Projecten

Defining Genetic, Polygenic and Environmental Risk for Alzheimer’s Disease using multiple powerful cohorts, focussed Epigenetics and Stem cell metabolomics

Afgerond (januari 2014 - augustus 2018)

Het voornaamste kenmerk van de ziekte van Alzheimer (AD) is geheugenverlies. Het geheugen wordt gereguleerd door de Hippocampus. Wij hebben van 20 AD patiënten en 10 controle personen de hippocampus verzameld, en daarin de activiteit (expressie) van alle genen bepaald. Hierbij hebben wij duizenden genen geïdentificeerd die afwijkend zijn in het AD brein. Deze zijn verdeeld over verschillende...

Bekijk dit project

Full exploitation of High-Dimensionality in brain imaging (Full-HD)

Afgerond (september 2016 - juli 2019)

Advances in technology enable increasing amounts of data collection on individuals for biomedical research. Such technologies, e.g. in genetics and medical imaging, have also led to important scientific discoveries about health and disease. The combination of multiple high-throughput data, however, was impractical since the analytical and logistic resources were not capable of meeting the...

Bekijk dit project

Altered mRNA translation as a pathogenic mechanism across neurodegenerative diseases (TransNeuro)

Lopend (april 2018 - augustus 2021)

De abnormale aanmaak van eiwitten speelt niet alleen een rol bij neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekten van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Charcot-Marie-Tooth en prionenziekten, maar ook bij neuronale ontwikkelingsziekten, zoals autismespectrumstoornissen. Over de onderliggende moleculaire mechanismen van deze ongeneeslijke ziekten is weinig bekend, wat de ontwikkeling van...

Bekijk dit project

Biological Resource Analysis to Identify New MEchanisms and phenotypes in Neurodegenerative Diseases (BRAIN-MEND)

Lopend (februari 2018 - februari 2021)

Dit project onderzoekt de huidige indeling van ziektes van het zenuwstelsel waarbij zenuwcellen afsterven, de zogenaamde ‘neurodegeneratieve ziekten’. Voorbeelden zijn de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, Amyotrofische Laterale Sclerose, Frontotemporale Dementie en Progressieve Supranucleaire Palsy. De huidige indeling houdt geen rekening met belangrijke oorzakelijke verschillen...

Bekijk dit project

Common architecture of local proteome, transcriptome and translatome across Motor Neuron Disorders (localMND)

Lopend (april 2018 - december 2021)

Motorneuronziekten kenmerken zich door de achteruitgang van de motorische zenuwen die de skeletspieren aandrijven bij willekeurige bewegingen. Dit leidt tot progressieve spierverzwakking en uiteindelijk tot volledige verlamming. Deze ongeneeslijke ziekten vertonen gemeenschappelijke mechanismen. Motorneuronen bestaan uit een cellichaam en lange uitlopers, zogenaamde axonen. In dit project wordt...

Bekijk dit project

Intraneuronal transport-related pathways across neurodegenerative diseases

Lopend (maart 2018 - maart 2021)

Uit recent onderzoek blijkt dat eiwitten zich bij neurodegeneratieve aandoeningen, zoals Alzheimer, van cel naar cel kunnen verspreiden. De voortgang van de ziekte lijkt daarmee op een infectie die op een bepaald punt in de hersenen begint en zich vervolgens naar andere delen van het brein verspreid. In dit project bestudeert een internationaal team van onderzoekers hoe cellen deze eiwitten...

Bekijk dit project

Protecting protein homeostasis in synucleinopathies and tauopathies by modulating the Hsp70/co-chaperone network (PROTEST)

Lopend (april 2018 - april 2022)

Neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer worden gekenmerkt door de opstapeling van schadelijke eiwitten. Het voorkomen of verwijderen van deze opstapeling wordt beschouwd als een manier om deze ziekten te voorkomen of te behandelen. Cellen beschikken over een set van zogenaamde chaperonnes die het onderhoud van eiwitten verzorgen. Een cruciaal...

Bekijk dit project

Systems Analysis of novel small non-coding RNA in neuronal stress responses: towards novel biomarkers and therapeutics for neurodegenerative disorders (RNA-NEURO)

Lopend (januari 2018 - januari 2021)

Amyotrofische lateraal sclerose (ALS), frontotemporale dementie (FTD) en de ziekte van Parkinson zijn neurodegeneratieve ziekten. Dit betekent dat bepaalde groepen zenuwcellen langzaam afsterven. Ondanks dat de ziektebeelden zeer verschillende klachten geven, zijn er op moleculair niveau opvallend veel overeenkomsten. Onder stressvolle omstandigheden wordt de eiwitproductie tijdelijk stilgelegd....

