Citizen Science te faciliteren.

Bekijk het verslag en de presentaties van deze bijeenkomst

Netwerkbijeenkomst Open Science

Prof. dr. Karel Luyben, nationaal coördinator Open Science, aan het woord

Op 21 september 2018 vond de netwerkbijeenkomst met het thema Open Science plaats. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over Open Access, FAIR data en ‘Ensuring value in research’.

Bekijk het verslag en de presentaties van de bijeenkomst

Netwerkbijeenkomst avoidable waste in research

Paul Glasziou spreekt over avoidable waste in research

Op 20 oktober 2017 sprak Paul Glasziou, professor Evidence-Based Medicine aan de Bond University in Australië, bij ZonMw over het verbeteren van het onderzoeksproces. Rode draad waren de mogelijkheden die automatisering biedt om verschillende onderdelen van het onderzoeksproces te verbeteren en de rol die een onderzoeksfinancier daarbij kan spelen.

Lees het verslag en de presentatie van de bijeenkomst

Netwerkbijeenkomst maatschappelijke impact gezondheidsonderzoek

Op 22 december 2016 organiseerde ZonMw een bijeenkomst van het Netwerk Bruikbaar Onderzoek over de maatschappelijke impact van gezondheidsonderzoek, met name de bruikbaarheid en verbinding van concepten en modellen die dat meetbaar en zichtbaar maken waaronder het Payback-model, contribution mapping en productieve interacties.

Lees het verslag en de presentaties

Toegang Tot Data

Databestanden zijn een belangrijk resultaat van ZonMw-projecten. Onderzoeksresultaten én de onderliggende data moeten verifieerbaar zijn en herbruikbaar voor vervolgonderzoek of voor de onderbouwing van beleid en praktijk. Waar mogelijk benutten onderzoekers in ZonMw-projecten bestaande data.

Lees verder

Actueel

Volg via RSS

Podcast Gender en gezondheid - #5 Mantelzorg en arbeid

‘We verwachten tegenwoordig heel veel van vrouwen: niet alleen dat ze economisch zelfstandig zijn, maar ook dat ze voor anderen zorgen’, aldus Jet Bussemaker. Samen met Karin Proper van het RIVM spreekt zij over mantelzorg, arbeid en de verschillen daarbij tussen mannen en vrouwen.

Pagina

Wegwijzer Lokale aanpak overgewicht (RIVM)

Wilt u als gemeente aan de slag met een lokaal preventieakkoord op het thema overgewicht? Het RIVM heeft een wegwijzer gemaakt. Zo vindt u eenvoudig de kennis die werkt voor het vormgeven van een lokale aanpak overgewicht. Bekijk de werkwijzer op de website van het RIVM.

Elders gezien

Subsidie voor (door)ontwikkeling reflectiemethodieken kwaliteitsstandaarden wijkverpleging

Reflectiemethodieken kunnen wijkverpleegkundigen en -verzorgenden helpen om in de dagelijkse praktijk te handelen in de geest van kwaliteitsstandaarden. In het nieuwe programma ‘Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging’ kunnen hogescholen, mbo-opleidingen en praktijkorganisaties in de wijkverpleging subsidie aanvragen voor het (door)ontwikkelen van reflectiemethodieken.

Illustratie van diverse betrokkenen die werken aan kwaliteitsstandaarden
Pagina
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data

Onderwerpen

 • Big data-onderzoek (o.a. datamining, machine-learning, kunstmatige intelligentie)
 • Jeugd
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Geboortezorg
 • Kansrijke start

Onderdeel van programma

Big data en kansrijke start

Geplaatst op

17 juli 2019

Deadline

24 oktober 2019,
14.00 uur

Bekijk

Subsidieoproep Topspecialistische Zorg en Onderzoek

Onderwerpen

 • Topspecialistische zorg
 • Wetenschappelijk Onderzoek
 • Onderwijs en opleiding
 • Algemene ziekenhuizen
 • Categorale instellingen

Onderdeel van programma

Topspecialistische Zorg en Onderzoek

Geplaatst op

3 september 2019

Deadline

5 november 2019,
14.00 uur

Bekijk

Gebruik bestaande data – Gewoon Bijzonder

Onderwerpen

 • Onderzoek gehandicaptenzorg
 • Gebruik bestaande data
 • MDS
 • Zorgprofessionals en (praktijk-)onderzoekers
 • Gezondheid, gedrag en participatie

Onderdeel van programma

Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten

Geplaatst op

17 september 2019

Deadline

5 november 2019,
14.00 uur

Bekijk
Toon alle subsidieoproepen

Agenda

congres OuderenzorgTECH

We willen dat ouderenzorg betaalbaar, bereikbaar en van hoge kwaliteit blijft. Nieuwe technologieën zoals beeldschermzorg kunnen daarbij helpen.

