Bij ZonMw zijn er diverse programma's waar de nadruk ligt op implementatie. Op deze pagina lees je daar meer over.

Soms krijgt ZonMw opdracht om programma’s uit te voeren specifiek bedoeld voor implementatie op bepaalde thema’s. Hieronder een paar voorbeelden:

Sportblessurepreventie

De subsidieronde Sportblessurepreventie 2018 financiert onderzoek naar en de implementatie van effectief gebleken interventies. Belangrijke criteria zijn samenwerking, implementatiegerichtheid en aandacht voor kennisverspreiding en implementatie. De 6 gehonoreerde projecten zijn in het najaar van 2018 gestart. Bekijk de projecten uit dit programma.

Programma Memorabel: rapport 'Kennisbenutting in het dementieveld: van onderzoek naar implementatie'

Vier ‘World Young Leaders in Dementia’ kregen van ZonMw de opdracht om tussentijdse projectopbrengsten en -ervaringen te verzamelen, analyseren en te verbinden. De onderzoekers signaleren in een rapport belangrijke ontwikkelingen en kansrijke projectopbrengsten in het dementieveld. Het rapport geeft ook inzicht in factoren die kennisbenutting bevorderen of belemmeren.

Aan de slag met preventie in uw gemeente

ZonMw stelt subsidie beschikbaar om gemeentelijk gezondheidsbeleid gericht op preventie te versterken door het gebruik van erkende interventies. Hiervoor is 3 miljoen euro beschikbaar. Bekijk de pagina voor meer informatie over de (resultaten van de) regionale samenwerkingen.

Programma Palliantie. Meer dan zorg

Het ZonMw-programma 'Palliantie. Meer dan zorg' streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. En ondersteunt zorgaanbieders om met bestaande kennis en inzichten de palliatieve zorg verder te verbeteren. Op grond van de motie Van der Staaij heeft het programma een doelstelling om 50% van het budget te besteden aan implementatie. Bekijk dit programma en de resultaten tot nu toe.

Campagne ‘Verstandig kiezen’ 

Werkt met een samenhangend geheel van activiteiten systematisch aan kwaliteitsverbetering en (in het verlengde daarvan) tot kostenbesparing. Bekijk campagne Verstandig Kiezen.

Ronde Samen Bouwen aan het veranderend zorglandschap voor ouderen

Met de ronde 'Samen bouwen aan het veranderend zorglandschap voor ouderen' stimuleert ZonMw een bredere toepassing en borging van bestaande innovaties in de ouderenzorg. Praktijk- en onderwijsinstellingen op het gebied van ouderenzorg konden hiervoor plannen indienen. Aan deze ronde werkten zeven ZonMw-programma’s mee: het Nationaal Programma Ouderenzorg, Op één lijn, Preventiekracht dicht bij huis, Ambient Assisted Living, het Onderzoeksprogramma Palliatieve Zorg, Diseasemanagement Chronische Ziekten en Zichtbare Schakel.

Op één lijn

Was bedoeld om de organisatiekracht en daarmee het innovatief vermogen van de zorg dicht bij huis te vergroten. Bekijk dit programma.

Zichtbare schakel

Bevordert de rol van de wijkverpleegkundige in het realiseren van samenhangende zorg in buurt en wijk. Bekijk dit programma.

DoelmatigheidsOnderzoek

Binnen een speciale call voor zorgevaluatie worden 30 aandoeningen uit de Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda geanalyseerd. Oproep is bedoeld voor klinisch evaluatieonderzoek naar de kosteneffectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg. Bekijk subsidiekalender.

 

Implementeren door landelijke verbeterprogramma's

ZonMw helpt met landelijke programma’s op grote schaal de kwaliteit van zorg verbeteren. In die programma’s werken talrijke partijen samen om nieuwe inzichten ingevoerd te krijgen. Het programma duurt vaak meerdere jaren en zet een mix van strategieën in. ZonMw heeft al tien verbeterprogramma’s aangestuurd, als Zorg voor Beter, Sneller Beter en Beter Voorkomen. De programma’s laten we standaard evalueren om te leren van de implementatieprocessen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website