Veel van de vraagstukken binnen de gezondheidszorg zijn niet uniek voor Nederland. Daarom werken we binnen het TO-REACH project samen met onderzoeksfinanciers in andere landen. We bekijken welke vraagstukken spelen en waar we gezamenlijk kunnen optrekken. Maar wat zijn volgens ú de belangrijkste onderzoeksprioriteiten voor Europa, op het gebied van gezondheidszorg en het zorgsysteem? Vul de vragenlijst in vóór 15 juli.

In alle EU-lidstaten wordt dezelfde vragenlijst gedeeld onder alle belanghebbenden, waaronder onderzoekers, andere betrokkenen in de gezondheidszorg, patiënten en geïnteresseerde burgers. Om die reden is de vragenlijst dan ook in het Engels. Als u dat wilt, kunt u in het Nederlands antwoorden.

Doet u ook mee? U bent van harte uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. 

Waarom deze vragenlijst? 

Aan de hand van de resultaten van de vragenlijst, kunnen we binnen het TO-REACH project verkennen op welke terreinen en vraagstukken het mogelijk is om internationaal gezamenlijk onderzoek te doen in de gezondheidszorg.

De resultaten worden zowel gebruikt door de nationale onderzoeksfinanciers als door de Europese Commissie, in haar voorbereidingen van een nieuw (Negende) Kaderprogramma.

TO-REACH Project 

De vragenlijst is afkomstig van het project TO-REACH. Dit is een Horizon 2020-gecoördineerde coördinatie- en ondersteuningsactie (CSA). ZonMw en Nivel doen hier aan mee, samen met overheids- en financieringsorganen uit 19 andere EU-lidstaten en niet EU-landen. 

De centrale vraag van TO-REACH is: Hoe kunnen we efficiënter gebruik maken van succesvolle zorginnovaties uit andere landen? Het initiatief richt zich op de overdraagbaarheid (‘transferability’) van verbeteringen in de organisatie van zorg. Het simpelweg kopiëren van deze verbeteringen werkt vaak niet goed, omdat de context per land te verschillend is. 

Het uiteindelijke doel van dit project is om in Europees verband beter te kunnen begrijpen en voorspellen hoe succesvolle innovaties elders kunnen worden toegepast. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over TO-REACH? Neemt u dan contact op met ZonMw via KwaliteitvanZorg@zonmw.nl of meld u aan voor de nieuwsbrief van TO-REACH.

Flyer To Reach

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2018. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website