Naast programma's investeert ZonMw ook in een implementatie infrastructuur. Op deze manier kunnen opbrengsten nog beter worden doorgevoerd in de praktijk.

Bouwen aan een implementatie infrastructuur

ZonMw beschikt over een uitgebreid netwerk in alle sectoren van de volksgezondheid en zorg. We maken daar gebruik van bij het ontwerpen én uitvoeren van onze programma's, bijvoorbeeld bij het samenstellen van programma commissies. Ons netwerk kent niet alleen onderzoekers, praktijk en beleidsrelaties, maar in toenemende mate ook implementatie experts. Voor een deel zijn dat mensen die we zelf hebben helpen opleiden. Implementatie is steeds meer een vakgebied geworden van mensen die ervoor geleerd hebben en die rijk zijn aan ervaringskennis. Maar ZonMw investeert ook op andere wijzen in het opbouwen van een implementatie-infrastructuur door het: 

  • Opzetten kennisnetwerk en kennispleinen
  • Samenbrengen van onderzoekers en praktijkmensen
  • Ondersteunen academische werkplaatsen voor beleid, onderzoek, praktijk en onderwijs
  • Bevorderen van kennisontwikkeling over implementatie, bijvoorbeeld via implementatiefellows, implementatiecoaches en kennismakelaars
  • Coördinatie van een netwerk van implementatiedeskundigen 

 

Academische werkplaatsen

ZonMw helpt met geld en ondersteuning academische werkplaatsen opzetten. Deze werkplaatsen zorgen voor een betere samenwerking tussen praktijk, wetenschap, beleid en scholing. Zo kan een universiteit of hogeschool samen met praktijkinstellingen vragen vanuit de praktijk vertalen naar onderzoeksvragen. En de kennis uit onderzoek vertalen zij gezamenlijk weer naar producten waarmee de praktijk uit de voeten kan.

Implementatie fellows

Met ondersteuning van ZonMw zijn de afgelopen jaren tien implementatie fellows opgeleid om in (academische) ziekenhuizen een extra impuls te geven aan implementatie en implementatieonderzoek. Zij beschikken niet alleen over kennis vanuit de wetenschappelijke literatuur over succesvolle implementatiestrategieën. Ze hebben vooral veel ervaring opgebouwd in praktijksituaties. Die combinatie van theorie en praktijk zorgt voor een specifieke expertise die zeer bruikbaar is voor de praktijk. De ervaringen zijn gebundeld in de publicatie Goud verzilveren, de waarde van implementatie experts.

Publicatie: Goud verzilveren, de waarde van implementatie experts

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website