Projectomschrijving

Mensen met dementie ontvangen vaak niet de juiste zorg op het moment dat ze die nodig hebben. Het Europese onderzoeksproject Actifcare geeft meer inzicht in manieren om tijdige toegang tot formele dementiezorg te verbeteren. Een vaste contactpersoon kan ervoor zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorger(s) de zorg krijgen die ze nodig hebben. De taken van deze contactpersoon zijn:

  1. Contact leggen direct na de diagnose
  2. Het geven van gepersonaliseerde informatie
  3. Proactief contact leggen en onderhouden en stimuleren dat zij zich ook proactief opstellen
  4. Het regelmatig peilen van de (psychosociale) behoeften 5) ondersteuning bieden bij onenigheid tussen de persoon met dementie en mantelzorger(s) over de zorg die nodig is 

Daarnaast moet informatie over zorg en ondersteuning gemakkelijk toegankelijk zijn. Professionals wordt aangeraden om dementietrainingen te volgen (bijv. cursus conflicthantering). Ook kan het verbeteren van zorgmanagement een positieve invloed hebben.

Bekijk de factsheet van dit project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website