Projectomschrijving

De verspreiding van ESBL-producerende bacteriën groeit snel, zowel in Nederlandse ziekenhuizen als wereldwijd. ESBL’s kunnen bepaalde antibiotica onwerkzaam maken. De beste strategie om de verspreiding in ziekenhuizen te voorkomen is echter onbekend.

Voor deze studie maken de onderzoekers een specifiek wiskundig model. Wiskundige modellen zijn een goedkoop en snel alternatief voor klinische studies om efficiënte strategieën te ontwikkelen. De afkorting ESBL staat voor ‘Extended Spectrum Beta-Lactamase’.

Voor het onderzoek verzamelen de onderzoekers gegevens van gezonde varkens-, kalfsvlees- en vleeskuikenhouders en van patiënten in het ziekenhuis met werk gerelateerd diercontact. ESBL’s verspreiden zich met name vanuit dieren naar mensen.

Het wiskundige model houdt rekening met verschillende bacteriesoorten met en zonder de capaciteit om ESBL’s produceren, verschillende resistentiemechanismen, verspreiding van ESBL’s buiten ziekenhuizen, en ESBL afkomstig van dieren waaraan mensen via de voedselketen of hun werk worden blootgesteld. Basis voor het model zijn de gegevens van tien lopende (inter)nationale studies bij verschillende patiëntengroepen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website