Over dit programma

ERASysBio is een ERANET dat sinds 2005 subsidie verlenende organisaties uit 14 Europese landen (16 participerende organisaties) bijeenbracht om hun nationale onderzoeksprogramma's op het gebied van systeembiologie op elkaar af te stemmen. Tevens werd een internationale aanvraagronde voor onderzoek georganiseerd. ERASysBio als organisatie eindigde in 2011, de onderzoeksprojecten zijn in 2013 afgerond.

Een van de resultaten uit deze samenwerking is de "systems biology strategy paper" waarin wordt aangegeven welke resultaten door internationale samenwerking kunnen worden gecreëerd. Verschillende aanbevelingen uit dit rapport zijn inmiddels door de ERASysBio partners opgepakt. Dit zijn onder meer de organisatie van summerschools en het uitschrijven van een Europese subsidieoproep op het gebied van systeembiologie en gezondheid.

Voor de Europese subsidieoproep hebben de deelnemende partnerlanden een aanvraag ingediend voor een ERA-NET Plus. Deze aanvraag is gehonoreerd, zodat de Europese Commissie een financiële top-up kon doen: het bedrag dat de partnerlanden hebben ingelegd heeft de EC met circa 1/3 verhoogd. In 2010 zijn 17 aanvragen gehonoreerd, waaronder 7 met een Nederlandse onderzoeksgroep als projectpartner. Bij 3 projecten is de Nederlandse onderzoeksgroep de coördinator. Om deelname van Nederlandse onderzoekers aan deze Europese samenwerking mogelijk te maken, heeft ZonMw een budget van 1M€ beschikbaar gesteld. De EC heeft de ZonMw inbreng met 1.2M€ verhoogd.

Gerelateerde programma's

Downloads

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website