Joint Programming Initiatives

In 2008 heeft de Europese Raad voor Concurrentievermogen lidstaten opgeroepen om te starten met een proces van gezamenlijke onderzoeksprogrammering (Joint Programming).

Hiermee beoogt de Europese Commissie nationaal onderzoeksbeleid op Europees niveau af te stemmen. Met het beter afstemmen van nationale strategische onderzoeksagenda's kan fragmentatie van onderzoek tussen de lidstaten tegengegaan worden.

In 2013 was de Joint Programming Conference. Dit congres werd georganiseerd vanuit het voorzitterschap van Ierland met ondersteuning van de EC.
Tijdens de algemene presentaties werd benadrukt:

  • Implementatie: de landen moeten zich financieel commiteren voor Europese medefinanciering en zij moeten zich commiteren aan de prioriteiten in de onderzoeksagenda’s. JPND en Facce zijn goede voorbeelden.
  • Horizon 2020: zeer waarschijnlijk blijven er mogelijkheden voor CSA’s waardoor de landen een beroep kunnen doen op financiering van coördinatie. Brussel geeft aan de onderzoeksagenda’s van groot belang te vinden.


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website