Lees meer

Bezoek de finale van de BAD Award 2018

Vrijdag 25 mei worden bij Stroom in Den Haag de drie winnaars van de Bio Art & Design (BAD) Award 2018 bekend gemaakt en u bent van harte uitgenodigd om de finale bij te wonen. De uitreiking start om 14:30 uur en is om 17:30 uur afgelopen. Heeft u interesse om de finale van de BAD Award bij te wonen? Dat kan! Toegang is gratis, maar u moet zich wel aanmelden bij het Facebook-event. Tijdens de finale zullen twaalf internationale teams bestaande...

Lees meer

NNVT congres 2019

Tijdens dit congres worden nieuwe onderzoekresultaten op het brede terrein van tabaksonderzoek uitgewisslt.

Lees meer

Utrechtste Jeugd Meetup 4 april 2019: Opgroeien in armoede

Opgroeien in armoede: hoe is dat voor een jongere? Wat kunnen professionals betekenen voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede? En wat zegt de wetenschap? Ontdek het tijdens de Utrechtse Jeugd Meetup op donderdag 4 april.

Lees meer

Dag van Zorg en Veiligheid

Op de Dag van Zorg en Veiligheid maak je kennis met nieuwe manieren van samenwerken van zorg, welzijn, veiligheid en straf. Centraal staat de kwetsbare burger waarvan de persoonlijke situatie zo complex is, dat één partij alleen het niet kan oplossen. In een inspirerend en praktijkgericht aanbod van workshops delen collega-professionals en deskundigen hun ervaringen, kennis en succesvolle werkwijzen.

Lees meer

Symposium Ethiek van hersenorganoïden

Waar liggen de ethische grenzen als je van stamcellen minihersenen opkweekt? In laboratoria worden van menselijke cellen 'minibreinen' gemaakt. Met deze organoïden kunnen bijvoorbeeld medicijnen worden getest, zonder dat daar patiënten of dierproeven voor nodig zijn. Wat vinden patiënten en anderen daarvan? Moderator en inleider van het symposium is prof. dr. A.L. Brenenoord.

Lees meer

Symposium 10 jaar Goud, Samen onderweg

Al 10 jaar zetten Abrona, Amarant, Ipse de Bruggen en het Erasmus MC zich gezamenlijk in om de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Tijdens het symposium kijken we naar: wat heeft onderzoek tot nu toe opgeleverd? Waar staan we nu en wat kan wetenschap en praktijk van elkaar leren?

Lees meer

Uitreiking Jaarprijzen palliatieve zorg Onderzoek en Impact

Op 10 oktober 2019 zullen tijdens het 9e Amsterdam Symposium on Palliative Care weer de jaarprijzen voor Onderzoek en Impact worden uitgereikt. Keynote spreker op het symposium is Sheila Payne. In de ochtend wordt door haar een masterclass verzorgt voor junior-onderzoekers.  

Lees meer

JIM, 3 jaren later

Samenwerken met informeel netwerk is cruciaal voor effectieve jeugdhulp. Alleen hoe houdt het informele netwerk dit vol, nadat professionele zorg is afgerond? In opdracht van het ministerie van VWS en ZonMw heeft de Universiteit van Amsterdam ‘oud-JIMs’ opgezocht. Hoe gaat het nu met ze en met de jongere? In een unieke documentaire zien we de verhalen van drie JIMs. Samen met JIMexperts en de zaal gaan we hierover in gesprek.

Lees meer

Doorstartconferentie AWTJ Utrecht

Graag nodig ik u uit voor de Doorstartconferentie van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Utrecht op donderdagmiddag 17 oktober 2019. We blikken samen met u terug met het vizier op de toekomst.

Lees meer

Dementia Lab 2019 Conferentie

Het leven van mensen met dementie verbeteren door onderzoek en design samen met hen te doen. Dat staat centraal op de Dementia Lab conferentie op 21 en 22 oktober in Eindhoven. ZonMw is erbij en organiseert op 22 oktober een interactieve sessie over de uitdagingen en kansen van creatieve en zorg samenwerkingen.

