In de komende decennia neemt het percentage ouderen in de bevolking toe. Dit is onder andere te danken aan een succesvol gezondheidsbeleid. Echter, langer leven roept ook nieuwe vraagstukken op. Daarom zijn veel ZonMw-programma’s gericht op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van ouderen.

Veel van de vraagstukken waar we nu voor staan, zijn echter niet uniek voor Nederland. Daarom werken we op relevante onderzoeksvragen internationaal samen door bundeling van expertise en middelen. Daarmee komt de oplossing van deze vraagstukken sneller dichterbij dan wanneer we ons hier alleen nationaal mee bezig houden.

Coronavirus maatregelen

De zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus heeft ook gevolgen voor ZonMw. Alle belangrijke maatregelen, vragen en antwoorden rondom subsidierondes en lopend onderzoek vindt u op deze pagina

Lees verder

Slimme ICT-oplossingen voor ouderen

Afbeelding omslag brochure 'De kweekvijver van AAL'

Maak kennis met slimme ICT-oplossingen die ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk actief te zijn, sociaal verbonden te blijven en zelfstandig te wonen. De brochure ‘De Kweekvijver van AAL’ staat vol slimme ICT-oplossingen ontwikkeld met en voor ouderen, inzichten in de meerwaarde ervan voor onze maatschappij en ervaringsverhalen.

Bekijk de brochure

Technologie: langer zelfstandig thuis

Met ICT en technologie kunnen we oplossingen ontwikkelen die ouderen helpen hun aspiraties te realiseren en hun autonomie te behouden, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Het Europese programma Active & Assisted Living (AAL) wil bevorderen dat er nieuwe producten, oplossingen en serviceconcepten op basis van ICT op de markt beschikbaar komen. (Middel)grote en kleine bedrijven worden aangemoedigd om in AAL-projecten te participeren en samen met gebruikers oplossingen te ontwerpen, die tegemoet komen aan aspiraties, wensen en behoeften van ouderen en hun omgeving

Programma AAL

Gezond ouder worden

Eén van de vraagstukken waar we mee te maken hebben, is de problematiek van de veranderende bevolkingssamenstelling. Demografische veranderingen omvatten een breed scala van onderzoeksgebieden en beleidsthema's. Het Joint Programme Initiative (JPI) More Years Better Lives (MYBL) brengt transnationaal verschillende onderzoeksprogramma's en onderzoekers uit diverse disciplines samen om oplossingen te bieden voor de vraagstukken op het gebied van de veranderende bevolkingssamenstelling en gezond ouder worden. JPI MYBL richt zich met name op de beleidsthema's:

  • Kwaliteit van leven en gezondheid in het licht van ouder worden.
  • Economische en sociale productie met het stijgen van de jaren.
  • Beleid en infrastructuur met betrekking tot veroudering.
  • Duurzaamheid van het zorg- en welzijnssysteem en bijbehorende voorzieningen.
Website JPI MYBL

Maatschappelijke uitdagingen gezamenlijk aanpakken

Zowel in Europa als wereldwijd staan we voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Om deze uitdagingen effectief en efficiënt aan te pakken, is internationale samenwerking nodig. In een gezamenlijke brochure leggen de Joint Programming initiatieven uit wat deelname aan Joint Programming Initiatives oplevert en hoe ze de transnationale samenwerking vormgeven. 

brochure

Neurodegeneratieve ziekten

Neurodegeneratieve aandoeningen stellen ons voor een groeiende uitdaging. Het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) is een gezamenlijk en innovatief onderzoeksinitiatief om deze uitdagingen aan te pakken. In het programma werken 30 landen (inclusief Nederland) samen om de enorme uitdagingen van neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en de ziekte van Parkinson aan te pakken. ZonMw draagt vanuit het nationale programma Memorabel bij aan het internationale programma JPND.

Meer over JPND
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website