Projectomschrijving

Samenredzaam is een basispakket dat makkelijk kan worden uitgebreid met voorlichting en andere activiteiten waar de ouderen behoeften aan hebben. Is Alles Besproken voor nu, zo en later dient als basis te worden beschouwd; de ouderen geven aan wat zij graag willen, wat zij missen. Op grond hiervan kunnen voorlichtingsbijeenkomsten met thema’s als Mondzorg en Weet Wat U Slikt worden georganiseer maar ook ander thema’s zijn moeiteloos in te passen.

De best practices Is Alles Besproken, Mondzorg en Weet Wat U Slikt zijn door NUZO als één pakket onder de aandacht gebracht via interactieve bijeenkomsten met ouderen en (potentiële) partnerorganisaties in gemeenten in de brede regio.

Tips en trics

De werkwijze van de drie best practices zijn zeer flexibel en gemakkelijk op maat te maken en aan te passen voor migrantengroepen die vragen om cultuurspecifieke informatie. Zowel qua methodiek al wat betreft materialen lenen zij zich heel goed om zowel oudere migranten voor te lichten als het gesprek en bewustwording bij hen op gang te brengen.

In totaal zijn 22 bijeenkomsten in 7 gemeenten in de brede regio Utrecht gehouden zowel in steden als in kleinere gemeenten/dorpen.

Ruim 500 mensen uit verschillende doelgroepen (oudere migranten, autochtone ouderen, ouderen met beginnende dementie, mantelzorgers van alle drie groepen, vrijwilligers en professionals) hebben deelgenomen aan interactieve bijeenkomsten van Samenredzaam. Er is een toolkit ontwikkeld met daarin de interactieve presentaties van de drie onderdelen: Is Alles Besproken, Weet Wat U Slikt en Mondzorg Ouderen, inclusief folders, voorlichtingsmateriaal en een artikel waarin de aanpak, de behaalde resultaten en de tips en trics voor borging uitgebreid is beschreven. De toolkit is te vinden op website van het NUZO. www.nuzo-utrecht.nl/Projecten-Best-Practices/NUZO-projecten-lopend  

Via de gemeenten zijn verschillende organisaties en ouderen betrokken en deze continueren de activiteiten vanuit Samenredzaam. Voorbeelden hiervan zijn de bibliotheek, welzijnsorganisaties, alzheimer cafés, ontmoetingscentra, vrijwilligers bij welzijnsorganisatie en georganiseerde ouderen. Deze betrokkenen zijn aanwezig geweest bij interactieve bijeenkomsten, zijn goed bekend met de materialen en de manier van werken en kunnen de activiteiten zelf voortzetten. Het samenvoegen van deze best practices en bespreken in interactieve bijeenkomsten met ouderen levert compacte gebundelde informatie ten behoeve van professionals en ouderen over waar het werkelijk om gaat, namelijk het versterken van de zelfredzaamheid van de ouderen in de brede Utrechtse regio.

De gedeelde meerwaarde van de drie best practices zit in onderstaande vijf gemeenschappelijke noemers:

1.    De producten die deze projecten hebben opgeleverd zijn tools waarmee de ouderen zelf de regie pakken en houden op hun leven; op hun medicatiegebruik en op hun mondzorg. De drie best practices hebben alle drie een relatie met de algemene gezondheid van ouderen. Waarbij gezondheid gedefinieerd is als:
2.    Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.(Huber 2012)
3.    Het stimuleren van de zelfredzaamheid van de ouderen staat voorop o.a. door het delen van kennis,
4.    De bewustwording van hoe belangrijk deze zelfredzaamheid, grip op het eigen leven, is bij het ouder worden: wat doet er toe voor u, wat vindt u belangrijk? Wat kan u zelf doen als oudere en bij wie kunt u terecht wanneer u hulp en ondersteuning nodig hebt?
5.    Informatie over de financiering van de hulp en ondersteuning die ouderen vragen.

Het vernieuwende zit vooral in het in samenhang aanbieden van deze drie best practices. De best practices zijn gefaseerd aangeboden: met een introductie van de drie best practices gezamenlijk waarbij deze in één workshop worden toegelicht, daarna kunnen de ouderen en organisaties kiezen om:
-    met alle drie de best practices aan de slag te gaan;
-    of met een combinatie van de drie best practices.

Meer informatie

Lopende NUZO projecten

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website