Onderwerpen

Uitgelicht

Verkenning zorgonderzoek Caribisch deel van het Koninkrijk

Projectleider van de verkenning Soraya Verstraeten

ZonMw bekijkt via een verkenning wat er nodig is om bij te dragen aan een goede gezondheid voor mensen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. We interviewden projectleider van de verkenning Soraya Verstraeten.

Lees meer

Animatie: International call

Animatie international call

Internationale subsidierondes volgen een andere procedure dan de standaard ZonMw rondes. Er is nu een animatie beschikbaar die inzicht geeft in de basisstappen van een internationale subsidieronde. Heb je na het kijken van de animatie toch nog vragen? Bekijk dan de infographic.

Bekijk de animatie

Spannende tijd voor voedingsonderzoek

Sinds de start, 10 jaar geleden, van het Joint Programming Initiative A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) is er steeds meer kennis over de relatie tussen voeding en gezondheid. De hoogleraren Edith Feskens en John Mathers, voorzitter en vice-voorzitter van de JPI HDHL Scientific Advisory Board, vertellen over de meest opvallende wetenschappelijke resultaten en wat volgens hun de komende jaren nog onderzocht moet worden.

Lees het Engelstalige interview

Internationaal

Veel van de vraagstukken waar we nu voor staan binnen de gezondheidszorg zijn niet uniek voor Nederland. Het is daarom goed om internationaal te bekijken welke vraagstukken spelen en of gezamenlijk opgetrokken kan worden. Door bundeling van expertise en middelen komt de oplossing van deze vraagstukken sneller dichterbij.

Infographic: International Call

Process in letters

Internationale subsidierondes volgen een andere procedure dan de standaard ZonMw rondes. Er is nu een infographic die inzicht geeft in de basisstappen van een internationale subsidieronde

Bekijk de infographic

Subsidiemogelijkheden

Er komen Europese subsidiemogelijkheden op het gebied van Sport en bewegen. Bekijk de informatie waarmee u zich kunt voorbereiden op de komende subsidieprogramma's voor 2021-2024.

JPIAMR: Internationale samenwerking

Kunnen we het resistentievraagstuk oplossen via internationale samenwerking?

Lees meer over internationale samenwerking en het JPIAMR

Maatschappelijke uitdagingen gezamenlijk aanpakken

Zowel in Europa als wereldwijd staan we voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Om deze uitdagingen effectief en efficiënt aan te pakken, is internationale samenwerking nodig. In een gezamenlijke brochure leggen de Joint Programming initiatieven uit wat deelname aan Joint Programming Initiatives oplevert en hoe ze de transnationale samenwerking vormgeven. 

brochure

Joint Programming Initiatives

Met gezamenlijke onderzoeksprogrammering (Joint Programming) beoogt de Europese Commissie nationaal onderzoeksbeleid op Europees niveau af te stemmen. Hiermee kan fragmentatie van onderzoek tussen de lidstaten tegengegaan worden.

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid

ZonMw stimuleert de discussie over het begrip gezondheid en betekenis hiervan op nationaal en internationaal niveau voor beleid, praktijk en onderzoek.

Positieve gezondheid

Actueel

ZonMw Parel voor betere hiv-behandeling in Zuid-Afrika

Op donderdag 30 maart ontving Dr. Anne Wensing, arts-viroloog aan het UMC Utrecht, uit handen van ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis de ZonMw Parel voor het ITREMA project. Dit succesvolle samenwerkingsproject tussen Nederland en Zuid-Afrika heeft geleid tot verbeteringen in de behandeling van mensen met hiv in Zuid-Afrika, met name ook op het platteland.

Veronique Timmerhuis overhandigt ZonMw Parel aan Anne Wensing
Veronique Timmerhuis overhandigt ZonMw Parel aan Anne Wensing
Nieuws

Subsidieoproep voor Infectieziektebestrijding opengesteld

Op 15 maart 2023 is de 2e subsidieoproep van het programma Infectieziektebestrijding 3 opengesteld. Het doel van het programma en deze oproep is het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en het versterken van de kennisinfrastructuur. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan de vermindering van de ziektelast en het aantal (ernstige) zieke mensen door infectieziekten in Nederland.

twee handen met petrischaaltje
Nieuws

Meld je aan vóór 1 november en help vanuit jouw expertise bij hiv-genezing

Ben jij wetenschapper, patiënt, bedrijf of samenwerkingspartner en wil jij bijdragen aan een wereldwijde uitdaging: hiv-genezing? In de nieuwe subsidieoproep 'hiv-genezing voor iedereen' staat interdisciplinaire samenwerking centraal. We zoeken niet alleen wetenschappers binnen, maar juist óók buiten het hiv-veld. Denk daarbij aan sociale en geesteswetenschappers, datawetenschappers en technische wetenschappers. Ook (vertegenwoordigers van)...

Nieuws
Toon meer

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website