Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Background

In three large European studies the effect of an intervention targeting vascular and life-style related risk factors on cognitive decline and incident dementia is currently being studied. It is unknown which dementia prevention strategy is optimal.

 

Aim

MIND-AD aims to find an answer to the question if and how multi-component interventions targeting vascular and lifestyle related risk factors can contribute to the prevention of cognitive decline and dementia. MIND-AD will target both community-dwelling elderly as well as patients in the memory clinic.

Research questions:

1. What is the most effective strategy to reduce dementia risk?

2. Which factors facilitate or complicate successful participation in dementia prevention trials?

3. Are research criteria for ‘prodromal Alzheimer’s Disease’ applicable for prevention trials?

4. Is a multi-component intervention in memory clinics feasible?

 

Methods

MIND-AD will use data from three large ongoing European dementia prevention trials, joined in the ‘European Dementia Prevention Initiative’(EDPI, www.edpi.org). In addition to the study of the effect on cognition, MIND-AD will also focus on variables of which it is known that they are related to an increased risk of AD, such as specific abnormalities on brain MRI and blood analysis. Using interviews with participants and people who did not want to participate in prevention research, we will investigate which factors contribute to succesfull participation and which form a barrier to participation. A new randomized controlled trial will be initiated in memory clinic patients fulfilling research criteria for ‘prodromal Alzheimer’s Disease’ to investigate whether multi-component interventions can lead to a reduced rate of cognitive decline in these patients.

 

Expected outcomes

- Recommendations for dementia prevention studies targeting vascular and lifestyle related risk factors

- Insight into factors facilitatingor complicating successful participation in prevention research

- Insight in cost-effectiveness of multicomponent interventions for dementia prevention

 

 

 

Nederlandse versie:

 

Achtergrond

In drie grote Europese onderzoeken wordt op dit moment onderzocht of een behandeling gericht op risicofactoren voor hart- en vaatziekten en op leefstijl kan leiden tot het afremmen van cognitieve achteruitgang en het voorkomen van dementie. Het is onbekend wat de beste aanpak hiervoor is.

 

Doel

MIND-AD probeert antwoord te vinden op de vraag of en hoe multi-componente interventies gericht op leefstijl en vasculaire risicofactoren kunnen bijdragen aan het voorkómen van cognitieve achteruitgang en dementie. MIND-AD richt zich op de algemene bevolking en patiënten op de geheugenpolikliniek.

Onderzoeksvragen:

1. Wat is de meest effectieve strategie om het risico op dementie te verlagen?

2. Welke factoren faciliteren of bemoeilijken deelname en therapietrouw aan dementie preventie onderzoek?

3. Zijn onderzoekscriteria voor ‘prodromale ziekte van Alzheimer’ toepasbaar voor preventie trials?

4. Is een multi-componente interventie bij patienten van de geheugenpolikliniek haalbaar?

 

Methoden

MIND-AD zal gebruik maken van data uit drie grote Europese onderzoeken naar dementie preventie, verbonden in het ‘European Dementia Prevention Initiative’ (EDPI, www.edpi.org).

Naast het bestuderen van het effect van de behandelingen in de drie lopende onderzoeken op het ontstaan van dementie, zal ook worden gekeken naar het effect op biologische variabelen waarvan we weten dat ze samenhangen met een verhoogd risico op dementie, zoals MRI scans van de hersenen en bloedwaarden. Met behulp van interviews met deelnemers en met mensen die niet deel wilden nemen aan preventie onderzoek, zal worden onderzocht welke factoren bijdragen aan succesvolle deelname, en welke factoren een barrière voor succesvolle deelname vormen.

Een nieuw gerandomiseerd onderzoek zal worden opgezet om te onderzoeken of Multi-componente interventies bij patiënten die voldoen aan onderzoekscriteria voor ‘prodromale ziekte van Alzheimer’ kan leiden tot het voorkómen van cognitieve achteruitgang.

 

Verwachte uitkomsten

- Aanbevelingen voor dementie preventie strategieën gericht op leefstijl en vasculaire risicofactoren

- Inzicht in waarom mensen wel of niet succesvol deel kunnen nemen aan preventie onderzoek

- Inzicht in kosten-effectiviteit van multi-componente interventies voor dementie preventie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website