Bekijk dit project

The Locus Coeruleus: at the crossroad of dementia syndromes (HEROES)

Lopend (april 2018 - oktober 2021)

Noradrenaline is een belangrijke signaalstof in het brein en wordt aangemaakt in de locus coeruleus. Via wijdverspreide verbindingen naar de hersenschors en dieper gelegen gebieden is deze hersenkern betrokken bij de regulatie van emoties, de mate van alertheid, het geheugen en het slaap-waakritme. Aantasting van deze locus coeruleus wordt in verband gebracht met verschillende hersenziektes, maar...

Bekijk dit project

HD-READy (High-Dimensional Research in Alzheimer’s Disease)

Afgerond (september 2014 - juli 2018)

In deze werkgroep hebben wij in een internationaal consortium van 23 onderzoekers nieuwe methodes ontwikkeld en getest om ultra-high-dimensional analyses uit te voeren. Deze methode geeft de mogelijkheid om data tussen studies te combineren zonder dat daartoe individuele (dus niet-geanonimiseerde) data gedeeld hoeven te worden. Ook levert deze methode een behoorlijke snelheidswinst op wat betreft...

Bekijk dit project

The effects of an extensive program on the progression of mild cognitive impairment.

Afgerond (februari 2015 - september 2019)

Bij een gebrek aan werkende medicijnen bij dementie ligt de focus van veel onderzoek steeds meer op preventie, bijvoorbeeld in de vorm van leefstijl interventies. De NeuroExercise studie onderzoekt het effect van een 12 maanden lange beweeg interventie op geheugen functies bij ouderen met milde cognitieve stoornissen (MCI). 183 deelnemers, waarvan 42 uit Nijmegen) zijn gerandomiseerd ingedeeld...

Bekijk dit project

Targeting epigenetic dysregulation in the brainstem in Alzheimer's Disease

Lopend (juli 2016 - juli 2020)

Wat is de invloed van stress en depressie op de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer? Er zijn sterke aanwijzingen dat stress zogeheten epigenetische processen in de hersenstam beïnvloedt. Dit stimuleert de ontwikkeling van de ziekte al in een vroeg stadium. Epigenetica is het vakgebied dat de subtiele invloed van omgevingsfactoren, zoals stress, op het DNA bestudeert. Dit moet meer...

Bekijk dit project

Survival, Trigger and Risk, Epigenetic, eNvironmental and Genetic Targets for motor neuron Health (STRENGTH)

Afgerond (februari 2014 - januari 2019)

STRENGTH is een samenwerkingsproject tussen 11 Europese ALS-centra. Binnen dit project is onderzoek gedaan naar factoren die de kans vergroten dat iemand ALS ontwikkelt of die het ziekteproces van ALS of de overlevingsduur beïnvloeden. Deze factoren kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling van effectieve behandelingen van ALS. Er zijn nieuwe plekken (loci) in het DNA ontdekt die met ALS zijn...

Bekijk dit project

Subjective cognitive decline in preclinical Alzheimer's Disease: European initiative on harmonization and on a lifestyle-based prevention strategy

Afgerond (mei 2014 - december 2019)

Een deel van de mensen die een geheugenpolikliniek bezoekt, ervaart geheugenklachten terwijl resultaten van geheugentesten normaal zijn. Deze geheugenklachten zijn mogelijk een risicofactor voor de ziekte van Alzheimer. We schreven een internationale wetenschappelijke handleiding voor het gestructureerd beschrijven van deze groep mensen, om zo wereldwijd beter onderzoek te kunnen doen naar deze...

Bekijk dit project

Searching for therapeutic interventions in frontotemporal dementia with C9ORF72 repeat expansions in the presymptomatic stage

Lopend (maart 2015 - maart 2019)

Frontotemporale dementie (FTD) is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie bij personen jonger dan 65 jaar. Tot op heden is het niet mogelijk van FTD te genezen of het ziekteverloop te stoppen. Recent is een nieuwe erfelijke oorzaak voor FTD gevonden, namelijk een genetische verandering in het C9ORF72 gen. Ons onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een therapie. Dit...

Bekijk dit project

Sampling and biomarker OPtimization and Harmonization in Als and other motor neuron diseases

Afgerond (juni 2012 - mei 2018)

Samen met 16 Europese partners is er binnen project SOPHIA gestreefd om alle methodes die gebruikt worden in ALS-onderzoek op elkaar af te stemmen, zodat resultaten van de verschillende onderzoekscentra goed met elkaar te vergelijken zijn. Het gaat hier onder andere om de protocollen die gebruikt worden voor MRI’s, neurofysiologie, bloedafname en verwerking en opslag van data. Door ervoor te...

Bekijk dit project

Risk and modifying factors in Fronto Temporal Dementia (RiMod-FTD)

Afgerond (januari 2014 - oktober 2018)

Frontotemporale dementie (FTD) is een verwoestende ziekte die gekenmerkt wordt door gedragsveranderingen en/of taalproblemen. Erfelijke factoren spelen een grote rol bij het ontstaan van de ziekte. In het eerste deelproject hebben de FTD met vooralsnog onbekende erfelijke defecten onderzocht met whole exome sequencing, een techniek om erfelijke materiaal af te lezen. Hierbij vonden we een aantal...

