Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met deze gezamenlijke aanvraag van Gezondheidszorg college van ROC Midden-Nederland, opleiding Zorg & Gezondheid van ROC Flevoland, Zorggroep Almere, Actiz, Hogeschool van Utrecht en Kring Ouderenzorg AMC & partners wordt beoogd om een aantal lespakketten & bijbehorende serious soaps te ontwikkelen rondom ondersteunen bij zelfmanagement, screening kwetsbare ouderen en pijn voor niveau 3 (verzorgende en medewerker maatschappelijke zorg 3) en niveau 4 (MBO-verpleegkundige en medewerker maatschappelijke zorg niveau 4)

 

De lespakketten omvatten per thema achtergrond informatie, lesopdrachten, een aantal powerpoints te gebruiken in lessen voor docenten in het MBO en literatuur-aanbevelingen en zijn gebaseerd op de laatste evidence en richtlijnen.

 

De serious soaps zullen rond dezelfde thema’s worden ontwikkeld en omvatten films van ongeveer 20 minuten, waarin studenten middels spel-en toetselementen hun opgedane kennis en vaardigheden leren toe te passen. Bij het spelen van de serious soap wordt een student meegenomen in een verhaal van een oudere en maakt keuzes welke stappen hij/zij zou zetten in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld, in de film is te zien dat een oudere pijn heeft. De student wordt gevraagd te benoemen, hoe je dat kan zien en hoe hij dat systematisch kan uitvragen. Doordat deze informatie al in een klassikale les in gegeven, wordt de verworven kennis toegepast in een praktijksituatie. Er wordt hierbij vooral actief en concreet leren getraind, dat aansluit bij de leerstijl van MBO-studenten.

 

In deze serious soaps wordt voortgebouwd op de soap Malaika die door Actiz is ontwikkeld en werd uitgezonden op RTL5. Malaika heeft geleid tot een positieve beeldvorming over ouderenzorg bij jongeren. We zullen proberen om met dezelfde acteurs deze serious soaps te ontwikkelen, met het verschil dat in de serious soap het leren voorop staat.

 

Door middel van praktijkgericht onderzoek zullen we onderzoeken of het toepassen van dit lesmateriaal in het initiële MBO-onderwijs en binnen een aantal zorginstellingen daadwerkelijk de kennis, vaardigheden en beroepshouding rondom ondersteunen bij zelfmanagement, screening kwetsbare ouderen en pijn doet toenemen. En secundair of beeldvorming rondom ouderenzorg verbeterd.

 

De ontwikkelde lespakketten en de serious soaps zullen aangeboden worden via de sites van www.free-learning.nl, www.effectieveouderenzorg.nl, www.kennisnet.nl en www.actiz.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website