De implementatie professionals van ZonMw kunnen met hun brede expertise helpen met vragen. Op deze pagina leest u waarvoor u de implementatiemedewerkers van ZonMw kunt benaderen.

Binnen ZonMw lopen ongeveer 80 verschillende programma's, ieder met eigen thema's en accenten. Al deze verschillende programma's vragen andere expertise, ook rondom implementeren. 

Gerdie van Asseldonk

Betere verbindingen tussen onderzoek en praktijk, verandermanagement, organisatiegerichte implementatiestrategieën, kwaliteitsverbetering van zorg, zelfmanagement.

Voortdurend werken aan verbetering van de zorg is de rode draad in mijn loopbaan in de gezondheidszorg. Innovatie verdient een meer centrale plaats in de praktijk van de gezondheidszorg en professionals en organisaties moeten volgens mij beter op deze kerntaak worden toegerust. U kunt mij benaderen voor implementatievragen binnen de langdurige- en ouderenzorg en chronisch zieken. 

E-mail: asseldonk@zonmw.nl 

Pauline Goense

Implementatiemodellen, lerende organisaties, ondersteuning van professionals, inzichtelijk maken van de toepassing van kennis, implementatienetwerken.

Het gebruik van implementatiekennis is mijn inziens essentieel voor het welslagen van innovaties in de praktijk. De kennis over implementatie neemt echter steeds verder toe en is vrij versnipperd. Daardoor is het soms lastig effectief gebruik te maken van de voorhanden zijnde kennis. Ik help u graag op weg naar implementatiekennis die passend is bij uw vraagstelling en ik denk graag met u mee welk implementatiemodel met bijbehorende tools het beste aansluit bij uw praktijk en hoe u deze kan gebruiken als leidraad om uw implementatieproces mee te begeleiden.

 E-mail: goense@zonmw.nl

Jos Zandvliet

Implementatiewerkplaats, kennisagenda’s, praktijkgericht programmeren, strategische analyse, creativiteit, boerenverstand, voorbereiden is het halve werk 

Als vliegende kiep van ZonMw ben ik een generalist met een geneeskundige achtergrond, die de toepassing van kennis altijd voor ogen heeft. Kennis vermenigvuldigt zich als je het deelt, dus uitwisseling is cruciaal binnen de kenniscyclus, die wat mij betreft zo praktijkgericht mogelijk georganiseerd moet zijn.

E-mail: j.zandvliet@zonmw.nl 

Annette Zandvliet

Communicatie- en Implementatiestrategieën, Onderwijs, Preventieveld Algemeen, Public Health (specifiek GGZ, geboortezorg, arbeid, wijkverpleging)

Ik ben al ruim 12,5 jaar werkzaam in gezondheidszorg als verpleegkundige A en wijkverpleegkundige. Als implementatiemedewerker richt ik mij op de verschillen in werelden van beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs. Voor vragen hier over kunt u mij benaderen.

E-mail: zandvliet@zonmw.nl 

Fleur Boulogne

Verbinding onderzoek – beleid – praktijk, creëren commitment verschillende partijen, innovatieve instrumenten om implementatie te stimuleren, pragmatisch en resultaatgericht, zien van kansen.

Implementeren is een proces. Om onderzoeksresultaten ècht te laten landen in een ‘vruchtbare’ praktijkbodem, is samenwerking nodig. Vanuit mijn ervaring heb ik een brede blik op zorg en samenwerkende professionals daarbinnen. Mijn focus ligt op preventie, het sociale domein en verandermanagement. U kunt mij benaderen voor het meedenken over; de inrichting van processen gericht op samenwerking met de belangrijkste stakeholders, de inzet van nieuwe instrumenten om implementatie te realiseren en over de vertaling van onderzoek naar praktische toepassing.

E-mail: boulogne@zonmw.nl 

Barbara van der Linden

Kennisbenutting, (internationale) samenwerking, opschaling, bruikbaar onderzoek, de-implementatie, verzekeraars, cofinanciering, realiseren en meten van impact, innovatie

Na de studie geneeskunde en de registratie als arts algemene gezondheidszorg gepromoveerd op transmurale zorg bij de Universiteit Utrecht. U kunt mij benaderen voor advies over implementatie van projectresultaten, indienen van implementatiegerichte projectvoorstellen, innovatieve implementatie strategieën, wegwijs binnen ZonMw rondom implementatie en innovatie en innovatie in onderzoek.

E-mail: linden@zonmw.nl 

Gerjanne Vianen

Zichtbaar en bruikbaar maken van onderzoeksresultaten voor (eind)gebruikers, doelmatigheidsonderzoek, kennis in richtlijnen, budget impact analyse (financierbaarheid van de zorg), informatiebehoeften van stakeholders

Zichtbaarheid en bruikbaarheid van onderzoeksuitkomsten voor (eind)gebruikers in praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs staan hoog in het vaandel bij ZonMw. Vanuit het cluster DoelmatigheidsOnderzoek geef ik hier invulling aan samen met partijen als de Federatie van Medisch Specialisten, Zorginstituut Nederland, en VWS. Mooi voorbeeld is de samenwerking met FMS om te komen tot structurele inbedding van kennis uit onderzoek binnen het richtlijnenonderhoud. Ook u help ik graag bij het in kaart brengen en inzichtelijk maken van kennis uit ZonMw onderzoek.

E-mail: vianen@zonmw.nl

Moniek Zijlstra-Vlasveld

Gebruik van implementatiemodellen in de praktijk, verbinding onderzoek en praktijk, implementatieplannen, implementatiestrategieën, kwaliteit van zorg, palliatieve zorg

Na mijn studie psychologie ben ik ruim 12 jaar als onderzoeker/wetenschapper medewerker werkzaam geweest. Ik werkte onder andere aan de evaluatie en implementatie van nieuwe werkwijzen en interventies, in bijvoorbeeld de huisartsenzorg en arbeidssetting. Nu ben ik als implementatiespecialist actief in de ZonMw clusters Kwaliteit van Zorg en Palliatieve Zorg. Ik denk graag met u mee, bijvoorbeeld over uw implementatieplan, welke implementatiemodellen of –theorieën hierbij behulpzaam kunnen zijn, de strategieën die ingezet kunnen worden en hoe u (bredere) implementatie en borging na afloop van een project kunt stimuleren.

E-mail: zijlstra-vlasveld@zonmw.nl

 

Marie-José van Rooy

Sociaal domein gemeenten, Preventie/Publieke Gezondheid, kennisinfrastructuur (lokaal en landelijk), (Kennis voor) Gemeenten, kennis gebruik, GGZ, Thuiszorg, Ziekteverzuim, Re-integratie

U kunt me benaderen om mee te denken over uw vraagstukken en de achtergronden en oorzaken daarvan, het vinden van reeds beschikbare kennis en ervaring en de vertaling daarvan naar uw situatie, het inzetten van mijn landelijk en regionale netwerk op het gebied van (kennis over) gezondheid, welzijn en preventie.

E-mail: rooy@zonmw.nl 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website