Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde innovatie. Of het nu gaat om het betrekken van eindgebruikers bij de ontwerpfase of over het financieren van je innovatie: samenwerking is het sleutelwoord. Het lijkt vanzelfsprekend, maar hoe je dit effectief aanpakt is niet altijd bekend. Vanwege de complexiteit van de zorgmarkt, moet je dit echt organiseren. En meestal blijkt dat samenwerken niet alleen effectief, maar ook inspirerend is.

Uitgelicht

Publiek-private samenwerking

Steeds vaker werken publieke en private partijen samen aan zorginnovatie. Omdat het moet – vanwege cofinancieringseisen van subsidiegevers – maar vooral ook omdat het wat oplevert. Samenwerking tussen publieke en private partijen is zo langzamerhand eerder regel dan uitzondering als het gaat om zorginnovatie. Want complexe oplossingen kunnen alleen worden gerealiseerd met de inbreng van verschillende disciplines en expertisegebieden. De praktijk is echter weerbarstiger dan het mooie ideaal. Bijvoorbeeld vanwege een verschil in gerichtheid: op het algemene versus het specifieke belang. Of door het verschil in taal:   voorzichtig en omslachtig of concreet en direct. Er zijn veel verschillen tussen samenwerkingspartijen. Het is dan ook de kunst om ieders waardevolle elementen te erkennen en te benutten.


Meer informatie is te vinden op de pagina over Life Sciences & Health, waar Publiek-Private Samenwerking (PPS) een rode draad is.

IMDI: samen werken aan nieuwe medical devices

Binnen het ZonMw programma IMDI (Innovative Medical Devices Initiative) werken wetenschap, bedrijfsleven en zorg samen aan nieuwe medical devices. Dit gebeurt in 8 Centres of Research Excellence (CoRE’s) rond de onderwerpen imaging & beeldverwerking, minimaal invasieve technieken, revalidatie en homecare.  De 8 centra hebben een samenwerkingsverband opgericht, genaamd Stichting IMDI.nl

Door samenwerking kunnen de CoRES bijdragen aan:

  • Schaalvergroting en focussering van het onderzoek.
  • Een interactieve innovatiecyclus waarbij alle partijen in de innovatiecyclus (onderzoekers, ondernemers, patiënten, zorgprofessionals) betrokken zijn.
  • Economische benutting van R&D sterkten in Nederland vanuit internationaal markt-perspectief.
Naar de programmapagina IMDI

Participatie door ervaringsdeskundigen

Participatie is een belangrijk middel om onderzoek binnen de gezondheidszorg aan te scherpen. Door ervaringsdeskundigen te betrekken, is de kans groter dat het onderzoek aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk en dat projectresultaten eerder en met meer succes zullen worden toegepast. ZonMw stimuleert daarom betrokkenheid  van ervaringsdeskundigen in projecten en programmering. Verschillende gezichtspunten, uit wetenschap én praktijk, kunnen leiden tot nieuwe onderwerpen en thema’s voor onderzoek, een aanscherping van de onderzoeksaanpaken en een grotere kans op succesvolle toepassing van uitkomsten uit onderzoek. 

ZonMw speerpunt Participatie
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website