Projectomschrijving

Alles kunnen blijven doen

Bij ouderen kunnen kleine verstoringen grote gevolgen hebben. Ouderen balanceren tussen willen en kunnen en zijn vaak kwetsbaar. Het voorkomen van achteruitgang van functioneren is belangrijk. Het verkleint het risico op afhankelijkheid van anderen. Functiebehoud moet dus prioriteit hebben, maar er is nog onduidelijk welke factoren van invloed zijn op functiebehoud.

Doel

Het doel van dit project is inzicht geven in deze factoren. Zo komen ouderen die risico lopen op functieverlies vroeg in beeld. En dan kunnen er interventies worden ontwikkeld die dat functieverlies voorkomen of vertragen. Zo moeten ouderen de kans krijgen zelfredzaam te blijven.

Werkwijze

Ouderen die eerder aan een onderzoek naar kwetsbaarheid hebben meegedaan worden weer gevraagd. Onderzoekers vergelijken hun situatie toen en nu. Daarbij gaan zij na welke factoren samenhangen met een eventuele achteruitgang in functioneren.

Doelgroep

Iedereen tussen 45 en 90 jaar in de regio Utrecht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website