Projectomschrijving

Dit project bestudeerde hoe stress en depressie de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer beïnvloeden. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen dat stress een invloed uitoefent op zogeheten epigenetische processen in de hersenstam, hetgeen de ontwikkeling van deze ziekte reeds in een vroege fase stimuleert. Binnen de onderzochte hersenstamgebieden hebben we overlappende pathologie-geassocieerde epigenetische afwijkingen in verschillende genen, waaronder TNXB, geïdentificeerd. Interessant is dat we hierbij ontdekten dat deze epigenetische verschillen alleen werden waargenomen in specifieke celtypen. In een ander corticaal hersengebied werden epigenetische verschillen in het oxytocine (OXT) gen gevonden. Opvallend was dat hetzelfde gen vergelijkbare epigenetische verschillen vertoonde in het bloed van gezonde oudere mensen die later Alzheimer ontwikkelden. Het ultieme doel is om deze specifieke genen en hun epigenetische regulatie uiteindelijk als aangrijpingspunt voor therapie te nemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website