Bekijk dit project

Research to Assess Policies and Strategies for Dementia in the Young (RHAPSODY)

Afgerond (januari 2014 - augustus 2018)

In dit project is binnen een Europees consortium (UK, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Portugal en Nederland) een online programma ontwikkeld voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie. De basis van het programma vormt een behoefte analyse van de doelgroep. Hieruit bleek dat mantelzorgers zich vaak onvoldoende gesteund voelen. Ze missen specifieke informatie over dementie op jonge leeftijd en...

Bekijk dit project

Multimodal preventive trials for Alzheimer’s Disease: towards multinational strategies (MIND-AD)

Lopend (januari 2015 - juli 2018)

In het MIND-AD project hebben we onderzoek gedaan naar behandeling van risicofactoren om het risico op dementie te verkleinen. Er is op dit moment geen hard bewijs dat behandeling van meerdere risicofactoren tegelijk de kans op dementie verkleint. Een belangrijke risicofactor is hoge bloeddruk. We hebben laten zien dat behandeling van bloeddruk wel kan leiden tot minder schade aan de kleine...

Bekijk dit project

Innate Immune Activation in Neurodegenerative Disease (InCure)

Lopend (april 2015 - september 2019)

De blootstelling van zenuwcellen en ook microglia (opruimcellen), aan verkeerd gevouwen en geaggregeerde eiwitten kan direct, of via microglia activatie en een ontstekingsreactie, leiden tot slechter functioneren van zenuwcellen en neurodegeneratie. Wij onderzochten of en hoe Amyloid beta (ziekte van Alzheimer), alfa-synucleine (Parkinson) en TDP-43 (Frontotemporaal dementie) microglia activeren....

Bekijk dit project

Identification of genes that modulate the severity of neurodegenerative diseases

Afgerond (januari 2015 - oktober 2018)

Het JPND-onderzoeksproject dat NeuroGeM tussen 2015 en 2017 financierde, was een gezamenlijke onderzoeksinspanning waarbij partners uit binnen- en buitenland betrokken waren. Het hoofddoel van dit onderzoek was om genen te identificeren die bij verschillende neurodegeneratieve ziekten gezamelijk een rol spelen. Om dit doel te bereiken werd een combinatie van onderzoek in hersenweefsel van...

Bekijk dit project

A European DNA bank for deciphering the missing heritability of Alzheimer’s disease (EADB)

Lopend (januari 2016 - maart 2020)

Het EADB consortium staat voor ‘European Alzheimer’ disease DNA biobank’, bestaande uit onderzoeksinstituten uit 10 Europese landen. Sinds februari 2016 heeft dit samenwerkingsverband het doel meer inzicht te krijgen in genetische risicofactoren belangrijk voor de ziekte van Alzheimer (ZvA). EADB heeft ervoor gezorgd dat er nieuwe genetische data is gegenereerd voor 40,000 DNA samples, waardoor...

Bekijk dit project

Development of a Novel Multicellular In Vitro Model of Alzheimer’s disease-like Blood-Brain Barrier

Lopend (februari 2016 - september 2019)

De bloedhersenbarrière (BBB) zorgt ervoor dat de hersenen goed beschermd zijn tegen toxische stoffen in het bloed. Zo’n 98% van de potentiele geneesmiddelen komt hierdoor niet in de hersenen terecht. Bij patiënten met de ziekte van Alzheimer is de integriteit van de BBB veranderd. Bij het ontwikkelen van geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer is het dus belangrijk om rekening te houden met...

Bekijk dit project

Defining using multiple powerful cohorts, focussed Epigenetics and Stem cell metabolomics (PERADES)

Afgerond (januari 2014 - augustus 2018)

Het doel van het PERADES onderzoek is gezamenlijk in een internationaal consortium de ziekte van Alzheimer, de belangrijkste oorzaak van dementie: 1) beter te begrijpen, 2) beter te voorspellen 3) beter te voorkomen. De idee van het internationale project is de middelen van verschillende landen bij een te brengen. Daarbij gaat het om verschillende vakgebieden: genetica (erfelijkheid van de...

Bekijk dit project

Comprehensive Unbiased Risk Factor Assessment for Genetics and Environment in Parkinson's Disease (COURAGE-PD)

Afgerond (januari 2014 - juni 2019)

Ondanks de vooruitgang in de identificatie van genen die betrokken zijn bij de ziekte van Parkinson (PD), zijn er nog steeds aanzienlijke lacunes in ons begrip van de mechanismen die ten grondslag liggen aan het neurodegeneratieve proces en de relatie ervan tot omgevingsfactoren in PD. Daarom stellen we een aanpak voor gebaseerd op (i) een unieke verzameling van families met autosomaal dominant en...

