Projectomschrijving

In dit project is binnen een Europees consortium (UK, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Portugal en Nederland) een online programma ontwikkeld voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie. De basis van het programma vormt een behoefte analyse van de doelgroep. Hieruit bleek dat mantelzorgers zich vaak onvoldoende gesteund voelen. Ze missen specifieke informatie over dementie op jonge leeftijd en praktische tips. Daarnaast zijn er weinig voorzieningen beschikbaar. In het online ondersteuningsprogramma krijgen mantelzorgers informatie en praktische tips voor het omgaan met dementie op jonge leeftijd. In het programma is ook land specifieke informatie opgenomen, die mantelzorgers de weg wijst naar beschikbare specifieke voorzieningen. Een pilotversie van het programma is getest in de UK, Duitsland en Frankrijk. De positieve ervaringen van 61 mantelzorgers met het programma geven een goed uitgangspunt om het programma verder uit te rollen en te vertalen naar de Nederlandse situatie.

Bekijk de factsheet van dit project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website