Over dit programma

De Europese samenleving veroudert. In 2050 is ongeveer 25% van de inwoners ouder dan 65 en een toenemend deel 80+. Senioren van de toekomst behoren tot een nieuwe generatie: ze zijn gemiddeld mondiger, actiever en meer gericht op zelfbeschikking en maatschappelijke betrokkenheid. En ze hebben meer ervaring met ICT/technologie.

Doel

Doel van Active & Assisted (AAL) is het ontwikkelen én op de markt brengen van oplossingen met ICT/technologie die ouderen helpen om zelfstandig te blijven, ook als ze last krijgen van lichamelijke/geestelijke beperkingen. Het combineren van ICT/technologie met sociale innovatie kan nieuwe (organisatie)vormen van dienstverlening aan ouderen, hun sociale netwerk en (in)formele zorgverleners opleveren. AAL wil ook de houdbaarheid van de sociale/zorgsector bevorderen en de economische en industriële positie van Europese bedrijven versterken. Hierbij speelt businessinnovatie een belangrijke rol.

Kenmerken

Kenmerkend voor AAL zijn de prominente rol van gebruikers en de oriëntatie op de markt. Daarnaast is AAL een internationaal programma met een multidisciplinair karakter. Dit komt terug in alle activiteiten en financieringsinstrumenten zoals subsidierondes, challenge prizes en hackathons.

Financiën

AAL kent publiek-private financiering. Als subsidie is jaarlijks circa € 45 miljoen beschikbaar (nationale/Europese bijdragen). Daarnaast investeren projectpartners een vergelijkbaar bedrag.
Voor Nederlandse partners is jaarlijks circa € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar. ZonMw financiert de Nederlandse AAL-partners.

Support Actions

Om de projecten te ondersteunen en het programma te verbeteren worden verschillende support actions binnen het AAL-programma uitgevoerd. Deze variëren van ontwikkeling van een toolbox voor de integratie van eindgebruikers tot  een marktverkenning en het aanbieden van businesstraining & coachingactiviteiten voor MKB’s.

Implementatie & Opschaling

ZonMw stimuleert dat kansrijke, internationaal ontwikkelde, AAL-oplossingen in de Nederlandse praktijk kunnen ‘landen’. Hiervoor stelt ZonMw maximaal € 50.000 als co-financiering beschikbaar. Hiermee kan een ‘nieuwe’ Nederlandse gebruikersorganisatie de AAL oplossing invoeren en evalueren. Voorwaarden zijn dat de oplossing minimaal 6 maanden bij ouderen thuis gebruikt wordt en dat er een (maatschappelijke) businesscase wordt opgesteld. Het indienen van een aanvraag hiervoor gebeurt op uitnodiging.

ZonMw werkt samen met ZorgvoorInnoveren, Zorginnovatie.nl, Fast Track eHealth, RVO, ECH-ALLIANCE en andere initiatieven die ondersteuning bieden aan MKB’s en start-ups, zowel nationaal als internationaal.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website