Onderwerpen

Uitgelicht

Internationaal

Veel van de vraagstukken waar we nu voor staan binnen de gezondheidszorg zijn niet uniek voor Nederland. Het is daarom goed om internationaal te bekijken welke vraagstukken spelen en of gezamenlijk opgetrokken kan worden. Door bundeling van expertise en middelen komt de oplossing van deze vraagstukken sneller dichterbij.

Eurostars call 7

Begin 2017 organiseert RVO een aantal bijeenkomsten ter voorbereiding van de 7e call in het Eurostars programma. De insteek van de bijeenkomsten verschilt, van een eerste of hernieuwde kennismaking tot gedetailleerde feedback gesproken op draft projectvoorstellen. 

Eurostars call 7

Joint Programming Initiatives

Met gezamenlijke onderzoeksprogrammering (Joint Programming) beoogt de Europese Commissie nationaal onderzoeksbeleid op Europees niveau af te stemmen. Hiermee kan fragmentatie van onderzoek tussen de lidstaten tegengegaan worden.

Opengestelde en verwachte subsidieoproepen

Tot 21 maart 2017 stelt het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) de 5e gezamenlijke subsidieoproep open. Deze oproep gaat over preventie- en interventiestrategieën voor beheersing van antimicrobiële infecties. Bekijk de Engelstalige subsidieoproep op de website van JPIAMR.

Maatschappelijke uitdagingen gezamenlijk aanpakken

Zowel in Europa als wereldwijd staan we voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Om deze uitdagingen effectief en efficiënt aan te pakken, is internationale samenwerking nodig. In een gezamenlijke brochure leggen de Joint Programming initiatieven uit wat deelname aan Joint Programming Initiatives oplevert en hoe ze de transnationale samenwerking vormgeven. 

brochure

Europese samenwerking in onderzoek wordt steeds belangrijker

TSG tijdschrift

Martijntje Bakker schrijft in TSG (april 2014) over de noodzaak van internationale onderzoeksprogrammering: "Met elkaar en met de mogelijkheden die Brussel beschikbaar stelt, kunnen we de uitdagingen die op ons afkomen daadwerkelijk
tegemoet treden en zo mondiaal een belangrijke speler blijven!"

Lees het artikel in TSG

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid

ZonMw stimuleert de discussie over het begrip gezondheid en betekenis hiervan op nationaal en internationaal niveau voor beleid, praktijk en onderzoek.

Positieve gezondheid

Publicatie uitgelicht: artikel in BWM-cahier over het belang van internationale surveillance

voorkant BWM-cahier Ons microbioom
voorkant BWM-cahier Ons microbioom

Wat doet de WHO tegen antibioticaresistentie?

De surveillance van antibioticaresistentie is een van de activiteiten van de WHO om de verdere verspreiding van resistentie zoveel mogelijk in te perken.

BWM-cahier Ons microbioom

Actueel

Volg via RSS

Internationaal onderzoek naar het doorgronden van zorg- en welzijnssystemen

Het internationale Joint Programming Initiative ‘More Years Better Lives’ heeft in 2016 een subsidieronde geopend met de titel ‘Welfare, Wellbeing and Demographic Change: Understanding Welfare Models’. Doel van de subsidieronde was om onderzoek te stimuleren dat onze kennis vergroot over hoe verschillende benaderingen van ‘zorg en welzijn’ de kwaliteit van leven van met name oudere mensen waarborgt.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Active and Assisted Living (AAL) packages/Integrated solutions

Onderwerpen

 • ontwikkelen van pakketten die verschillende ICT-oplossingen integreren die aansluiten bij de behoefte van ouderen en andere gebruikers
 • ontwikkelen, uitgebreid testen/evalueren en op de markt brengen
 • actief, sociaal verbonden, gezond en zelfstandig blijven
 • innovatieve, internationale, multidisciplinaire, publiek-private samenwerkingsverbanden

  Onderdeel van programma

  Active and Assisted Living (AAL)

  Geplaatst op

  16 februari 2017

  Deadline

  24 mei 2017,
  17:00 uur

  Bekijk

  Agenda

  Contact

  Martijntje Bakker

  Plaatsvervangend Directeur

  Telefoonnummer+31 70 349 51 96
  E-mailadresMBakker@zonmw.nl
  Naar boven
  Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website