Projectomschrijving

STRENGTH is een samenwerkingsproject tussen 11 Europese ALS-centra. Binnen dit project is onderzoek gedaan naar factoren die de kans vergroten dat iemand ALS ontwikkelt of die het ziekteproces van ALS of de overlevingsduur beïnvloeden. Deze factoren kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling van effectieve behandelingen van ALS. Er zijn nieuwe plekken (loci) in het DNA ontdekt die met ALS zijn geassocieerd, inclusief twee nieuwe ALS risicogenen, namelijk C21orf2 en NEK1. Daarnaast is een nieuwe fenotypische modifier van het C9orf72 type ontdekt. De omgevingsrisicofactoren (WP3) laten zien dat werkgerelateerde blootstelling binnen industrie en landbouw, zoals pesticiden, solvents, zware metalen, en elektromagnetische velden potentiele risico factoren voor ALS zijn. Omdat de data niet consistent en niet specifiek genoeg zijn, kunnen we een oorzakelijk verband met ALS niet hardmaken. De genetische factoren bij patiënten met sporadische ALS hebben een groter aandeel op het ziekterisico dan we tot nu gevonden hadden. Roken, hoofdletsel en inspanning zijn geen significante voorspellers voor de ziekte duur van ALS patiënten. Er werd wel een significant verband aangetoond voor de gen-omgeving interactie tussen rs1962369 en roken, waarbij nooit-roken en dragen van het T-allel positief geassocieerd was met ziekteduur. De resultaten uit dit samenwerkingsproject hebben bijgedragen aan het ontdekken en in kaart brengen van nieuwe aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een mogelijke behandeling voor ALS.

Bekijk de factsheet van dit project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website