Bekijk dit project

Cerebral amyloid angiopathy and vascular dementia (SNOWBALL)

Lopend (maart 2017 - maart 2021)

Veranderingen in kleine hersenbloedvaten spelen vermoedelijk een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dementie. Amyloïd-beta (Aβ), het schadelijke eiwit in de hersenen van Alzheimer-patiënten, kan zich ophopen in de wanden van hersenbloedvaten. Dit noemt men cerebrale amyloïd angiopathie (CAA). CAA verhoogt de kans op een beroerte, wat kan leiden tot vergergering van dementie, resulterend in...

Bekijk dit project

Care for Late Stage Parkinsonicm (CLaSP)

Afgerond (januari 2014 - juli 2019)

De CLaSP studie bracht de problemen en het zorggebruik in kaart van mensen in de late fase van de ziekte van Parkinson. In zes Europese landen namen 692 patiënten en hun naasten deel. Bij 91 van hen is gekeken of aanbevelingen van een expert om de medische problemen te behandelen tot een verbetering van de Parkinson-symptomen leiden. Het onderzoek toonde dat mensen in de late fase van de ziekte...

Bekijk dit project

BRain Imaging, cognition, Dementia and next generation GEnomics: a Transdisciplinary approach to search for risk and protective factors of neurodegenerative disease (BRIDGET)

Afgerond (maart 2016 - januari 2020)

Er is tot op heden geen genezing voor de ziekte van Alzheimer mogelijk. Daarom is het belangrijk mogelijkheden te ontwikkelen om de ziekte te voorkomen. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk om mensen, die het hoogste risico op de ziekte lopen, in een vroeg stadium op te sporen. In dit project bestuderen de onderzoekers op MRI-scans de vroegste hersenveranderingen die een voorbode zijn van...

Bekijk dit project

Biomarkers for Alzheimer Disease research Centre (BIOMARKAPD)

Afgerond (juni 2012 - mei 2018)

De ziekte van Alzheimer en Parkinson zijn veelvoorkomende oorzaken van dementie. Beide ziekten worden gekenmerkt door klontering van eiwitten en het afsterven van hersencellen. Omdat afgestorven hersencellen niet kunnen worden vervangen is het belangrijk zo vroeg mogelijk de diagnose te stellen. Op deze manier kunnen nieuwe behandelingen getest worden als de hersenschade beperkt is. Het is echter...

Bekijk dit project

Advanced modeling of Parkinson's disease with three-dimensional human midbrain organoids

Afgerond (mei 2016 - september 2019)

Prof. Vincenzo Bonifati van de afdeling klinische genetica van Erasmus MC, Rotterdam, heeft in een Europees samenwerkingsverband een nieuw modelsysteem voor de ziekte van Parkinson ontwikkeld. Door middel van innovatieve technieken zijn stamcellen (iPS cellen) geïnduceerd uit huidcellen van Parkinson patiënten, die vervolgens gedifferentieerd zijn naar het type zenuwcellen die afsterven in...

Bekijk dit project

Adaptive Implementation and Validation of the positively evaluated Meeting Centers Support Programme for people with dementia and their carers in Europe

Afgerond (maart 2014 - juli 2018)

In 2015 werden de volgende mijlpalen gehaald in goede samenwerking met alle projectpartners tijdens maandelijkse telefonische besprekingen en enkele gezamenlijke bijeenkomsten: Elk land heeft een implementatienplan gemaakt voor het opzetten van Ontmoetingscentra. Deze was succesvol voorbereid door een initiatieggroep die bestond uit vertegenwoordigers voor zorg, welzijn, vrijwilligers en...

Bekijk dit project

Access to timely formal care (Actifcare)

Afgerond (januari 2014 - augustus 2018)

Mensen met dementie ontvangen vaak niet de juiste zorg op het moment dat ze die nodig hebben. Het Europese onderzoeksproject Actifcare geeft meer inzicht in manieren om tijdige toegang tot formele dementiezorg te verbeteren. Een vaste contactpersoon kan ervoor zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorger(s) de zorg krijgen die ze nodig hebben. De taken van deze contactpersoon zijn: ...

Bekijk dit project

A Programme for ALS Care in Europe (ALS-Care)

Afgerond (februari 2014 - januari 2019)

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een progressieve neurodegeneratieve ziekte. Er is geen effectieve behandeling en de gemiddelde levensverwachting na het optreden van de eerste symptomen is 3 jaar. Centra die zorgdragen voor mensen met ALS hebben als doel de kwaliteit van leven te maximaliseren en de ziektelast te minimaliseren. ALS-Care heeft meer dan 300 patiënten (waarvan 60 in...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website