Projectomschrijving

In het MIND-AD project hebben we onderzoek gedaan naar behandeling van risicofactoren om het risico op dementie te verkleinen. Er is op dit moment geen hard bewijs dat behandeling van meerdere risicofactoren tegelijk de kans op dementie verkleint. Een belangrijke risicofactor is hoge bloeddruk. We hebben laten zien dat behandeling van bloeddruk wel kan leiden tot minder schade aan de kleine bloedvaatjes in de hersenen. Aangezien deze vaatschade ook kan leiden tot problemen met het denken, is het aannemelijk dat bloeddrukbehandeling achteruitgang van het denken kan voorkómen. Mogelijk dat bepaalde typen bloeddrukverlagers een groter beschermend effect hebben op het ontstaan van dementie dan andere. Dit zal verder moeten worden uitgezocht. Tot slot hebben we met huisartsen gesproken over behandeling van hoge bloeddruk bij ouderen, en inzicht gekregen in de overwegingen om bij ouderen de behandeling aan te passen.

Bekijk de factsheet van dit project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website