Projectomschrijving

Het project richt zich op het introduceren van T-cel receptors (TCRs) specifiek voor minor histocompatibility antigenen in ontvanger T-cellen ter behandeling van hematologische maligniteiten. Toepassing gebeurt in combinatie met allogene stamceltransplantatie. Virus specifieke T-cellen zijn de ontvanger T-cellen in dit project. Er is gekozen voor virus specifieke T-cellen omdat van deze T-cellen bekend is wat zij als lichaamsvreemd herkennen. Zij veroorzaken in een HLA identieke transplantatie setting geen graft-versus-host  reacties. Een ander voordeel van het gebruik van virus specifieke T-cellen is dat door het beperkte endogene TCR repertoire van virus specifieke T-cellen de mogelijke schadelijke reacties veroorzaakt door gemixte TCR dimeren wordt beperkt. Een ander voordeelis dat activering van deze cellen in vivo mogelijk is via hun endogene TCR waardoor ze in leven blijven. Tijdens de 1e fase van dit project is gewerkt aan de optimalisatie van de expressie van de HA-1-TCR na genetische modificatie in humane T-cellen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website