Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen periode zijn in de regio Nijmegen een aantal belangrijke stappen gemaakt om het netwerk voor zorg en welzijn van kwetsbare ouderen te borgen doordat de samenwerkende partners de infrastructuur van het netwerk samen veilig hebben gesteld.

 

De volgende fase is dat we het netwerk moeten uitrusten met een aaneensluitend palet van instrumenten en diensten, zodat de kwetsbare oudere over de gehele lijn van wonen, zorg en welzijn meerwaarde kan genereren, gebruikmakend van een doelmatige dienstverlening.

 

Belangrijke doelen van dit implementatie project zijn dan ook:

1.Integratie van geïntegreerde zorg- en welzijnsschakels die binnen netwerk “100” voorhanden zijn en aanvulling hierop van instrumenten die ons eigen instrumentarium kunnen aanvullen.

2. Opschaling zodat die geïntegreerde zorg ook breder beschikbaar komt binnen en buiten het eigen netwerk;

3. Verduurzaming van deze innovatieve vorm van geïntegreerde zorg, door deze efficiënt ten dienste te stellen van ouderen die er ook daadwerkelijk baat bij hebben en dus zo te sturen dat ze effectief en doelmatig is en daarmee financierbaar.

 

Het voorstel voor deze tweede implementatieronde bestaat uit een enkelvoudig project om bestaande en voor dit netwerk nieuwe activiteiten, te weten producten en diensten van andere netwerken buiten het 100-netwerk, te verbinden met de geïntegreerde Easycare zorg- en welzijnswerkwijze, die we leidend willen maken. Implementatie en opschaling is het doel, maar daarbij moeten de kernwaarden van “100” overeind blijven:

1. de kwetsbare oudere met diens naasten in de LEAD;

2. Privacy en veiligheid van de oudere moet geborgd.

Alleen als dit verzekerd is kunnen we de prioriteiten van de oudere in wonen, welzijn, preventie, zorg en informele ondersteuning via ZWIP delen en verbindingen leggen tussen alle betrokken professionals en mantelzorgers/ vrijwilligers. Omdat die twee punten niet vanzelfsprekend zijn bij opschaling van een ICT-ondersteunde werkwijze, willen we een deelproject waarin dit centraal staat, met zware inbreng van het doelgroeppanel, voorwaardelijk maken voor verdere uitrol. Dit deelproject zal op zich ook veel nuttige informatie genereren rond privacy en seniorvriendelijkheid van ICT voor kwetsbare ouderen.

 

Binnen dit kader willen we de ouderen, gemeente, verzekeraars en andere financiers oor duurzame realisatie van deze EASYcare werkwijze ondersteunen via het ZWIP-systeem, dat het communicatie kanaal is van de persoonlijke netwerken. De meerwaarde ervan bestaat voor de oudere uit betere kwaliteit van leven en het hebben en houden van regie. Voor de samenleving kan uiteindelijk de meerwaarde gaan bestaan uit reductie van niet-passende zorg (crisis/spoed, heropnames), en duurzamer verblijf op de eigen woonplek (aantal dagen thuis).

Uitgangspunt hierbij is dat pas wanneer de ouderen en de betrokken professionals en organisaties meerwaarde ontlenen aan de implementatie, ze prikkels zullen uitzetten om de implementatie verder te stimuleren en te borgen. Het projectvoorstel heeft meerdere inspraakrondes gehad van het doelgroeppanel van ouderen en alle andere netwerkgeledingen. De aanvullingen die daaruit zijn voortgekomen zijn in deze versie van het project verwerkt.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website