Projectomschrijving

In het Antimicrobial Stewardship and Pets (ASAP) project is onderzocht of door middel van een gerichte aanpak binnen gezelschapsdierenpraktijken er verantwoorder met antibiotica wordt omgegaan. Aan de hand van een literatuurstudie, een interviewstudie en een enquête, is een zgn. Antimicrobial Stewardship Programma (ASP) ontwikkeld en uitgerold in 44 Nederlandse gezelschapsdierenpratijken.

Het ASP bestond o.a. uit nascholing, een informatiefolder voor diereigenaren en individuele feedback per praktijk. Het ASP zorgde voor een significante daling van het antibioticumgebruik bovenop de daling in antibioticumgebruik, die onder invloed van andere maatregelen en factoren al was ingezet in de jaren voorafgaand aan het project. De deelnemers gaven aan bewuster om te gaan met antibiotica en konden individueel verschillende verbeterpunten noemen uit de praktijk m.b.t. antibioticumgebruik.

Tijdens de verdere afronding zullen adviezen gegeven worden voor implementatie op grotere schaal.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website