Implementatie is bij ZonMw ingebed in de verschillende fasen van onderzoeksprogrammering. Zo komt implementatie al naar voren bij de subsidieaanvraag.

Bij het beoordelen van de subsidieaanvragen bekijkt ZonMw bijvoorbeeld of het aangevraagde project relevant is. Helpt het een vraagstuk in de zorg oplossen, zoals meer kwaliteit van zorg en minder kosten? Hoe groter de relevantie, hoe meer kans namelijk dat mensen de vernieuwing gaan overnemen. Ook kijken we naar de implementeerbaarheid van de opbrengsten. Hoe groot is bijvoorbeeld de bereidheid om met de vernieuwing aan de slag te gaan? En ligt er een doordacht plan om de resultaten te verspreiden? Ook dat draagt bij aan de implementatie. Om dit te kunnen beoordelen heeft ZonMw een aantal vragen opgenomen in de aanvraag-, voortgangs- en eindverslagformulieren.

Voortgangs- en eindverslagen

In de voortgangs- en eindverslagformulieren komen we op implementatie terug. Zo vragen we naar de verspreidings- en implementatieactiviteiten, maar ook met welke doelgroepen u binnen uw project werkt om goede verspreiding en implementatie van de resultaten te bevorderen. Bij elk gehonoreerd project dient een bepaald percentage van het budget gereserveerd te zijn voor verspreiding en implementatie.

In het eindverslag vragen we naar wat er moet gebeuren en door wie om de resultaten verder te brengen. En hoe kan ZonMw daarbij helpen? Soms geven we daar een extra impuls aan door middel van een VIMP.

Verspreidings- en implementatievragen voortgang en eindverslag

Verspreidings- en implementatie impuls

In sommige programma’s werken we met extra subsidie voor implementatie van projectopbrengsten. Deze zogeheten Verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) kan oplopen tot € 50.000. Aan het einde van een project kunnen projectleiders op uitnodiging van ZonMw bij het programma een subsidieverzoek indienen. Lees hiervoor de verspreiding en implementatievragen die we voor het toekennen van een VIMP beantwoord willen zien.

Leidraad VIMP

Parelprojecten

ZonMw legt veelbelovende projecten in de etalage. Van alle projecten die ZonMw financiert, vallen er altijd een aantal op. Omdat de resultaten bovengemiddeld zijn. Of omdat de opbrengsten nauw aansluiten op actuele vraagstukken in de zorg. Deze projecten voorzien we van een Parel-status. We brengen een factsheet uit over het project. En we communiceren over het project via het blad Mediator en de ZonMw-website.

Kennisvouchers

Om opschaling van interventies te bevorderen geeft ZonMw soms kennisvouchers uit. Hiermee kan een adviseur met ervaring met een succesvol bevonden interventie door een nieuwe locatie worden ingehuurd voor advies. Bij het programma Op een Lijn werden kennisvouchers positief ontvangen door zowel aanvragers als adviseurs. Via de kolom rechts kunt u meer informatie vinden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website