Business cases

Een business case is een rapportage waarbij de potentiële kosten en de baten van een vernieuwing op een rij staan. De business case brengt systematisch in kaart wat de voor- en nadelen van een vernieuwing zijn. Het maken van een business case geeft inzicht in de investeringen, kosten en opbrengsten voor een organisatie. Niet alleen in financiële zin, maar ook de inspanningen van mensen en de effecten op kwaliteit.

Waarvoor kan je het inzetten

Een business case kan voor meerdere doelen worden ingezet. Zo helpt het te ondersteunen bij de prioritering voor nieuw onderzoek. De potentiële kwaliteitswinst- en kostenbesparing kan meewegen bij de keuze om een (duur) effectiviteitsonderzoek te gaan doen. Het programma Doelmatigheidsonderzoek bij ZonMw verplicht aanvragers om een budget impact analyse mee te sturen bij de projectresultaten.

Ook bij de keuze om een innovatie al dan niet te gaan implementeren is het raadzaam om een business case te maken. Voordat daadwerkelijk begonnen wordt met implementeren kan een business case worden gedaan om de haalbaarheid te onderzoeken. Het brengt in kaart wie de investering moet doen en waar de winst valt te halen. Als dat niet bij dezelfde partij ligt kan er een implementatieprobleem ontstaan.

Met een business case kan ook worden aangetoond dat een bepaalde, minder of niet effectieve zorghandeling juist beter kan worden afgeschaft en welke kostenbesparing dat kan opleveren.

Waaruit bestaat een business case

Een goede business case geeft de perspectieven weer van de betrokken stakeholders. Denk daarbij aan de investeerders en uitvoerders, maar ook aan patiënten als er van hen een bijdrage wordt gevraagd. Voor verschillende stakeholders zijn verschillende zaken van belang. Wat in ieder geval in een business case terug te vinden is, is het volgende:

 • Kosten
 • Baten (financieel)
 • Kwaliteitseffecten
 • Informatie over implementatie benodigdheden/randvoorwaarden en kosten

Wat levert het op?

Als de business case goed is ingevuld kan het mooie resultaten opleveren. ZonMw stelt een aantal modellen beschikbaar die online zijn in te vullen en daardoor gebruiksvriendelijk zijn. Het is mogelijk om verschillende scenario's te onderzoeken, door te variëren met cijfers. Het uitvoeren van een business case kost weinig en de doorlooptijd is kort. Over het algemeen is een business case makkelijk overdraagbaar. ZonMw stelt een aantal ingevulde business cases ook openbaar beschikbaar. Die zijn te gebruiken om van te leren en om een business case op maat te maken. Hierdoor kan de waarde van de betreffende innovatie voor de eigen organisatie bepaald worden. Zie hiervoor de kolom rechts.

Tips

 • Gebruik begrijpelijk taal
 • Zorg voor valide inhoud
 • Maak waar mogelijk gebruik van bestaande, reële data bv. ziekenhuis administratieve data, verzekeraars data, ziekte specifieke registraties
 • Laat zien waar de gegevens vandaan komen
 • Geef aan hoe de kostenbesparing gerealiseerd gaat worden: wie gaat kosten besparen en wie moet inleveren? Wat moet daarvoor gebeuren aan eventuele compensatie of (financiele) prikkels?
 • Maak een samenvatting en een overzicht van alle cijfers
 • Geef informatie over randvoorwaarden en eventuele weerstanden
 • Geef aan in welke fase de innovatie zich bevind
 • Wees realistisch

Goede voorbeelden

Binnen verschillende ZonMw programma's wordt al gebruik gemaakt van business cases. Lees bijvoorbeeld waarom business cases het beslissingsproces van managers en zorgprofessionals kunnen ondersteunen. Op de programmapagina van KIKK staat meer informatie over de projecten en de voor hun ontwikkelde business case.

Publicaties

Voorbeelden Business Cases

Links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website