Projectomschrijving

Wij hebben een prototype ontwikkeld van ADappt, een webapplicatie voor professionals werkzaam in geheugenpoliklinieken. ADappt helpt professionals om 1) samen met patiënten en naasten te beslissen over diagnostiek (gesprekswijzer), 2) testresultaten van patiënten met MCI te interpreteren (predictietool) en 3) deze resultaten te bespreken (uitslagpagina). ADappt  faciliteert zorgvuldige besluitvorming en betrokkenheid van patiënten tijdens het diagnostisch traject. Bovendien ondersteunt ADappt artsen in het geven van gepersonaliseerde informatie aan patiënten met MCI over de kans op dementie.

Dit project heeft drie doelen. Allereerst, de doorontwikkeling van het ADappt-prototype naar een demonstratieversie. Ten tweede, evaluatie door artsen werkzaam in geheugenpoliklinieken, alsmede hun patiënten en naasten. De opgedane inzichten gebruiken we voor ons derde doel, de ontwikkeling van een implementatieplan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website