Lees meer

Symposium on Tumour Heterogeneity

Presenting the projects from the Joint Transnational Call 2014 co-funded by the European Commission on the topic of 'Translational research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy'.

Lees meer

Mini-conferentie 'Ken je kracht?'

Eigen kracht… je kan er niet omheen… van wettelijke kaders tot gemeentelijke beleidsdocumenten en methodieken: ‘eigen kracht’ wordt als hét aangrijpingspunt gezien voor effectieve hulpverlening. Maar wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over eigen kracht? Wat betekent het voor het handelen van professionals die werken met ouders en jeugdigen? Waar moet je vanuit beleid op sturen? En hoe weet en meet je dan of het werkt?

Lees meer

Interactieve informatiebijeenkomst Stimuleringsregeling E-health Thuis

Bent u aanbieder of inkoper van ondersteuning of zorg en wilt u een e-health toepassing(en) opschalen en borgen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) wellicht iets voor uw samenwerkingsverband. Meld u nu aan voor de derde informatiebijeenkomst over de SET. Deze zal plaats vinden in Microlab (Strijp S) in Eindhoven.

Lees meer

Slotbijeenkomst Tussen Weten en Doen

Denk je met ons mee over de toekomst van essentiële verpleegkundige zorg, verpleegkundig leiderschap en de brug tussen onderzoek, onderwijs & praktijk? Wij nodigen je van harte uit voor onze feestelijke en inspirerende slotbijeenkomst op 1 november 2019 in Utrecht.    

Lees meer

Helis FAIR data stewardship course

Digital data scholarship for the life sciences

Lees meer

OuderenzorgTECH

De meeste ouderen willen langer zelfstandig wonen in hun vertrouwde omgeving en comfortabel kunnen leven. Hoe kunnen slimme ICT-oplossingen en technologische innovaties de kwaliteit van leven en wonen verbeteren, thuis of in wooncentra? Hoe kunnen ze de omgeving mobiliseren en senioren helpen actief te blijven – fysiek, mentaal en sociaal. En tenslotte, hoe kunnen ze familie en (mantel)zorgverleners ontlasten?

Lees meer

Symposium "Zorg voor de jeugd 2040"

Sensortechnologie, big data, onderzoek naar hersenen… hoe ziet, tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen, de zorg voor jeugd eruit in 2040? En hoe innoveren we dan?

Lees meer

Kan kunstmatige intelligentie de volksgezondheid bevorderen?

We nodigen je van harte uit voor de jaarlijkse NCOG PHned lezing!   Kunnen we straks met gegevens per persoon over afkomst, omstandigheden en leefstijl de relaties duidelijker maken met gezondheid, handicap, ziekte en sterfte? Wordt het zo steeds beter mogelijk de gezondheidskans van (groepen) mensen in te schatten?

Lees meer

Congres Doen of Laten?

Op 15 november 2019 organiseert het programmateam van Doen of laten? van het Citrienfonds samen met Skipr het gelijknamige congres Doen of laten? Dit congres vormt tevens de startbijeenkomst van de tweede programmaperiode Doen of laten? (2019-2022).

Lees meer

Themabijeenkomst rouwverwerking

Rouw is een proces waar je in veel situaties mee te maken kunt krijgen. Ook dementie is een proces van rouw. Zowel voor degene die aan dementie lijdt, als voor de partner en de familie.

Lees meer

Symposium therapietrouw expertise centrum MAECON

​​​​Het Medication Adherence Expertise Center of the northern Netherlands (MAECON) organiseert op maandag 18 november 2019 in het UMC Groningen haar openingssymposium over therapietrouw in Lokaal 16.

Lees meer

Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg 2019

Op 21 en 22 november vinden de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg plaats in Antwerpen. Deze dagen bieden de mogelijkheid aan onderzoekers om hun wetenschappelijke onderzoek bekend te maken en aan zorgverleners om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de sector.

Lees meer

Afsluitend AWTJF-Congresfestival

Op donderdagmiddag 21 november 2019 organiseren we het Congrestival rondom de AWTJF-projecten Peer School Project & Dialoogtafels. Het congrestival zal plaatsvinden op het Friesland College in Leeuwarden.

Lees meer

Zorgsalon Technologie, bewegingsvrijheid en dementie: wat, waarom en voor wie?

