Projectomschrijving

SamenOud (www.samenoud.nl) is het succesvolle zorgmodel dat ontwikkeld en gerealiseerd werd in Groningen tijdens het NPO transitie-experiment Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO). Partijen in Emmen (Zorggroep Tangenborgh en Sedna/Tinten welzijnsgroep) namen het initiatief om de start van SamenOud in deze gemeente voor te bereiden. M.b.v. een NPO-implementatie subsidie is het project per 1 september 2014 gestart met financiering uit de NZa beleidsregel NPO.
Doelgroep
75-plussers in deelnemende huisartspraktijken
Doel
Ouderen ervaren een gevoel van geborgenheid en veiligheid; het Ouderenzorg Team geeft ouderen het vertrouwen (langer) thuis te kunnen blijven wonen. Casemanagers zijn beter in staat aan te sluiten bij de behoeften van de ouderen.
Opbrengst
Continuering van de zorgprestatie SamenOud voor twaalf Ouderenzorg Teams in Zuidoost Drenthe voor het bieden van SamenOud zorg en begeleiding aan 1375 ouderen (75-plus) in de periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2015.
Werkwijze
In elke deelnemende huisartspraktijk wordt een Ouderenzorg Team voor 75-plussers gevormd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website