Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de werkplaats Risicosignalering ontwikkelen we samen met verzorgenden en verpleegkundigen, een eenvoudig implementatiepakket over risicosignalering in zelfsturende teams. De eerder ontwikkelde verkorte checklist en de app vormen de basis van het pakket. Dit pakket geeft zelfsturende teams handvatten en tips om met de verkorte checklist te werken, vroegtijdig risico’s te signaleren en de juiste vervolgacties te ondernemen.

In het pakket besteden we aandacht aan:

-De spanningen die kunnen ontstaan tussen het verminderen van gezondheidsrisico’s en de kwaliteit van leven van de cliënt. We geven de zorgmedewerker handvatten om risicosignalering in te zetten ten behoeve van het welzijn en de kwaliteit van leven van de cliënt. En dus niet primair te focussen op verminderen van gezondheidsrisico’s.

-Eigen regie van de cliënt. Dit kan betekenen dat de zorgmedewerker en de cliënt samen besluiten een bepaald risico te accepteren ten behoeve van de kwaliteit van leven van de cliënt.

-Beperken van de registratielast (regelarm werken).

-Werken aan kwaliteitsverbetering als team: denk aan manier van registreren, terugkoppelen en melden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website