Er is veel geschreven over implementeren en innoveren. Talloze boeken en andere publicaties zijn verschenen. Ook zijn er diverse interessante websites op dit gebied. Deze pagina geeft een overzicht van wat er zoal te vinden is. Laat u inspireren voor uw eigen implementatieproject.

ZonMw-publicaties

Tips voor jeugdonderzoek én het implementeren van onderzoek in de praktijk

Op basis van ervaringen van onderzoekers publiceerde ZonMw een twee-tal publicaties rond de thema's 'onderzoek doen in het jeugdveld' (Gesneden koek) én 'het implementeren van onderzoeksresultaten in de praktijk' (Andere koek). Meer weten?

Goud verzilveren

De publicatie Goud verzilveren, de waarde van implementatie-experts is bedoeld voor iedereen die nieuwe kennis over behandeling en diagnostiek beter wil benutten. Op tal van plekken zijn er namelijk collega’s die weten hoe zij het beste kennis kunnen implementeren. Zij laten u meekijken over hun schouders: wat hebben zij in huis en wat zijn hun ervaringen?

Relevante websites

Boeken over implementatie en innovatie

Implementatie: effectieve verbetering van de patiëntenzorg

Uitgebreid boek met actuele informatie over de implementatie van veranderingen. Het proces van verandering in praktijk wordt zorgvuldig geanalyseerd en besproken aan de hand van een praktisch, stapsgewijs model.
Richard Grol en Michel Wensing, Reed Business (2011)

Diffusion of innovation

Boek over de bekende innovatietheorie van Rogers.
Everett M. Rogers, 5e editie, Simon & Schuster Ltd (2003)

Gedoe komt er toch - Zin en onzin over organisatieverandering

Boek waarin 10 klassieke wijsheden over organisatieverandering aan de kaak worden gesteld.
Joop Swieringa en Jacqueline Jansen, Scriptum (2005)

Leiding geven aan professionals? Niet doen,

Dit boek gaat over dienend leiderschap, over de kenmerken en eigen-aardigheden van professionals, over hun belangrijkste productiefactor: kennis, over een van hun moeilijkste taken: innoveren en over vakmanschap, meesterschap en altijd maar blijven leren.
Mathieu Weggeman, Scriptum (2007)

Het Veranderboek

Dit boek is het resultaat van de vragen en inzichten van honderden managers en wetenschappers. Door de werkwijze op het snijvlak van wetenschap en praktijk wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en toepassing van kennis op het gebied van verandermanagement. Zo ontstaan een nieuwe inspiratiebron en een nieuw referentiekader voor managers en adviseurs.
Steven en Wouter ten Have, Barbara Jansen, Mediawerf (2009)

Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel

De kosten in de gezondheidszorg stijgen al jaren. Dit boek gaat in op hoe voor hetzelfde geld een betere gezondheidszorg geleverd kan worden.
Guus Schrijvers, Thoeris (2014)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website