Projectomschrijving

In ontwikkelingslanden ontvangen meer dan 10 miljoen mensen die zijn geïnfecteerd met het humaan immuundeficiëntievirus (HIV) antiretrovirale therapie. HIV kan ongevoelig worden voor therapie, door bijvoorbeeld onvoldoende therapietrouw. Om therapiefalen vroegtijdig te signaleren, luidt de aanbeveling de virale lading (hoeveelheid virus in het bloed) regelmatig te controleren. In ontwikkelingslanden vindt deze controle minder frequent plaats. Dit vertraagt de signalering van therapiefalen, met als mogelijke gevolgen: toenemende medicatieresistentie, ziekteprogressie en verdere HIV-verspreiding.

Onderzoekers van ITREMA, een samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Universiteit Utrecht en Ndlovu Care Group, een HIV-kliniek in Zuid-Afrika, bestuderen of een intensieve controlestrategie met zelf ontwikkelde innovatieve technologie therapiefalen vroeger kan opsporen en leidt tot kostenbesparing. Tevens onderzoeken zij hoe sociaaleconomische factoren bijdragen aan therapiefalen.

Lees meer informatie over hiv en de onderzoeken op onze themapagina over hiv

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website