Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SAMENWERKING BASIS VOOR ZORGINNOVATIE

GENERO beoogt verbetering in zorg en welzijn voor ouderen te realiseren door het betrekken van alle voor zorg en welzijn relevante partijen, inclusief ouderen en hun mantelzorgers. Alleen door samenwerking kunnen optimale zorg en welzijn voor ouderen en effectieve en kwalitatief goede zorginnovaties worden ontwikkeld en geëvalueerd. Ook creëert dit het benodigde draagvlak voor implementatie.

 

DRIE TRAJECTEN

Het tweede GENERO-regionaal implementatieplan bestaat uit drie implementatietrajecten:

I. Regio Nieuwe Waterweg Noord: implementatie van het Walchers integrale zorgmodel (uit netwerk GENERO-subregio Zeeland).

II. Regio IJsselland ziekenhuis: implementatie van Transmurale Zorgbrug (netwerk AMC/KOZ).

III. Regio ‘Boven de Westerschelde’: implementatie van Zorgprogramma voor Preventie en Herstel (uit netwerk GENERO-subregio NWN/Rotterdam) in combinatie met element Transmurale Zorgbrug (netwerk AMC/KOZ).

Alle implementatietrajecten sluiten aan op de kernwaarden zeggenschap, voorzorg, samenhang en/of kwaliteit en doelmatigheid.

 

I. REGIO NIEUWE WATERWEG NOORD

- Titel: Geïntegreerde ouderenzorg in en rondom de huisartsenpraktijk in NWN

- NPO-model: Walchers integrale zorgmodel. Zorgmodel voor samenhangende zorg voor 75-plussers en hun mantelzorgers, specifiek rondom de huisartsenpraktijk.

- Doel is dat het model eind 2015 in 20 huisartsenpraktijken (50% huisartspraktijken in de regio) is geïmplementeerd. Het betreft ongeveer 1.600 kwetsbare ouderen.

- Primair betrokken zorgprofessionals zijn huisartsen, praktijkondersteuners, welzijnsadviseurs en wijkverpleegkundigen. Daaromheen maatschappelijk werk, paramedici en professionals in de tweede lijn: klinisch geriater, specialist ouderengeneeskunde en GGZ-professionals.

- In de regio’s NWN werken partijen samen in een ketenzorgnetwerk om de gestructureerde ouderenzorg te kunnen bieden: 2 cliëntorganisaties, 4 zorgorganisaties, 2 GGZ-instellingen, 2 welzijnsorganisaties, een ziekenhuis, 3 gemeenten, 102 huisartsen, zorggroep/regionale ondersteuningsstructuur en zorgverzekeraar/zorgkantoor.

 

II. REGIO IJSSELLAND ZIEKENHUIS

- Titel: Ouderenzorg in de keten vanaf opname op de Spoed Eisende Hulp tot na ontslag

- NPO-model: Transmurale Zorgbrug. Dit model heeft als doel ouderen na een ziekenhuisopname weer goed in de thuissituatie te laten landen, met behoud van zelfredzaamheid. Via inzet van wijkverpleegkundige die al in het ziekenhuis met de oudere kennismaakt.

- Doel is dat voor alle kwetsbare ouderen die opgenomen worden via de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis Transmurale Zorgbrug te implementeren. Het betreft ongeveer 800 ouderen.

- Primair betrokken zorgprofessionals zijn verpleegkundigen en arts-assistenten op de SEH, daarnaast coassistenten, medisch specialisten, verpleegkundigen kliniek, voedingsassistenten, apothekersassistenten, facilitaire medewerkers. Daarnaast alle betrokken verwijzers, huisartsen, POH’s en professionals van de VVT-sector, waaronder specialisten ouderengeneeskunde, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici en casemanagers dementie.

- In de regio van het IJsselland Ziekenhuis werken partijen samen om de gestructureerde ouderenzorg te kunnen bieden: een cliëntorganisatie, 7 zorgorganisaties, 4 welzijnsorganisaties, een ziekenhuis, 3 gemeenten, 100 huisartsen en 2 zorgverzekeraars.

 

III. REGIO BOVEN DE WESTERSCHELDE

- Titel: Implementatie Zorgprogramma voor Preventie en Herstel in de regio ‘boven de Westerschelde’.

- NPO-modellen: a.) Zorgprogramma voor Preventie en Herstel. Dit model heeft als doel onnodig functieverlies te voorkomen bij kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. en b.) element Transmurale Zorgbrug (Zie II): inzet wijkverpleegkundige.

- Doel is het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel met element van de Transmurale Zorgbrug te implementeren voor alle kwetsbare ouderen die opgenomen worden in het ziekenhuis. Het betreft ongeveer 575 ouderen.

- Primair betrokken zorgprofessionals zijn: geriaters, huisartsen, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast zullen betrokken zijn: andere medisch specialisten en verpleegkundigen in het ziekenhuis, nurses practitioners, revalidatieartsen, paramedici.

- In de regio Boven de Westerschelde werken partijen samen in een ketenzorgnetwerk om de gestructureerde ouderenzorg te kunnen bieden: 15 zorgorganisaties, 1 GGZ-instelling, een ziekenhuis, huisartsen. Cliënt/ouderenorganisaties en 10 gemeenten zijn als adviseur verbonden aan het zorgnetwerk. Daarnaast is er samenwerking met zorgverzekeraar/zorgkantoor.

 

Om in het brede GENERO-netwerk kennis en ervaring te delen over deze implementatietrajecten wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij ook de ontwikkelaars van alle zorgmodellen/interventies, betrokken worden.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website