Over dit programma

Kwaliteit verhogen en kosten verlagen

Met het initiatief KiKK ondersteunt ZonMw zorgverleners bij het in de praktijk brengen van projecten die kwaliteit verhogen en kosten verlagen. KiKK richt zich op bestuurders en zorgverleners in preventie, langdurige zorg en curatieve sector. Hierbij staan projecten die al aantoonbare goede resultaten hebben behaald centraal. Het doel is om kostenbesparingen daadwerkelijk te realiseren en hiermee een voorbeeld te geven die anderen kunnen volgen.

In deze tijden van bezuinigingen komt de noodzaak van kostenbesparingen in de gezondheidszorg in rap tempo op ons af. Het is tijd om stevige kostenbesparingen te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld met het verhogen van de efficiency in de zorg zelf, zonder dat de kwaliteit van zorg afneemt. Het gaat om die diagnostiek, behandelingen en vormen van zorgverlening te bieden die minder geld kosten terwijl ze net zo goed zijn.

Bescheiden budget

Zorgorganisaties die mee doen aan KiKK dienen een plan van aanpak in waarin staat beschreven welk(e) project(en) ze gaan uitvoeren en welke besparingen ze daarmee willen realiseren. Ze geven ook aan welke ondersteuning ze daarbij denken nodig te hebben. Dat kan zijn hulp bij het meten van de uitgangssituatie en de (kostenbesparende) effecten, ondersteuning van projectmanagers in de vorm van training en intervisie of ondersteuning bij het maken van afspraken met de zorgkantoren en zorgverzekeraar. Voor deze diensten heeft ZonMw een bescheiden budget beschikbaar gemaakt, alles daarboven financieren de koplopers zelf.

Gezocht: Bestuurders met lef!

In april 2010 riep Henk Smid bestuurders van zorginstellingen op die de uitdaging wilden aangaan om eerder aangereikte ideeën in het rapport “Kostenbesparende projecten – Quickscan van ZonMw programma’s” in hun eigen praktijk uit te proberen. Daarmee is het KiKK initiatief geboren. Inmiddels zijn zes projecten gestart binnen de langdurige zorg. De resultaten worden halverwege 2012 gepresenteerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website