Voor veel mensen met dementie is het belangrijk zo lang mogelijk mee te kunnen blijven doen in het dagelijks leven. Technologische hulpmiddelen kunnen hierbij van grote meerwaarde zijn. In de praktijk blijkt echter dat een vruchtbare toepassing van technologie niet altijd vanzelfsprekend is. In deze zorgsalon van TRANZO (de academische werkplaats ouderenzorg in Tilburg) wordt stilgestaan bij kansen en uitdagingen van technologie in de zorg voor...

Lees meer

KAMG-congres Kwetsbare mensen, kwetsbare groepen

Onze samenleving kent veel kwetsbare groepen en personen. Hier iets aan doen, is een van de belangrijkste opgaven van artsen Maatschappij en Gezondheid. Tijdens dit congres vinden zij voorbeelden en inspiratie om hun doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen.

Lees meer

Projectleidersbijeenkomst | Bench to Bedside

Op vrijdag 22 november 2019 organiseert het Programma Translationeel Onderzoek een bijeenkomst over de subsidieronde Bench to Bedside. Tijdens deze dag krijgen projectleiders van recent gehonoreerde projecten aanvullende informatie, worden de projecten besproken en krijgen zij de mogelijkheid om vragen te stellen.

Lees meer

Een nieuwe generatie ouderen(zorg)

Nieuwe generaties ouderen en professionals creëren onderling en samen nieuwe vormen van zorg. Ouderen staan volop in de samenleving en willen hun leven op eigen wijze voortzetten, ook als gezondheid en functioneren achteruit gaan. Vanuit positieve gezondheid ligt het accent op wat ouderen nog wél kunnen, zelf en samen met anderen – van diverse generaties en achtergronden – en het maakt niet uit waar de oudere woont.

Lees meer

7e Els Borst Lezing door prof. dr. Carlo Leget

Prof. dr. Carlo Leget houdt de volgende Els Borst Lezing van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) op woensdagmiddag 27 november 2019 in de Glazen Zaal in Den Haag: 'De prijs van de vrijheid. Over de positie van sociaal kwetsbare mensen met beperkte cognitieve vaardigheden in de samenleving'.

Lees meer

4e Jaarcongres Participatie en Herstel

Het congres gaat dieper in op werken vanuit de verbinding en wat er nodig is voor ‘steunend relationeel handelen’ bij kwetsbare mensen met uiteenlopende problematiek.

Lees meer

Vier de 200ste Zorgvisite mee!

Sinds 2011 leggen Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse als de Dames THe onverwachte zorgvisites af aan verpleeghuizen en woonzorgcentra door heel Nederland. Tineke en Hetti hanteren van meet af aan de Thuis Voelen thermometer en de graadmeter Hoe zou u het voor uw eigen vader of moeder wensen? De teller staat inmiddels op bijna 200 afgelegde zorgvisites.

Lees meer

Openingsmanifestatie e-healthweek 2020

Nu er vol wordt ingezet op meer regie voor de patiënt, staat de zorg voor een revolutionaire transitie: het traditionele paternalistische stelsel gaat over in een modern participatiesysteem, waarin zorgprofessionals en patiënten nauw samenwerken. Een all included zorgstelsel waarin zorg rondom de persoon wordt georganiseerd!

Lees meer

Save the date: 5 maart 2020 LSH PPS dag

Na vier succesvolle edities wordt op 5 maart 2020 alweer de vijfde editie van de Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag (LSH PPS dag) georganiseerd! Deze dag biedt tal van mogelijkheden om geïnformeerd te worden over de activiteiten in de sector en nieuwe partners te ontmoeten. Bent u er ook dit jaar weer bij? Reserveer deze dag dan alvast in uw agenda.

Lees meer

Congres Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden - Zwolle

Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie organiseren. Het congres...

Lees meer

Congres Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden - Eindhoven

Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie organiseren. Het congres...

Lees meer

NCVGZ 2020

Er wordt al met vol enthousiasme gewerkt aan de opzet van het NCVGZ in 2020! Inschrijven is nog niet mogelijk, maar u kunt al wel de datum/plaats noteren in de agenda: woensdag 8 april 2020 in Congrescentrum 1931 (tegen de Brabanthallen aan, op loopafstand van het station) in Den Bosch.

Lees meer

European Implementation Event (Save the date)

Kijk voor informatie en aanmelden op de website van European Implementation Event 2020

Lees meer

Crossing borders - Overcoming boundaries 2020

The European Implementation Event 2020 (#EIE2020) will take place on October 1st and 2nd 2020 in Rotterdam, Netherlands. Pre-conference activities will occur on September 30, 2020.

Lees meer
Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website