Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ITREMA project is een samenwerkingsverband van Nederlandse onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Radboud universitair medisch centrum Nijmegen (Radboudumc), De universiteit van Witwatersrand in Johannesburg, Zuid-Afrika (WITS) en een grote HIV kliniek in ruraal Zuid-Afrika (Ndlovu Care Group: NCG). Het ITREMA project betreft een gerandomiseerde klinische trial die in dit samenwerkingsverband te NCG in Zuid-Afrika wordt uitgevoerd. De trial vergelijkt de huidige Zuid-Afrikaanse zorgstandaard omtrent monitoring van HIV-infectie tijdens antiretrovirale therapie met een intensievere monitoringstrategie waarbij therapiefalen niet alleen eerder wordt vastgesteld maar waarbij ook de oorzaken van het falen in kaart worden gebracht. Het doel van deze strategie is om de in Zuid-Afrika beschikbare antiretrovirale middelen optimaal te gebruiken en de ontwikkeling en verspreiding van resistentie tegen die medicijnen te voorkomen. De trial zal evalueren of deze intensievere monitoringstrategie deze doelen op (kosten)effectieve wijze verwezenlijkt.

Het project is in oktober 2014 van start gegaan en kort daarna is een basisarts vanuit het UMCU uitgezonden naar NCG om het project lokaal te ondersteunen en te promoveren op dit onderwerp. Er is een advisory board opgezet met internationale professionals uit verschillende vakgebieden. Een van deze experts is betrokken bij het PEPFAR programma dat mede verantwoordelijk is voor de grootschalige HIV-behandelprogramma’s die wereldwijd zijn opgezet. Kort na de start van het project heeft zowel de Zuid-Afrikaanse overheid als de WHO nieuwe richtlijnen voor antiretrovirale therapie uitgebracht. Deze veranderingen zijn in het project geïncorporeerd door de lokale protocollen van NCG in lijn te brengen met deze nieuwe richtlijnen en door het klinische personeel in deze richtlijnen te trainen. Dit verzekert dat de standaardzorg die wordt geleverd in NCG in lijn is met die van andere Zuid-Afrikaanse centra en dat de uitkomsten van de studie vertaald vertaald kunnen worden naar de Zuid Afrikaanse setting. In de eerste helft van 2015 zijn tevens alle lokale en nationale ethische goedkeuringen verkregen, is lokaal onderzoekspersoneel ingehuurd en getraind en zijn de benodigde IT- en laboratoriumgerelateerde voorbereidingen getroffen.

Op 29 juni 2015 is de trial van start gegaan en is de eerste patiënt geïncludeerd. Patiënten kunnen deelnemen aan het onderzoek als zij HIV-positief zijn en in aanmerking komen voor antiretrovirale therapie (ART), en worden geïncludeerd als zij starten met ART.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De klinische trial wordt grotendeels uitgevoerd binnen de bestaande infrastructuur van de HIV-kliniek van NCG. Deze constructie is bijzonder voor trials in de regio, die veelal worden uitgevoerd in gespecialiseerde onderzoekscentra. De klinische trial wordt succesvol volgens protocol uitgevoerd. In het kader van de trial is de nieuwe (deels point-of-care) monitoringstrategie succesvol geïmplementeerd in de HIV-kliniek van NCG. Deze strategie wordt tot op heden nog in geen enkele andere klinische setting in Zuid-Afrika gebruikt. Onder anderen stelt deze strategie clinici in staat om tijdens een polikliniekbezoek direct inzicht te krijgen in de therapietrouw van de patiënt.

De verwachting is dat de trial na afronding belangrijke inzichten gaat geven in de (kosten)effectiveit van de nieuwe monitoringstrategie. De belangrijkste eindpunten van de trial zijn de preventie van ontwikkeling van medicatieresistente HIV en de preventie van gebruik van duurdere (en meer toxische) tweedelijnstherapie.

Sinds de start van het onderzoek zijn er 109 participanten geïncludeerd. De eerste participanten zijn in maart, na 6 maanden behandeling, gerandomiseerd naar de interventie-arm ofwel de controle-arm van de trial. De eerste interventies in het kader van de intensieve monitoringstrategie zullen in april plaatsvinden.

Het projectteam verwacht dat baselineresultaten beschikbaar zullen zijn aan het eind van 2016.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ten million people currently receive HIV-1 treatment in resource limited settings (RLS). Monitoring is usually limited to clinical evaluation, bi-annual laboratory monitoring for side effects, annual CD4 testing and and pill counts. However virological failure is considered the earliest indicator of treatment failure. In absence of viral load monitoring, virological failure is not timely detected resulting in delayed action by the clinician and allowing accumulation of drug resistant HIV to occur, with the risk of loss of future therapeutic options and spreading of resistant HIV variants in community. Even though South African guidelines are more strict than current WHO guidelines and advise yearly viral load monitoring in successfully HIV-treated individuals followed by drug-resistance testing upon therapy failure, this approach is not implemented in rural settings due to expensive monitoring costs and lengthy turnaround time of resistance results. The specific objective of ITREMA is to study the effect of the implementation of timely, affordable and innovative strategy of intensified cART monitoring on a failing regimen, on preventing the accumulation of mutations, on the level of cross-resistance and on transmission of (drug resistant) HIV. To achieve this objective, an RCT will examine the benefit and feasibility of a unique multi-disciplinary intensified monitoring strategy by comparing it to the current standard of care in a rural clinic in South-Africa. The unique combination of clinical, virological, sociological, psychological and modeling expertise in ITREMA allows coherent analysis of risk factors for therapy failure and resistance. Within ITREMA we specifically aim: 1. to gain insight in RISK FACTORS of failure by correlating biological parameters (drug levels and drug resistance) to a validated adherence questionnaire and to routinely collected sociological and psychological patient factors; 2. to assess the CLINICAL FEASIBILITY of the intensified monitoring strategy; 3. to evaluate the economic effects (COST-EFFECTIVENESS) of intensified monitoring strategies to reduce resistance accumulation and unnecessary therapy switches; 4. to evaluate the effect of intensified monitoring on the SPREAD of (drug-resistant) HIV. Intensified monitoring allows earlier detection of failure, which may reduce transmission events and they spread of drug-resistant virus. By modeling this effect on a population level, an assessment can be made of the effectiveness of intensified monitoring on the HIV epidemic (5). The final objective of ITREMA is the sustainable expansion of its achievements in rural RLS by active discussion of scientific results and practical implementation issues with local stakeholders as well as by training of local staff in sample DBS sample collection, drug level determination and interpretation, as well as clinical staff for the clinical interpretation of resistance and adherence results for individual patient management.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website